عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کلیه مناطق استان رویشگاههای چریش شناسایی شد. نمونه برداری لازم با انجام اعزامهای مکرر در شهرستانهای میناب، رودان، جاسک و بندر لنگه و بندرعباس با پلاک زنی درختان انجام گردید. ضمناً اسناد و مدارک شامل عکس و ... نیز از هر نمونه روی درخت تهیه شد. از نمونه های بدست آمده تعداد 33 نمونه با ذکر مشخصات لازم برابر پروپوزال طرح بسته بندی و به تهران ارسال و تحویل شد که مطالعات تاکسونومیک و ... در آن جا انجام خواهد گردید. کلیه عملیات اجرایی طرح با هماهنگی و مساعدت بخش تحقیقات آفت کش ها ...

از دو گیاه زیتون تلخ و چریش که هر دو از خانواده ملیاسه می‌باشند. ترکیبات شیمیایی گوناگونی که اثرات آللوپاتیک دارند، شناخته شده است . برخی از این ترکیبات در هر دو نوع گیاه بوده (همانند آزادیراکتین) و اثرات ضد آفتی گوناگونی از آنها گزارش شده است . در این طرح، ترکیبات آلی خاصی که در ضمن فلوئورسنت بوده و اثرات ضد آفتی علیه نوعی آفت انباری موسوم به شپته گندم (Sitophilus Granarius) را دارا می‌باشند، استخراج شده است . ...

درخت چريش يا نيم درختی همشه سبز متعلق به خانواده MeLiaceae است. چريش بومی شبه قاره هند می باشد و تاکنون در نواحی گرمسيری و نيمه گرمسيری آفريقا، آمريکا و بسياری از بخشهای آسيا گسترش يافته است.اين گياه دارای خواص دارويی و غيردارويی زيادی است که به آن گياه چند منظوره گفته می شود. روشهای استفاده شده برای ريز ازديادی چريش استفاده ازريزنمونه گياهان بالغ و نهال بذری جوان می باشد. تحقيقات شامل استقرار ريزنمونه های ضدعفونی شده، شاخه زايی و رشد در شرايط درون شيشه، بالاخره ريشه زايی و ...

آزمایش پیش‌بینی شده در این طرح در یک مزرعه دوساله یونجه در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار با انجام دونوبت سمپاشی با عصاره ساده آبی و دو عصاره فرموله شده تجارتی چریش و سم حشره‌کش مالاتیون بمنظور مقایسه پیاده گردید. با توجه به شرایط استثنائی آب و هوائی در فروردین ماه سالجاری و بارندگیهای شدید ، بلافاصله بعد از انجام عملیات سمپاشی ، نتایج بدست آمده از شمارش تعداد لاروهای زنده و شفیره‌ها جهت تعیین تاثیر سموم دارای اطمینان نمی‌باشند. عملکرد بهتر مالاتیون نسبت ...

آفات انباری مهم گندم از جمله لمبه گندم و شپشه های گندم خسارتهای اقتصادی فراوانی به محصولات انباری بخصوص گندم و جو وارد می سازند و تا این زمان کنترل آفت انباری در استان سیستان و بلوچستان بیشتر با استفاده از قرصهای فستوکسین بوده است که به دلایل مختلف ناکافی بوده و همه ساله مردم محروم این منطقه خسارتهای عمده و زیادی را متحمل می شوند و در این تحقیق که به مدت دو سال اجرا می شود تأثیر پودر برگ گیاه چریش و پودر برگ و مغز دانه گیاه اکالیپتوس که از نظر فراوانی در این استان موجود بوده ...

عسلک پنبه Bemisia tabaci G. آفتی چند نسلی و چند خواراست که نزدیک به 500 گونه گیاهی از 75 خانواده را مورد حمله خود قرار می‌دهد. در بین گیاهان زراعی مورد حمله این حشره پنبه از همه با اهمیت‌تر می‌باشد این آفت همراه با مگس سفید گلخانه Trialeurades vaporariorum W. از آفات مهم گلخانه‌ها هستند. وضعیت ویژه مورفولوژیکی و بیولوژیکی این آفت باعث می‌شود که این حشره به سرعت نسبت به سموم شیمیایی مقاوم گردد و در نتیجه مبارزه بر علیه آن با مشکل روبرو شود. با توجه به نکات فوق آزمایش‌هایی در گ ...
نمایه ها:
رفتار | 
چریش | 

در این آزمایش ابتدا پس از تهیه نقشه منطقه مناطقی که درختان چریش در آن رشد می نمایند مشخص و سپس با فواصل زمانی مشخص از مراحل مختلف رشدی، گل دهی، زمان تشکیل میوه و زمان رسیدگی میوه و نیز مشخصات مربوط به درخت (ارتفاع، سن) در جداول مربوطه یادداشت و همچنین از هر درخت 1 کیلو بذر تهیه و در آزمایشگاه پس از اینکه پوسته آنها جدا سازی شد. هسته آنها جدا و به بخش آفت کشها جهت اندازه گیری میزان آزادیراختین ارسال شد. ...

در این طرح که مسئولیت آن در اواخر سال 78 به عهده مجریان مسئول آن قرار گرفته است چندین عصاره از مغز دانه چریش تهیه شد که تاثیر بسیار خوبی روی قارچ فوزاریوم داشته است . از میان چند تیمار در اثر ممانعت کننده رشد قارچ فوزاریوم از استان خوزستان دادند تیمار 2 از رشد قارچ کامل جلوگیری کرده است . هدف از اجرای طرح معرفی قارچکش موثری است که بتوان از آن بر علیه فوزاریوم استفاده نمود. ...

امروزه به دلیل مشکلات متعدد ناشی از آفت کشهای سنتزی تلاش بر این است تا آفت کشهای بیولوژیک و طبیعی جایگزین آنها گردد. از جمله این موارد استفاده از فرآورده های گیاهی است. گونه گیاهی ‏‎Azadirachta indica‎‏ - از جمله گیاهان با ارزشی است که مطالعات متعدد روی عصاره مغز دانه آن اثرات ضد باروری و سقط جنینی موقت و قابل بازگشت آن را در حیوانات آزمایشگاهی به اثبات رسانده است. لذا بر آن شدیم تا ضمن مطالعه این ویژگی، میزان دوز موثر جهت عقیم سازی دائم جوندگان برای کنترل جمعیت آنها را بدست ...