عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1247

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از علل شایع مراجعه بیماران به متخصصین چشم انکساری می‌باشد. به منظور تعیین تاثیر روزه بر عیوب انکساری چشم این مطالعات بصورت مقطعی (توصیفی، تحلیلی) انجام گرفت . در این بررسی 43 بیمار مبتلا به عیوب انکساری که تمام روزهای ماه مبارک رمضان سال 1377 را روزه گرفتند و بطور تصادفی انتخاب شدند و در سه مرحله: 1 تا 3 روز قبل از ماه مبارک رمضان، 2 تا 3 روز بعد از ماه مبارک رمضان و یک ماه بعد از ماه مبارک مورد معاینه چشم قرار گرفتند. مطالعه به صورت دوسوکور انجام گرفت و نتایج حاصله از تج ...

بررسی اثر جراحی ویتره (ویترکتومی پارسیل) بر سمیت شبکه‌ای ناشی از جنتامایسین داخلی چشمی روش : در چشم چپ نه خرگوش پس از انجام ویترکتومی مقدار0/4 میلی‌گرم جنتامایسین تزریق شد. در چشم راست همان خرگوش‌ها نیز همان مقدار جنتامایسین تزریق شد. (پس از کشیدن مقدار 0/1 سی‌سی از مایع زلالیه). الکترورتنوگرام بعنوان ملاک بررسی فونکسیون رتین قبل، 24 ساعت بعد و 72 ساعت بعد از جراحی‌ها در تمام خرگوش‌ها انجام شد و موج اسکوتوپیک 24 دسی بل ثبت گردید. سپس تغییرات دامنه امواج در هر دو چشم نسبت به ق ...

ملتحمه به علت شرایط مکانی محل مناسبی برای کلونیزاسیون تعدادی از میکرو ارگانیسم ها می باشد که ممکن است زمان عمل جراحی به داخل کره چشم نفوذ کرده و زمینه ایجاد عارضه خطرناک اندوفتالمیت را فراهم سازد . در حال حاضر برای پیش گیری از قطره چشمی کلرا مفنیکل استفاده می شود که مستلزم بستری شدن بیمار یک روز قبل از جراحی است . این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با هدف مقایسه تاثیر قطره چشمی کلرا مفنیکل 5/0 درصد و محل بتادین 5 درصد در کاهش کلرنیزاسیون فلور طبیعی ملتحمه انجام شد . تعداد نمون ...

پیشینه و هدف: با توجه به نیاز به سنجش فشار داخل چشمی (IOP) در شرایط بی هوشی و وجود گزارش هایی مبنی بر تأثیر این شرایط بر میزان IOP، مطالعه حاضر در سال 1379 به منظور مقایسه IOP اندازه گیری شده حین معاینه زیر بی هوشی اطفال و شیر خواران مبتلا به گلوکوم مادرزادی در دو زمان مختلف پس از استنشاق هالوتان، در بیمارستان فارابی تهران انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با ساختار مقایسه قبل و بعد بر روی 47 چشم از 27 کودک و شیرخوار با تشخیص گلوکوم مادرزادی که ...

با توجه به شایع بودن سوراخ‌های شبکیه و عوارض شناخته شده عدم درمان آن و عدم اطلاع از نتایج به کار گیری لیزر درمانی پیشگیرانه، این تحقیق به منظور ارزیابی لیزر درمانی پیشگیرانه سوراخ‌های شبکهی در بیماران با سوراخ‌های شبکیه علامت دار به منظور جلوگیری از جدا شدگی شبکهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سالهای 1374-1377 انجام گرفته است . بیماران حداقل 3 ماه و حداکثر 22 ماه به طور متوسط 8 ماه پی گیری شدند. در دو چشم سوراخ شبکیه ایجاد شده است که در یک بیمار ...

پیشگیری از جداشدگی شبکیه (Retinal Detachment, RD) در چشمان افراد مستعد ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین عوامل موثر بر درمان پیشگیرانه بر روی افراد مستعد RD که در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تحت لیزر درمانی پیشگیرانه قرار گرفتند و طی سالهای 1378-1370 تحت نظر بودند صورت پذیرفت. این تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در پرونده بیمارانی که سابقه لیزر درمانی ضایعات شبکیه جهت جلوگیری از RD داشته اند انجام پذیرفت. علاوه بر معاینات کامل چشم پزشکی، خصوصیات چشمها از لحاظ سن، جنس، شکایت ا ...

این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی تحلیلی است که با عنوان "بررسی وضعیت فیزیکی کارگاههای کارخانه بافت ناز اصفهان و ارتباط آن با مشکلات چشم و گوش کارگران شاغل در سال 1372" انجام گردیده و هدف از آن تعیین وضعیت فیزیکی کارگاههای کارخانه بافت ناز اصفهان و ارتباط آن با مشکلات چشم و گوش کارگران شاغل و ارائه پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های پژوهش بوده است : فرضیه‌های پژوهش حاضر بودند از : 1) بین میزان روشنائی کارگاههای کارخانه بافت ناز اصفهان با مشکلات چشم کارگران شاغل ارتباط وجود دارد. 2) ...

جراحتهای چشم اصولا " شایع و قابل پیشگیری هستند. کسب موفقیت در درمان این ضایعات منوط به تشخیص صحیح و وسعت جراحت و آغاز فوری اقدامات درمانی است . روشهای فعلی برای ارزیابی و درمان جراحتهای چشمی که در این مقاله ذکر آن می شود باضافه پیشرفتهائی که در زمینه آگاهی از مکانیسمهای جراحت و نیز استفاده از تکنیکهای بهتر جراحی میکروسکپی بدست آمده پیش آگهی جراحتهای چشمی را بهبود بخشیده است . و بالاخره اینکه امروزه، درمان ترومای چشم، جای خود را در رشته چشم پزشکی به عنوان یک فوق تخصص باز کرده ...

نظر به این که یکی از عوامل موثر در نتایج عمل جراحی رادیال کراتوتومی (RK) فشار داخل چشم می‌باشد، در این مقاله اثرات ناشی از تغییرات فشار داخل چشم متعاقب ترابکولکتومی و میزان عیب انکساری بیمار بررسی گردیده است . بیمار خانم 30 ساله‌ای با سابقه عمل جراحی رادیال کراتوتومی بدون وجود سابقه گلوکوم یا افزایش فشار چشم قبل از عمل بوده که یک سال و نیم بعد از عمل جراحی RK دچار افزایش فشار چشم گردید که با دارو کنترل نگردیده و بعضی از داروها را نیز تحمل نمی‌کرد. نهایتا"جهت کنترل فشار داخل چ ...