عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
 
مداخله زبان مادری در چکیده‌نویسی به زبان انگلیسی و نیز عدم آگاهی از فنون چکیده‌نویسی انگلیسی موجب ناتوانی دانشجویان ایرانی در تهیه چکیده‌هایی مشابه چکیده‌های انگلیسی‌زبانان اصلی میشود. بنابراین، می‌توان این فرض را پیش کشید که چنانچه دانشجویان ایرانی از یک سو کاربرد فنون چکیده‌نویسی را بیاموزند و از سوی دیگر، از تفاوت چکیده‌نویسی انگلیسی و فارسی آگاهی بیابند، قادر خواهند بود چکیده‌های قابل قبول‌تری، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکل ارائه دهند. گروه مورد مطالعه از 40 دانشجو که ...

بایستگی به کارگیری فن‌آوری اطلاعات وارتباطات برای پیش‌ برد علوم اسلامی، توجه بیش از پیش دانشمندان اسلامی را به ابزارهای اساسی انتقال اطلاعات نظیر نمایه و چکیده‌نویسی معطوف نموده ‌است. چکیده‌نویسی  زاییده عصر اطلاعات، عضو مهم خانواده اطلاع‌رسانی و ابزاری اساسی برای توسعه‌ی فرهنگی و گسترش تحقیقات و پژوهش‌های نوین است. هر نوع پیشرفت در گرو گردآوری توانایی‌ها و امکانات موجود و سپس ساماندهی آنها در مسیر مورد نظر است. رسالت چکیده نیز تسریع جمع‌آوری تجربه‌ها و آگاهی پیشین و فشرده‌سا ...

چکیده بیان مختصر ولی دقیق محتوای یک سند است. باید تمایزی بین دو واژه چکیده و خلاصه قائل شد. “خلاصه” بیان مختصر شده ای از یک سند با استخراج جملات از خود سند می باشد. مثلاً دو – سه جمله از مقدمه و دو – سه جمله از نتیجه یا خلاصه ممکن است بیان مناسبی از موضوع یک مقاله ارائه دهد. چکیده واقعی گرچه ممکن است دربرگیرنده کلماتی از مدرک باشد, بخشی ازمتن است که به جای این که نقل قول مستقیمی از مولف باشد به وسیله چکیده نویسی به وجود آمده. ...

بهینه سازی محتوای اطلاعاتی چکیده ها و ایجاد زمینه همسویی و هماهنگی با روند های جهانی چکیده نویسی حائز اهمیت است. این پژوهش پیمایشی به تعیین میزان انطباق چکیده های فارسی مقالات پژوهشی مجلات دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کشور و مقایسه آن با دستورالعمل های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 استخراج و در دو چک لیست جداگانه منعکس گردید. در این تحقیق میزان انطباق در مجموع در حد مطلوبی است. تاکید بر ضرورت استفاده از این دستورالعمل ها و استاندارد 214 و درخواست از نویسن ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استاندارد ایزو214 در چکیده‌ی فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) ( 1386-1390) و ارائه شیوه‌نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌های دانشگاهی( براساس استاندارد ایزو 214) است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 8 دانشکده دانشگاه الزهرا (س) در سال‌های 1386-1390 است که در کتابخانه مرکزی این دانشگاه قابل دسترسی هستند. از 2498 پایان‌نامه فارسی زبان موجود در این ...

رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال، دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین، انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان ...

چکیده ندارد.