عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به پیشرفت قابل توجه صنعت اسب داری و پرورش اسب در چند ساله اخیر در استان چهارمحال بختیاری و نیز مشاهده مواردی از عفونت‏‎‎‏های بالینی تنفسی در اسب‏‎‎‏های منطقه, این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی سرمی در اسب‏‎‎‏ها با هرپس ویروس 1 و 4 اسبی در یک دوره 6 ماهه از تابستان تا زمستان 1381 روی 174 نمونه سرمی اخذ شده از اسب های چهارمحال بختیاری انجام گرفت. متعاقب انجام آزمون الایزای غیرمستقیم 39.08 درصد از اسب‏‎‎‏های از نظر آلودگی با EHV-1 و 96.68 درصد از آنها از نظر آلودگی ...

دوره قاجار یکی از مهمترین ادوار متاخر معماری و شهرسازی دوران اسلامی در ایران می باشد. اگر چه معماری و شهرسازی ایران در عصر صفوی به اوج خود رسید، اما تحولات مختلف فرهنگی و دوام و پایداری نسبی حکومت قاجار موجب شکوفایی کم‌ نظیر کمی و کیفی در معماری و شهرسازی شد. این دوره، به سبب نزدیکی زمانی و برجای ماندن بسیاری اسناد و منابع گوناگون نوشتاری و تصویری و آثار معماری، واسطه‌ی ما برای شناخت و فهم فرهنگ و زندگی و معماری در تاریخ ایران است. یکی از مهمترین مناطقی که می توان ویژگیهای مع ...

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل موثر مشارکت مردمی بر مدیریت بحران سیل، از دیدگاه سازمانهای متولی بحران استان چهارمحال و بختیاری می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه مورد مطالعه شامل 140 نفر ازکارکنان سازمان های متولی بحران استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد می باشد. روش نمونه گیری، طبقه ای است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده که درصد پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/932 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ...

پوسیدگی‌های نرم سیب‌زمینی از جمله بیماری‌های مخرب این محصول در بسیاری از مناطق کشت آن به شمار می‌روند. باکتری‌ها بهویژه اعضای جنس Pectobacterium از جمله مهمترین عوامل ایجاد بیماری در سیب‌زمینی ‌هستند که بهواسطه داشتن آنزیم‌های پکتولیتیک مختلف توان تخریب ساختمان‌های نگهدارنده (تیغه میانی) در بافت‌های گیاهی و در نتیجه پوسیدگی نرم را دارند .طیف وسیع آنزیم‌های پکتولیتیک و ژن‌های کدکننده آنها همراه با سایر ژن‌های بیماری‌زا، باعث گستردگی خسارت این باکتری‌ها شده است. از خصوصیات بیو ...

حفاظت، توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی نیازمند گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش است. تأمین این سرمایه در عمل از عهده دولت خارج است ضمن اینکه جهت‌گیری فعالیت‌‌های توسعه کشور نیز به سمت واگذاری امور به مردم است. به همین دلیل منابع‌طبیعی درسال‌‌های اخیر با اعمال سیاست‌‌های تشویقی و گسترش برنامه‌‌های ترویجی و نیز حمایت موسسات اعتباری و بانک‌‌ها، مشارکت مردمی در طرح‌‌ها به صورت جدی مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا، نیاز صنایع سلولزی کشور به چوب از یک طرف و ضرورت حفظ جن ...

گردشگری بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، به کلیه فعالیت های افرادی اطلاق می شود که به مکان هایی خارج از محیط عادی خود، به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هدف ها، برای مدت کمتر از یک سال می روند. بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری را به عنوان یکی از منابع درآمدزایی خود می دانند و همواره می کوشند آن را توسعه دهند، اما توسعه این صنعت، بدون توسعه امکانات زیربنایی و ایجاد زیرساخت های مناسب، امکان پذیر نیست. گردشگری از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با به وجو ...

به منظور مشخص نمودن وضعیت آلودگی گاوداری های استان چهارمحال بختیاری به ویروس ‏‎IBR‎‏این تحقیق در فاصله زمانی تابستان 1379 تا بهار 1380 روی تعداد 874 نمونه سرمی اخذ شده از گاوداریهای صنعتی و سنتی استان انجام گرفت. پس از انجام آزمون ‏‎SN‎‏ مشخص گردید که از 874 نمونه تعداد 408 نمونه در آزمون ‏‎SN‎‏دارای پاسخ مثبت هستند. در تجزیه و تحلیل آماری بین میزان آلودگی و محل شهرستان، جنسیت فصل و سابقه واکسیناسیون ، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. ...

دراین مطالعه به منظور بررسی چگونگی تشکیل خاکهای قدیمی و تفسیرآنها برای اقلیم گذشته در ناحیه اصفهان و امام قیس استان چهارمحال بختیاری چهار نوع خاک قدیمی مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند . بعد از جمع آوری نمونه های خاک آزمایشات مختلف فیزیکی ، شیمیایی ، کانی شناسی ، میکرومرفولوژی ،ایزوتوپی پایدار کربن و پالینولوژی بر روی آنها انجام گرفت . نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که خاکهای قدیمی منطقه سپاهان شهر خاکهای قدیمی پلی ژنتیک و برجای مانده از دوره پلئیستوسن هستند که چندین دوره اقلیم ...

علل وقوع نزاعهای دسته جمعی از بهانه گیری از یکدیگر تا مسائل مختلف قومی و قبیله ای ، حیثیتی و ناموسی وسعت دارد . نزاعهای دسته جمعی معمولا درجوامعی که ساخت روابط سنتی و قبیله ای مبتنی بر زور مداری بوده و گرایش‌های سلطه جویانه و عصبیت وجود دارد بیشتر رخ می دهد . در این جوامع به‌علت کمی جمعیت افراد همدیگر را می شناسند و از کم و کیف زندگی یکدیگر مطلع هستند . راههای کسب قدرت و اقتدار متنوع نیستند و زورگویی و قلدرمابی و دست یابی به اهداف از طریق قدرت بازوی فرزندان و اطرافیان یکی ا ...