عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چک مقبول‌ترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام می‌دهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بی‌بهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد ...
نمایه ها:
چک | 
حقوق | 
ایران | 

وضعیت کنونی استفاده از چک در جامعه با مقرارت و قوانین موجود هیچگونه تطابق و تجانسی ندارد. از طرفی قانونگذار با ممنوع نمودن استفاده از خلاف قانون از چک و تعیین مجازات ، به مبارزه با صادرکنندگان پرداخته از طرف دیگر شاهد رشد سرسام‌آور ارتکاب این اقدام ممنوعه از سوی عموم صادرکنندگان هستیم. واقعیت امر این است که عملکرد قانونگذار در طول ادوار قانونگذاری در جرم‌انگاری صدور چک پرداخت شدنی و مقابله با استفاده مرسوم از آن نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است عوارض اقتصادی، اجتماعی و ... نا ...
نمایه ها:
جرم | 
چک | 

چک برابر قوانین موضوعه سندی است غیرتجاری و به حواله‌کرد حامل یا آورنده که حکایت از اشتغال ذمه صادرکننده و بالاصاله داشته و به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در حساب جاری خود دارد به شخص دیگری که در اصل دارنده چک محسوب می‌شود، حواله می‌دهد و چون مقرراتی از لحاظ اجرایی و حقوقی و تجاری ناظر به چک صادرکننده و دارنده چک و ظهرنویس آن وضع شده لذا لزوم آگاهی کامل از این مساله سبب و انگیزه این تحقیق گردیده است . اهداف تحقیق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اول لزوم مطالعه ...
نمایه ها:
احکام | 
حقوق | 
ایران | 
چک | 
تجارت | 

چک پرداخت نشدنی و یا به اصطلاح عرف بازار چک برگشتی از زمره معضلات و دغدغه هایی است که همواره جامعه اقتصادی کشور با آن درگیر بوده است و صدور اینگونه چکها باعث آن گردیده که اعتماد در فضای کسب و کار از بین برود و عده زیادی از کسبه و فعالان اقتصادی متحمل صدمات جبران ناپذیر مالی و اجتماعی گردند.امروزه اهمیت چک به عنوان یک وسیله تسریع در امر داد و ستدها و به عنوان قائم مقام اسکناس برکسی پوشیده نیست.وقتی فردی چکی را صادر و در قبال خرید کالا و یا وجهی که دریافت داشته ارائه نموده بای ...
نمایه ها:
چک | 

در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف‌های معامله چاره‌ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قوانین صدور چک در ایران اعم از قانون تجارت و قانون صدور چک سال‌های متمادی است که به م ...

از آنجائیکه چک به عنوان نوشته یا سندی معتبر در امور تجاری و اقتصادی و بازرگانی محسوب می‌شود این طرح به منظور بالا بردن سطح آگاهی استفاده‌کنندگان از نظر جنبه‌های تتجاری مدنی و حقوقی و نقش حیاتی آن در اقتصاد و جامعه با استفاده از منابع و ماخد موجود در کتابخانه‌های ملی و دانشگاه‌ها و همچنین با مراجعه به مراجع قضائی و اداره حقوق وزارت دادگستری انجام گرفته است که نظر خوانندگان را در راستای مقررات جاری جلب میکند. ...
نمایه ها:
چک | 
سند | 
تجارت | 

اهمیت چک به عنوان وسیله‌گردش سریع سرمایه در جامعه و تسهیل کننده روابط تجاری و غیرتجاری ناشی از سرعت و سهولت انتقال آنست . ظهرنویسی به عنوان عملی حقوقی که گردش سریع و بدون هزینه چک و وصول وجه آن را تضمین می‌نماید. موضوع تحقیق حاضر است . به‌منظور آگاهی از راه‌حلهای حقوقی ممالک خارجی، قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک مصوب 1931 و نیز قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (U.C.C) و قانون بروات انگلیس ملاحظه شده است . مفهوم و سابقه تاریخی ظهرنویسی و نیز شرایط شکلی و ماهوی آن مورد مطالعه قرارگ ...

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد غیر ممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم برای انجام دریافت ها، پرداخت ها در معاملات از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و ج ...

موضوع این پایان‌نامه "حقوق و وظایف دارنده چک در ایران و کنوانسیون ژنو" می‌باشد که طی آن سعی شده است ، از یکسو حقوق دارندگان چک و از سوی دیگر وظایف دارندگان چک را در ایران بررسی کرده و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون ژنو، نواقص و کاستیهای حقوق ایران در این خصوص تبیین و راهکارهای مناسب جهت رفع این کاستیها در حد بضاعت علمی ارائه گردد. این پایان‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه می‌باشد. در مقدمه به تعریف مساله، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه و ضرورت تحقیق، و روش و اهداف تحقیق ...
نمایه ها:
حقوق | 
چک | 
ایران |