عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نظريه‌هاي جديد اقتصاد بين‌الملل، جهت ايجاد و توسعه موافقت‌‌نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي كشورها، بحث همزماني ادوار تجاري و عوامل اثرگذار بر آن اهميت دارد، به طوري ‌كه امكان تشكيل یک منطقه بهینه پولی را فراهم مي‌آورد. منظور از همزماني ادوار تجاري، همبستگي بين تغييرات توليد ناخالص داخلي بين دو كشور در يك دوره زماني است، به طوري‌كه نوسان‌هاي ايجاد شده متناسب با يكديگر باشند. هر چه اين همبستگي بيشتر باشد، به معناي همزماني بيشتر در چرخه‌هاي تجاري و به طور مشخص نوسان‌هاي توليد ناخالص ...

توسعه بازار سرمایه می تواند اثر مثبت بر پس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته باشد. در سال های اخیر، بدنبال توسعه بازار سرمایه، تفکیک نهاد ناظر از نهاد مجری، راه اندازی بورس کالا و فرابورس، بازار سرمایه بسرعت در حال رشد و رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصادکشور می باشد. همچنین تعمیق بورس اوراق بهادار و افزایش نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی کشور نشان دهنده اهمیت این حوزه می باشد. توسعه بازارسرمایه جزئی جدایی ناپذیر ازکل اقتصاد است لذا جهت گیری کلان اقتصادی در این ر ...

تجاری‌سازی فرآیند تبدیل دانش حاصل از پژوهش به محصولات، خدمات، فرآیندجدید و یا بهبود ومعرفی آن‌ها به بازار به منظور تولید منافع اقتصادی می باشد. فعالیت‌های تجاری‌سازی نقش مهمی را در به بازار رساندن فناوریهای نوپا در شرکت‌های دانش بنیان داراست. تحقیق حاضر نیز به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با استفاده از تکنیک FAHP می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد مناطق شمالی ایران می‌باشدکه از نظرات 12 نفراز مدیر ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین بیکاری(بیکاری کل، بیکاری مردان و زنان) و ادوار تجاری در ایران در سیکل زمانی 1391 - 1346 ، صورت گرفته است. ادوار تجاری از GDPبا نفت و بدون نفت، با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج شده است. برای برآورد تاثیر ادوار تجاری روی بیکاری، از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ادوار تجاری روی نرخ بیکاری اثرگذار می‌باشد. در اقتصاد بدون نفت، نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری مردان، در سیکل رونق کاهش و در سیکل رکود افزایش می‌یابد ...

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی.یکی از عوامل غیربنیادی موثر بر قیمت مسکن بورس‌بازی است. در این مطالعه تلاش بر این است که رابطه بورس‌بازی و قیمت در دوره رونق و رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور متغیرهای قیمت مسکن، GDP ، نرخ بهره واقعی سپرده‌های بانکی، ذخیره مسکن، شاخص قیمت سهام و تعداد معاملات مسکن به‌عنوان شاخص بورس‌بازی درنظر گرفته شده است. تخم ...

در اين پايان نامه به بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي و اينكه اين نوسانات تا چه حد در بروز و بوجود آمدن دوره هاي رونق و ركود اقتصادي تاثير گذارند، پرداخته شده است. بدين منظور با استفاده از مدل ARCH و GARCH سري افزايش و سري كاهش قيمت نفت تخمين و استخراج شد، با استفاده از مدل VAR اثرات تغييرات متغيرهاي دخيل در رشد اقتصادي بر رشد GDP بررسي گرديد. نتايج نشان دهنده اين مطلب است كه اثر شوك هاي قيمتي نفت بر روي رشد در كوتاه مدت داراي اثر متقارن بر رشد توليد است. در ...

سوال اصلی تحقیق آن است که ابزارهای مالی اسلامی چگونه می‌توانند بر چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران اثر بگذارند؟ در این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساختاری (SVAR)، به شناسایی عوامل بروز چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که از بین متغیرهایی که رابطه علیت گرانجری آن بر چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران به اثبات رسیده است، دو متغیر رشد نرخ ارز حقیقی و رشد کسری بودجه مهمترین علل ایجادکننده این نوع چرخه‌ها در اقتصاد کشور هستند. در ادامه با آسیب‌شناس ...

واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. زمینه معمول برای تحلیل ریسک و مدیریت آن، مسئله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان می باشد. عدم اطمینان به این معنی است که در یک موقعیت معین یک فرد نمی تواند اطلاعات را بطور کمی و کیفی به گونه ای مناسب برای تشریح، پیش بینی و ا ...

در ادبیات حسابداری، رابطه سود و بازده نشان دهنده محتوای اطلاعاتی سود است. اگر واکنش سود به بازده های منفی بیشتر از واکنش سود به بازده های مثبت باشد، نشان می‌دهد که مدیریت با استفاده از رویه های محافظه کارانه مانع از پنهان شدن اخبار بد گردیده است و از این طریق بر روی رابطه سود و بازده تاثیر میگذارد و موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود میشود. تحقیقات نشان می‌دهد که سیاستهای افشاگری(رابطه بازدهی و سود) واحدهای انتفاعی به چرخه های تجاری حساس است. لذا میتوان استدلال کرد که چنانچه چرخ ...