عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دو نوع جیره غذایی (الف) : کم انرژی (2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم) (ب) : بر انرژی (3100 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم) 3 سطح چربی حیوانی (پیه گاو)، صفر 5 و 10 درصد استفاده شد . جیره‌ها به مدت 56 روز به جوجه‌های گوشتی خورانیده شدند. جیره‌های مورد آزمایش عبارت بودند از : (الف) جیره‌های کم انرژی : صفر درصد چربی در جیره حاوی 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم . 5 درصد چربی در جیره حاوی 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم . 10 درصد چربی در جیره حاو ...

چکیده ندارد.

گاو نژاد سرابی یکی از نژادهای اصیل و مورد توجه ایران است که مطالعات وسیع و همه‌جانبه برروی آن می‌تواند موجبات اصلاح بیشتر نژاد و بالابردن سطح تولید شیر و سایر فرآورده‌های آن گردد. یکی از ترکیبات شیر که دارای اهمیت فراوان اقتصادی است چربی شیر است که علاوه بر اینکه در شیر پاستوریزه معمولا" به میزان 5ˆ2 درصد باقی می‌ماند مازاد آن برای تولید محصولات فرعی شیر از قبیل کره ،خامه،بستنی و ... بکار می‌رود. باتوجه به اهمیت چربی در اکثر کشورهای دنیا به منظور تشویق به دامدارانی که شیر پرچ ...

تعداد 336 جوجه یکروزه گوشتی به مدت 56 روزی تحت تیمارهای غذائی به شرح زیر قرار گرفتند : 1) جیره با صفر درصد چربی (جیره شاهد) 2) جیره با 3 درصد چربی حیوانی 3) جیره با 5ˆ1 درصد چربی حیوانی + 5ˆ1 روغن گیاهی 4) جیره با 3 درصد روغن گیاهی 5) جیره با 6 درصد چربی حیوانی 6) جیره با 3 درصد چربی حیوانی + 3 درصد روغن گیاهی 7) جیره با 6 درصد روغن گیاهی . از پیه گاو بعنوان چربی حیوانی و روغن پنبه دانه بعنوان روغن گیاهی استفاده شد و نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در جیره‌ها محاسبه گردید. ...

با توجه به اهداف تحقیق در مورد مقایسه میزان کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین سرم دوندگان استقامتی، وزنه برداران و غیر ورزشکاران و رابطه آن با میزان چربی زیر پوستی و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO 2 max) 11 نفر غیر ورزشکار، 8 نفر دونده استقامتی و 8 وزنه بردار جهت آزمونهای تحقیق انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری میزان کلسترول، تری گلیسیرید، LDL-C و HDL-C از آزمودنیهای تحقیق نمونه خون از ورید بازویی در حالت ناشتا(حداقل 12 ساعت) اخذ شد ضمنا" ورزشکاران 48 ساعت قبل از اخذ نمونه خون هیچ گونه ...

ابتدا چربی‌های ماهی را از شیلات بابلسر تهیه کرده سپس به روش Bligh.Dyer استخراج کردیم. سپس آنرا بوسیله اسدسولفوریک و متانول و بنزن میتله کرده برای شناسایی امگا3 و میزان آن به دستگاه GC تزریق کردیم سپس بار دیگر استاندارد را به همراه نمونه به GC تزریق کردیم پس از اطمینان از وجود امگا3 در چربی ماهی درصدد خالص‌سازی آن برآمدیم. برای این منظور از ستونهای جذبی کروماتوگرافی از جنس سیلیکاژل و حلال هگزان و اتیل اتر به نسبتهای 99 به1 و 95 به 5 استفاده شد که خوشبختانه توانستم درصد اسیدهای ...

چربی ذخیره گاو، عمدتا" به طور ناخواسته به همراه گوشت تولید می‌شود و به دلیل اینکه نقطه ذوب بالا می‌باشد، اکثر مردم آن را مصرف نمی‌کنند. در این تحقیق سعی شده است با روش فراکسیون‌گیری خشک مضاعف ، تری‌گلیسریدهای اشباعی‌تر از غیراشباعی‌تر، جدا شوند. دما و زمان به عنوان دو عامل موثر در جداسازی مورد بررسی قرار گرفتند و اثرات آنها بر روی راندمان، اندیس ید و نقطه ذوب اولئین و استئارین اندازه‌گیری شد. برای مقایسه این اثرات از طرح آزمایشات فاکتوریل با سه تکرار و 4 دما و 8 زمان استفاده ...

پس از بررسی و ارائه آخرین گزارشات و تحقیقات انجام شده، در رابطه با موضوع اصلی این پایان‌نامه که در واقع ارتباط بین دستجات مواد خوراکی و بیماریهای خود ایمن می‌باشد لازم است ، از مجموع کارهای انجام شده و مطالب بیان شده، خلاصه‌ای نیز ارائه گردد. با نگاهی مجدد، به مطالب گفته شده، در قسمت ابتدائی این پایان‌نامه سیستم ایمنی و ساختار کلی و مکانیزم عمل کننده این سیستم، بطور اختصار، مورد بررسی قرار گرفت . بدنبال آن بحث در مورد بیماریهای سیستم ایمنی یا بمعنای روشنتر و اخص کلمه بیماریها ...

موضوع این پروژه بررسی هیستوپاتولوژیکی اثرات رژیم غذائی حاوی روغن 10 ذرت ، روغن 10 ماهی، روغن 10 پنبه‌دانه هیدروژنه بر روی کبد خرگوش‌های ماده باردار و بچه‌های آنان می‌باشد. برانجام کار و چگونگی شناخت تاثیرات روغن‌ها بر کبد نه تنها از تکنیک تهیه‌بافت درجهت مطالعه با میکروسکوپ نوری بلکه از تکنیک تهیه بافت جهت مطالعه با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن نیز استفاده گشت . ابتدا کبد خرگوش مادر را با استفاده از روش‌های رنگ آمیزی هماتوکسین و ائوزین، رتیکولین، پریودیک اسید شیف (پاس)،تری کر ...