عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبانشناسی شناختی بر مطالعه معنی تاکید دارد، برخلاف دیدگاه زایشی که تعریفی صوری از زبان به دست می دهد و آن را مجموعه ای از قواعد و ساخت های نحوی می داند. در رهگذر بررسی معنایی زبان، چندمعنایی از مهم‌ترین مباحثی است که در مکتب زبان‌شناسی شناختی مورد مطالعه و بررسی جدّی قرار می‌گیرد. پیروان دیدگاه‌های سنتی عموماً معتقدند که پدیده‌ی چندمعنایی در شرایطی مطرح است که یک واژه چند معنی مرتبط و بسیار نزدیک به هم داشته باشد و معانی دیگر آن واحد زبانی را که فاقد چنین رابطه‌ی صوری باشند، ...

پایان‌نامه حاضر با رویکرد معنا‌شناسی شناختی و به روش پیکره‌ای به مطالعه چندمعنایی فعل «دیدن» در زبان فارسی پرداخته است. چندمعنایی شرایطی است که در آن یک واژه، چندین معنای مرتبط به هم دارد. از حوزه‌های مهم بررسی چندمعنایی در رویکرد شناختی، مطالعه‌ی افعال حسی است. منظور از افعال حسی، فعل‌هایی مانند دیدن، شنیدن، بوئیدن، چشیدن، خوردن و لمس‌کردن است که مربوط به عملکرد حواس پنج‌گانه‌اند. پژوهش حاضر تحلیلی بر چندمعنایی فعل «دیدن» به عنوان یکی از افعال حسی در زبان فارسی با توجه به پی ...

جهان رمزآلود حافظ همواره مورد توجه ملل دیگر بوده است. در این میان فرانسوی ها نیز سعی در شناخت این شاعر جهانی داشته اند. مشکل عمده در ترجمه اشعار حافظ ، تعدد معنا یا همان چندمعنایی است که ریشه در شناخت فرهنگ ایرانی دارد. فوشکور، شرق شناس قرن بیستم، که تعدادی تالیف و ترجمه در زمینه ادبیات فارسی نیز در کارنامه خود دارد، دست به ترجمه دیوان کامل حافظ به زبان فرانسه زده است. در این رساله به بررسی چگونگی ترجمه ایهام در پنجاه بیت از دیوان حافظ توسط فوشکور خواهیم پرد ...

در این بررسی الگویی ارائه شده است که ابهام کلمات چندمعنایی را رفع می‌کند. این الگو سیستم را به کلمات مجاور در بافت حساس می‌کند و بنابراین جستجوی جمله جدید، نشانه‌هایی را برای انتخاب یک معادل خوب برای کلمه چندمعنایی در اختیار سیستم قرار می‌دهد. نتایج مثبت روش معنایی توزیعی و شبکه عصبی ما را بر آن داشت تا از آنها در ابهام زدایی دو کلمه چندمعنایی conclusion و canal استفاده کنیم. این دو کلمه نماینده طبقه اسم هستند که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ویژگی که نقطه قوت این تحقیق به ش ...

یکی از مسائلی که همواره کانون مطالعاتی معناشناسی بوده چگونگی پدیدآیی معانی تازه در زبان و نحوه ی درک آن معانی توسط سخنگویان است. نگارنده پس از آزمودن فرضیه های مطرح شده در رساله، رده شناسی جدیدی را برای تغییرات معنایی ارائه می کند و به نقش استعاره به عنوان یکی از اصلی ترین فرایندهای ساختی شناختی تاکید می کند و از این رهگذر در می یابد که عملکردی چنین منظم در پیدایش معانی تازه باید تابع نظامی ساختمند در حوزه ی واژگان باشد. از این رو، نگارنده فرض شناور بودن معانی در واژگان را م ...

چندمعنایی پدیده‌ای رایج در زبان است که تقریباً در تمامی سطوح زبان دیده می‌شود. پژوهش حاضر به مطالعه‌ی چندمعناییِ افعال ساده‌ی حرکتیِ زبان فارسی در چارچوب معنی‌شناسی واژگانی شناختی می‌پردازد. هدف از این پژوهش بررسی میزان و کارآیی ساز و کارهای معنی‌شناسی واژگانی شناختی از جمله استعاره، طرحواره‌های تصویری و مقوله‌بندی نمونه‌ی اعلا در توجیه و توصیف چندمعنایی افعال حرکتی زبان فارسی است چرا که این رویکرد عمدتاً در حیطه‌ی چندمعنایی حروف اضافه‌ی مکانی‌ بکار بسته شده است و سایر مقوله‌ ...

الگوهای واژه گزینی (شیوه ی ایجاد پیوند بین کلمات و مفاهیم) از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. مطالعه ی حاضر تاثیر الگوهای واژه گزینی زبان اول بر پردازش لغات در زبان دوم را در یک زمینه ی جمله ای مورد بررسی قرار میدهد. تمرکز این تحقیق بر روی مواردی میباشد که در آن دو معنای متفاوت یک کلمه ی چند معنا در فارسی به دو کلمه متفاوت انگلیسی ترجمه می شوند. مثلا، در زبان فارسی کلمه ی"ماه" بر هر دو مفهوم ماه (آسمان) و ماه (سال) در زبان انگلیسی دلالت میکند. در این مطالعه، پردازش ترجمه های ا ...

عنوان پايان‌نامه‌ي حاضر «تحليل چند‌معنايي افعال زبان فارسي بر اساس نظريه‌ي قالب‌هاي معنايي» است كه به روش توصيفي و تحليل محتوا تدوين‌شده‌است. هدف از نگارش پايان‌نامه‌ي حاضر، تحليل چند‌معنايي افعال زبان فارسي در نگرشي شناختي و با توجه به قالب‌هاي معنايي است. نظريه‌ي قالب‌هاي معنايي (فيلمور،1982) يكي از نظريه‌هاي مهم در معني‌شناسي شناختي است كه بر تعامل زبان وتجربه تأكيد‌دارد. مسأله‌ي چند‌معنايي نيز يكي از روابط معنايي پيچيده است كه در تمامي زبان‌ها با بسامد وقوع بالا روي‌مي‌ده ...

هدف اصلی از این تحقیق تجربی همانند سازی و تکرار آزمایش ناکاهارا (2005) بر روی فراگیری کلمات چند معنایی در شرایط انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) در ایران است. تا مشخص گردد که آیا رویکرد معنای زیرساختی راهبردی کارآمد برای آموزش کلمات چند معنایی به دانش آموزان با سطح مهارت پایین می باشد یا خیر. برای دستیابی به این مقصود، 40 کلمه ی چند معنایی توسط معلم (محقق) با استفاده از دو رویکرد متفاوت به 46 دانش آموز آموخته شد که همگی دختران سال اول دبیرستان با محدوده ی سنی 14 تا 15 سال بو ...