عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معمولا فضای سبز به یک تابلوی نقاشی تعبییر میشود که زمینه آن را گیاهان پوششی و خصوصا چمن در بر میگیرد. در واقع هیچ گیاهی مانند چمن نمی تواند زیبایی و شادابی یک فضای سبز را تامین کند. ولی از آنجا که خلق این زمین سبز با بحران کم آبی همراه است، اکثر مسولان شهری حکم به جایگزینی آن با سایر گیاهان میدهند. بنابراین انجام این تحقیق با موضوع تاثیر کم آبیاری بر روی چمن‌های فستوکا، دو رقم بوفالوگراس و چمن آفریقایی در قالب دو آزمایش، با هدف بررسی پاسخ‌های رشدی، فیزیولوژیکی و همچنین ارزیاب ...

در این پژوهش به بررسی مقاومت به خشکی چهار رقم چمن فصل سرد و گرم تحت تنش خشکی پرداخته شد. بدین منظور استولونهای چمن آفریقایی و بذور چمنهای چاوداری، کنتاکی آبی و چمانواش بلند در گلدانهای PVC به قطر 20 سانتیمتر و ارتفاع 20 سانتیمتر در گلخانه کشت شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و چهار رقم چمن پس از استقرار به مدت دو ماه تحت تیمارهای تنش خشکی FC100%، FC75%، FC50% و FC25% (FC= گنجایش زراعی) قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنش خشک ...

به منظور شناسایی سازگاری ده رقم چمن آفریقایی با شرایط اقلیمی اصفهان یک آزمایش مزرعه ای (در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در محل پارک پیروزی خمینی شهر و برای بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر روی رشد، نمو، کیفیت و میزان جذب عناصر ده رقم چمن آفریقایی یک آزمایش گلخانه ای (به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان 1381 به اجرا درآمد. ده رقم چمن آفریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری (3/30، 93/6، 20/10، ...

چمن در طراحی و ایجاد فضای سبز در باغ ها و پارک ها، بهسازی محیط زیست، تلطیف هوا، افزایش اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و بالا خره کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارد. با توجه به مشکلات مربوط به استقرار و نگهداری آن در مناطق خشک، دو آزمایش (آزمایشگاهی و گلخانه ای) به منظور بررسی اثرات خشکی و اسپرمیدین بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی چمن آفریقاییL. cynodon dactylon انجام پذیرفت. در پژوهش آزمایشگاهی اثر اسپرمیدین(0، 01/0، 05/0 و 1/ 0میلی مولار) بر پارامتر های جوانه زن ...

آلودگی خاک با عناصر سنگین یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی جهان است که با توجه به اهمیت موضوع روش های مختلفی برای اصلاح خاک مطرح شده است. روش گیاه پالایی یک روش نوین، کم هزینه و پایدار است که باعث کاهش آلودگی خاک به طور طبیعی می شود. با توجه به بالا رفتن میزان کادمیوم خاک های اهواز به دلیل نفت خیز بودن و فعالیت های صنعتی این منطقه، گونه های گیاهی فضای سبز غیرخوراکی که وارد زنجیره غذایی انسان ها نمی شوند مناسب ترین گزینه جهت گیاه پالایی خاک های اهواز به حساب می آیند. در نتیجه ...