عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جبر خطی کلاسیک ، مقادیر ویژه یک ماتریس اغلب به عنوان ریشه‌های چند جمله‌ای مشخصه تعریف می‌شود. یک الگوریتم برای محاسبه ریشه‌های چند جمله‌ای به وسیله محاسبه مقادیر ویژه ماتریس همراه متناظر آن، بیانگر تعریف و قضایای مهم که زیربنای تعیین ریشه‌های چند جمله‌ای با استفاده از محاسبه مقادیر ویژه ماتریس همراه متناظر با آن است ، بیان می‌گردند. در ادامه حدود و موقعیت مقادیر ویژه را به دست خواهیم آورد که این امر از لحاظ تکنیکهای محاسباتی و برنامه‌های کامپیوتری از اهمیت بالایی برخوردار ...

چکیده ندارد.

ریشه یابی چند جمله ها بخصوص از درجه بالا مستلزم استفاده از روش های عددی می باشد. روش های مورد مطالعه ریشه یابی چند جمله های تکین بر اساس مقادیر ویژه ماتریس های همراه می باشد که با تشکیل این ماتریس ها به روش خاص ‏‎(QR)‎‏ انجام پذیر می باشد. چگونگی انتخاب مقادیر اولیه ویژه برای همگرایی به ریشه چند جمله ای از اهمیت خاصی برخوردار است. نحوه تشکیل ماتریس همراه به روش های مختلف و قضایای مربوطه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. روش هایی با ارائه مثال بصورت عددی حل شده، جداول و نمودارهای ...

یکى ازمهمترپن مسائل کلاسی ریاضیات حل دستگاههای معادلات چند جمله اى با چندین مجهول مى‌باشد. امروزه مدلهاى چند جمله ای درتمام علوم و درهمه جا کاربردهاى فراوانى دارد. آنها درربوتها، نظریه کدگذارى، بهینه‌سازى، ریاضیات زیستى، رویاى کامپیوتر، نظریه بازى، آمار علوم ماشینى، نظریه کنترل وحوزه های متعدد دیگرى ظاهرمى شوند. مجموعه ای ازجوابهاى یک دستگاه ازمعادلات چند جمله اى یک واریته جبرى است، که موضوع اساسى هندسه جبرى مى باشد. مطالعه الگوریتم واریته هاى جبرى درهندسه جبرى محاسباتى موضوع ...

اینجانبان در طرحها و مقالات تحقیقی قبلی مقادیر ویژه چندجمله‌ای‌های ماتریس بصورت ds2+d ...

این رساله به یکی از مسائل مطروحه در نظریه گرافها پرداخته و موضوعهای پیرامون آن را بررسی کرده است . صورت کلی مساله چنین است : چند جمله‌ای رنگی حاصلضرب دکارتی گراف داده شده چیست ؟ در این نوشتار مفاهیم چند جمله‌ای رنگی و حاصلضرب دکارتی گرافها، هر یک مورد بررسی قرار گرفته و پیشینه آنها مرور شده است . طی این رساله پاسخ مساله فوق در یک حالت عمومی به دست آمده است و برای به دست آوردن پاسخ مساله اصلی، بسیاری از حالتهای ساده‌تر نیز بررسی شد. در برخی موارد برای چند جمله‌ای رنگی گرافها، ...

در این پایان نامه ضمن معرفی سیستم توابع هار گویا شده به بررسی خواص آنا پرداخته و ماتریسهای عملیاتی انتگرال و حاصل ضرب این توابع را به دست می آوریم. سپس با استفاده از توابع هار سیستم های کنترل بهینه غیر خطی چند جمله ای را حل می کنیم. ایده اصلی این روش به گونه ای است که مساله کنتر لبهینه به یک مساله بهینه سازی جبری خطی و یا غیر خطی تبدیل می شود که حل آن به مراتب ساده تر از مساله اولیه است. همچنین در این پایان نامه مسایل واندرپل و نوسانگر دافینگ را که از جمله مسایل مهم در سیستم ...

آنچه که در این رساله مطرح می‌شود شامل دو قسمت است -1 بررسی طیف یک عملگر کراندار خودالحاق A در فضای کرین خاص ؟ و اینکه در چه صورت مقدارهای طیفی حقیقی خواهند بود. در این قسمت مفهومی که مورد استفاده قرار می‌دهیم قویا معین‌سازی پذیری (وقتی که بعد فضا متناهی است .) و یکنواخت معین‌سازی‌پذیری (وقتی که بعد فضا نامتناهی است .) می‌باشد، که در بخش 2 تعریف می‌شوند در هر دو حالت نقاط طیف شکل خاصی پیدا می‌کنند که در حالت اول به آن از نوع معین بودن مقدارهای طیفی یعنی نوع مثبت ...
نمایه ها:
طیف | 
عملگر | 

چند جمله ای های مشخصه وپرمننت یک گراف و ضرایب این چند جمله ای ها و روابط بین آن ها توسط ‏‎merris[17],faria[8]‎‏ و ‏‎minc[18]‎‏ و ‏‎schas[20]‎‏ در مقالات متعدد مورد بررسی قرار گرفت . ...
نمایه ها:
تعمیم | 
گراف | 
تابع |