عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی چرخ‌دنده‌ها به دلیل تأثیر پارامترهای مستقل در کارکرد آن شامل مراحل سعی و خطا می‌باشد. بدین ترتیب که ابتدا یک حدث اولیه برای ابعاد و پروفیل چرخ‌دنده زده می‌شود. در مرحله مقدماتی طراحی پارامترهایی مانند جنس، خواص مکانیکی شامل تنش تسلیم و مدول الاستیسیته، اندازه و نوع نیروهایی که به چرخ‌دنده وارد می‌شوند حدس اولیه از ابعاد و وزن چرخ دنده با توجه به محدودیت‌های موجود، زده می‌شود. مشخصات هندسی چرخ‌دنده‌ها به عوامل مختلفی از قبیل توان خروجی، نسبت تبدیل، فضای مورد نیاز و فاصل ...