عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 204

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف طرح شناسایی ضعفها و نارساییهای کنونی آموزش صنایع چوب و طراحی انضباط و محتوی مطلوب آموزشی برای تغییر بنیادی . سئوالات تحقیق : 1 - آیا موقعیت و سمت گیری دروس فنی رشته صنایع چوب در هنرستانهای کنونی مستقر در شمال ایران درست انتخاب شده ؟ 2 - دانستنیها و توانمندیهای لازم برای رشد زمینه های هنر و تکنولوژی چوب شناسایی می شود ؟ 3 - ساختار مطلوب آموزش فنی در شمال ایران چگونه باید طراحی شود ؟ 4 - مکان یابی مطلوب هنرستانهای فنی چوب در گیلان و مازندارن چگونه باید صورت گیرد ؟ نتایج بدس ...

باافزایش مصارف چوبی صنایع چوب روزبروز توسعه می یابد ولی دربیشتر موارد مسئله هم کشیدگی وواکشیدگی چوب که دراثر تغییرات رطوبت محیط بوجود می آید مشکلاتی برای مصرفکنندگان و صاحبان صنایع چوب پدیدمی آورد ک ه خود جزصفات نامطلوب چوب درمقایسه بافلزات بشمارمی آید.درسالهای اخیر باپیشرفت علوم و تکنولوژی بمنظور تثبیت ابعاد چوب (جلوگیری ازهم کشیدگی و واکشیدگی ) بالا بردن خواص فیزیکی و مکانیکی وبالاخره افزایش عمر چوب بدون لطمه واردکردن به مرغوبیت آن تحقیقات دامنه داری انجام پذیرفته است .یکی ...

با توجه به تحقیقات و مطالعات بعمل آمده و نیز تکمیل پرسشنامه‌های درودگران استانهای مختلف کشور پیرامون عرضه، تقاضا،قیمت چوب و فرآورده‌های آن در ایران نتایج زیر حاصل شد. وضعیت صنایع چوب کشور در حال توسعه بوده، بعلت کمبود مواد اولیه قادر نخواهد بود توسعه لازم را پیدا کند. بعلت گرانی چوب و فرآورده‌های آن از یک طرف ممکن است صاحبان صنایع برای تامین مواد اولیه لازم، توسعه خود را بر مبنای دیگری غیر از چوب پایه گذاری نمایند و از طرف دیگر بعلت گرانی مواد اولیه چوبی و فرآورده‌های آن به ک ...

بدلیل استفاده از انواع خردکن چوب در کارخانجات تولید تخته خرده‌چوب کشور اثر روش خرد کردن بر روی کیفیت خرده چوب و تخته‌های ساخته شده مورد بررسی قرار گرفته است . خرده چوبها با دو روش خرد کردن به شرح زیر بدست آمدند : 1 - روش مستقیم گرد بینه مستقیما به پوشال تبدیل می‌شوند. 2 - روش غیر مستقیم گرد بینه ابتدا به خرده چوب (چیپس) و سپس به پوشال تبدیل می‌شوند. بعلاوه به منظور مشخص کردن تاثیر شرایط تیغه بر کیفیت تخته خرده چوب در روش اول دو حالت تیغه، تیز و کند مورد نظر قرار گرفته است . س ...

خواص آناتومی چوب ازقبیل درصد سلولهای تشکیل دهنده چوب ،طول ضخامت دیواره های فیبر،ترکیبات شیمیائی (درصد سلولز،همی سلولز و غیره ) وزن ویژه وبعضی از خواص‌دیگر ازجمله عواملی هستند که درمیزان خمیرکاغذ تولیدی ومرغوبیت کاغذ اهمیت بسزائی داشته وبعلاوه جزفاکتورهای تعیین کننده مرغوبیت وکاربرد صحیح چوب درصنایع مربوطه محسوب میگردند.باتوجه به اهمیتی که شناخت اینگونه خواص درصنایع چوب و کاغذ دارند وهمچنین درانتخاب موفق‌ترین گونه های صنوبر برای جنگلکاریهای آینده دراین طرح حتی المقدورسعی شده ا ...

به طور کلی پلت به دلیل ابعاد و حجم چوب تولیدی یکی از مهمترین گونه‌های جنس افرا و از گونه‌های پهن‌برگ مرغوب شمال کشور می‌باشد. چوب افرا خواص مکانیک و تکنولوژیک عالی داشته و بخصوص می‌تواند در کلیه مصارف سازمانی و مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این چوب یک عیب بزرگ دارد و آن کم‌دوام بودن این چوب در برابر عوامل مخرب گیاهی، حیوانی، فیزیکی و ... می‌باشد. در این مطالعه در نظر است که دوام گونه پلت در برابر یکی از مهمترین عوامل مخرب فیزیکی یعنی آتش سنجیره می‌شود. برای این منظور ا ...
نمایه ها:

در صنعت نساجی استفاده از چوب ضربه و ماکو جایگاه ویژه‌ای دارد. تولید چوب ضربه در ایران اکنون به روش تهیه فرآوردهای لایه‌ای تحت پروسه‌ای طولانی و پرهزینه صورت می‌گیرد. طرح حاضر شامل اشباع نمونه‌های چوب با مونومرهای کامپوزیتهای چوب پلیمر با خواص ویژه می‌توانند جایگاه والایی در صنعت نساجی داشته باشند. ...
نمایه ها:
نساجی | 
چوب | 
توسکا | 
درخت | 
پلیمر | 
ماکو | 
اشباع | 

دراین رساله به‌منظور استفاده بهینه از مواد لینوسلولزی (غیرجنگلی) موجود در ایران،امکان استفاده از سرشاخه‌های درختان میوه با چوب صنوبر در ساخت تخته خرده چوب مورد بررسی قرارگرفته، برای ساخت تخته‌ها از رزین اوره فرم آلدئید به میزان ده درصد وزن خشک چوب و کلرور آمونیم به عنوان کاتالیزور استفاده گردیده‌است . ازمجموع عوامل و سطوح مربوطه 5 تیمار برای آزمایشهای مرحله‌اول و 18 تیمار برای آزمایشهای مرحله دوم حاصل شد. درشرایط آزمایشگاهی 4 تخته ازهر تیمار ساخته شده و خواص فیزیکی و مکانیکی ...

این تحقیق به منظور بررسی تیمارپذیری چوب پالونیا با استفاده از تکنیک پلیمریزاسیون انجام گرفته است . اندازه‌گیری شاخصهای تیمارپذیری(میزان جذب ، عمق نفوذ و توزیع مایع)، تعیین نقش هر یک از عناصر آناتومیکی(آوند، فیبر، پره چوبی و پارانشیم طولی) در انتقال سیال، تعیین گذرگاههای سیال در جهات شعاعی و مماسی، معین کردن شاخص نفوذپذیری هر مسیر و نیز مقایسه نفوذپذیری بخشهای چوبی(درونی و بیرونی) از جمله اهداف این مطالعه است . ...
نمایه ها: