عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1255

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سطح کشت چغندرقند در استان اصفهان مساحتی حدود 14000 هکتار را در بر می‌گیرد بیشتر بذور مصرفی بصورت مولتی‌ژرم بوده و درصد بسیار کمی از مزارع چغندرقند از بذر منوژرم استفاده می‌کنند ولی حتی در این مزارع نیز کاربرد بذور منوژرم مانند مولتی‌ژرم بوده و به صورت دستژاش صورت می‌گیرد ، رقم زیادی از هزینه در کشت چغندرقند مربوط به تنک کردن می‌باشد برای کاهش این هزینه استفاده از بذور منوژرم امری اجتناب‌ناپذیر است ، ولی برای استفاده از بذور منوژرم در مزارع چغندرقند نیاز است که منوژرم کارهای م ...

با انتخاب یک قطعه مزرعه چغندرقند در منطقه میاندوآب تغییرات جمعیت شته ریشه چغندرقند بررسی گردید. اوج فعالیت آفت در مرداد ماه است . تاکنون سه نوع از میزبانهای آفت عبارت از چغندرقند-سلمه تره (Chenopodium spp) شیر تیغی (Sonchus spp.) و از دشمنان طبیعی آن یک گونه مگس شکارچی-نوعی مورچه و نیز گونه‌ای قارچ بیماریزا جمع‌آوری گردیده است که به منظور شناسایی به موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال شده‌اند. ...

در سال 1380 میزان عکس العمل شته ریشه چغندرقند .Pemphigus sp. روی نه رقم و لاین چغندرقند در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نخست بذور چغندرقند در یک قطعه زمین در مزرعه کشت و پس از حدود 50 روز از هر ژنوتیپ تعداد 7 بوته یکسان و سالم انتخاب و از زمین خارج گردید. و روی هر ریشه تعداد 5 عدد شته ماده بالغ بی بال قرار گرفته و در گلدانهای پلاستیکی به قطر 11 سانتیمتر داخل مخلوط پیت- ورمیکولیت به نسبت 50:50 کشت شدند. گلدانها در داخل انکوباتور با دمای 20 درجه سانتیگراد، ر ...

ازآنجائی که خصوصیات کیفی بذر (درصد ریزی و درشتی قطر ضخامت ،وزن هزاردانه ، ژرمیناسیون ،سرعت سبز و رشد ازعوامل تعیین کننده ای در عملکرد هر محصول میباشد و با استفاده ازنتایج اجرای طرح میتوان به بهترین فاصله کشت ریشه چغندرقند جهت تولید بذر با کیفیت وعملکرد مطلوب دست یافت . ...

کمبانی چغندرقند از دو دستگاه تشکیل شده است که عملیات چاپر و سرزنی و برداشت چغندرقند را انجام می‌دهد. در عملیات چاپر به منظور استفاده از برگهای چغندر برای علوفه دام، پس از بریده‌شدن برگ توسط نوار الواتور، جمع‌آوری و روی کامیون که به موازات دستگاه حرکت می‌کند، انتقال داده می‌شود. سپس چغندرهای برداشت شده در سیلوی دستگاه ذخیره گردیه و به داخل کامیون منتقل می‌شوند. هدف از اجرای این طرح نیاز متقاضیان و رسیدن به خودکفایی اقتصادی کشور است . ...
نمایه ها:

در این گفتار ، محصول چغندرقند و تولید قند و شکر از این گیاه مورد توجه قرار گرفته است ، بنابراین بحث در زمینه دیگر واریته‌های چغندر را به مقالات دیگری واگذار می‌کنیم و تنها به چغندرقند می‌پردازیم . ...
نمایه ها:

90 منبع ژنتیکی چغندرقند از منابع داخلی و خارجی در قالب طرح Augmented design در زمین آلوده ایستگاه تحقیقاتی زرقان کشت گردید. عملیات داشت انجام دادند تاثیر بیماری برای هر ژرم پلاسم یادداشت‌برداری شد. شدت آلودگی سبب از بین رفتن منابع داخلی گردید در حالیکه ارقام شاهد شامل Rhizofort Dorotea و HM1835 در پایان فصل برداشت از استقرار خوبی برخوردار بودند. ...

بررسی سیستم‌هایی که در آن متغیرها و پارامترهای موجود در سیستم هر دو نسبت به زمان متغیر هستند، منجر به بررسی آنها توسط مدلهای پویا می‌گردد که یکی از فرضیات مهم در آن، مانند بسیاری دیگر از مدلهای آماری فرض نرمال بودن متغیر مورد بررسی می‌باشد. اما در عمل با مواردی که مواجه می‌شویم که در آنها متغیر دارای توزیع غیرنرمال می‌باشد. این تحقیق سه هدف عمده را مدنظر دارد. نخست ، یافتن ساختار مدلهای پویایی که در آنها متغیر مورد بررسی دارای توزیع لگ - نرمال یا گاوسی وارون می‌باشد. دوم، برر ...

کاشت چغندرقند در منطقه دزفول سالیانه در سطح 5000 تا 6000 هکتار در بخش واحدهای کشاورزی و زارعین انجام میگیرد. تمام عملیات کاشت و داشت و برداشت بصورت مکانیزه میباشد و از آنجائی که بذر چغندرقند بصورت کشت میگردد ، فقط عملیات تنک کردن به وسیله دست صورت می‌پذیرد که بر مخارج زیاد باعث بالا رفتن بذر مصرفی میگردد و چون چغندرقند در مرحله 4-2 برگه (یکماه بعد از کاشت زمان مناسب برای تنک می‌باشد) کشتهای وسط کار و پس کار مصادف با بارندگیهای اوائل پائیز میگردد ، که این امر باعث تاخیر در عمل ...
نمایه ها:
دزفول |