عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه اثر منابع مختلف چربی و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی دو سویه و راس و آرین مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: میانگین وزن در شروع آزمایش برای سویه آرین بالاتر از راس بود و در وزن پایانی نیز اثر سویه معنی دار بود بطوریکه سویه آرین میانگین وزن بالاتری از سویه راس نشان داد . برخی از صفات عملکردی منجمله میانگین وزن در طول هفته های آزمایش و افزایش وزن روزانه در طول دوره آزمایش و ضریب تبدیل غذایی در طی هفته های آزمایش و کل دوره و راندمان لاشه و چربی حفره شکمی، تحت تاثی ...

این تحقیق به منظور تعیین درصد چربی بدن و نیز میزان چربی زیرپوست ناحیه پشت بازو و جمع چربی زیرپوستی ناحیه پشت بازو و تحت کتفی و مقایسه هر یک از شاخصهای فوق با مقادیر نرمال و رفرنس دانش‌آموزان پسر گروههای سنی 12 تا 17 سال شهر اصفهان انجام گردید. در این تحقیق تعداد 1218 نفر به عنوان آماری شرکت داشتند که از پنج ناحیه آموزشی شهر اصفهان با توجه به جمعیت هر ناحیه در شش گروه تصادفی انتخاب شدند برای اندازه‌گیری ضخامت پوستی نواحی مختلف بدن از وسیله‌ای به نام کالیپر که مدرج به میلیمتر ب ...

امروزه تحقیقات در زمینه برنامه وزنه تمرینی و تأثیر آن بر اندامها و دستگاههای مختلف بدن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این موارد، بررسی تأثیرات روشهای مختلف وزنه تمرینی روی تغییرات ترکیب بدن و کاهش چربی زیر پوست نواحی مختلف بدن می باشد که با روشنگری در این موضوع می توان نسبت به کنترل چاقی و کاهش چربی زیر پوست در ورزشکاران و غیر ورزشکاران اقدام نمود. لذا در تحقیق حاضر در نظر داریم با ملاحظه ضرورت مذکور به بررسی تأثیر تمرینات با وزنه به روش استقامتی بر ترکیب بدن و چربی ز ...

امروزه استفاده از چربی‌ها به منظور تامین سطح مناسب انرژی دیگر مزایای استفاده از چربی‌ها در خوراک طیور بسیار ضروری جلوه می‌کند و در کشور ما استفاده از انواع چربی (پودر چربی، چربی طیور، ضایعات کارخانجات روغن کشی و...) در حال رواج یافتن است . کیفیت چربی مورد استفاده بسیار مهم است و کی از جنبه‌هایی که باید به آن توجه کرد عدم فساد چربی یا اکسیدشدگی آن است زیرا چربی‌ها به دلیل ساختمان شیمیایی شان نسبت به اکسیداسیون بسیار حساس می‌باشند و تولید موادی همچون آلدئیدها و کتون‌ها که در نت ...
نمایه ها:
جیره | 
تغذیه | 
طیور | 
انرژی | 
چربی | 

به منظور ارزیابی اقتصادی اثرات کاربرد چربی افزودنی و کاهش سطح پروتئین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی،200 جوجه نر و 200 جوجه ماده یک روزه در حرارت بالا و مداوم (32 درجه سانتیگراد)بر روی بستر پرورش یافتند . آزمایش به صورت فاکتوریل (2*2*2)در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تکرار و 10 جوجه نر یا ماده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح چربی (با چربی افزودنی و بدون چربی افزودنی) . دو سطح پروتئین (معادل 1994 - ‏‎NRC‎‏ و 10% کمتر از ‏‎NRC‎‏)و دو جنس (نر ...

گاو نژاد سرابی یکی از نژادهای اصیل و مورد توجه ایران است که مطالعات وسیع و همه جانبه بر روی آن می تواند موجبات اصلاح بیشتر نژاد و بالا بردن سطح تولید شیر و سایر فرآورده های آن گردد. یکی از ترکیبات شیر که دارای اهمیت فراوان اقتصادی است چربی شیر است که علاوه براینکه در شیر پاستوریزه معمولاً بمیزان 5/2 درصد باقی می ماند، مازاد آن برای تولید محصولات فرعی شیر از قبیل کره، خامه، بستنی و ... بکار می رود. با توجه به اهمیت چربی در اکثر کشورهای دنیا بمنظور تشویق به دامدارانی که شیر پرچ ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح و منابع متفاوت چربی در جیره ، آزمایشی به مدت 56 روز بر روی جوجه‌های گوشتی تجارتی لهمان انجام شد. در هر گروه تعداد 48 قطعه جوجه در نظر گرفته شد. جوجه‌های تغذیه شده با جیره‌های چربی‌دار دارای مصرف غذای بیشتری بودند ولی اختلاف فقط در سایر هفته‌های سوم و چهارم معنی‌دار بود. به جز هفته‌های اول و ششم در سایر هفته‌ها افزودن چربی به جیره‌ها موجب افزایش وزن گردید و اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. افزودن چربی به جیره‌ها موجب بهبود بازده غذا گردید و اختلاف در ...

در این تحقیق به منظور بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب تصحیح برای اثرات محیطی طول دوره شیردهی، دفعات دو شش در روز، سن و فصل زایش از 6010 رکورد ماهانه شیر و چربی (305 روز) 2 بار دوشش و 13340 رکورد ماهانه شیر و چربی (305 روز) 3 بار دوشش استفاده شد. برای محاسبه ضرایب تصحیح 305 روز از 5 روش : تجمعی نسبت ، تابعیت ساده خطی، تابعیت باقیمانده تولید بر حسب آخرین آزمون شیر، حداقل مربعات تعمیم یافته و تابع گاما استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب تصحیح 305 روز حاصل از روش تابعیت باقیمان ...

با توجه به نقش و اهمیت سدیم در بروز فشارخون و اینکه این عامل یکی از ریسک فاکتورهای عمده سکته قلبی بوده که باعث درصد زیادی از مرگ و میر در کشور ما می‌باشد لزوم مشخص شدن برخی اطلاعات اساسی و پایه براساس میزان مصرف روزانه سدیم بیش از پیش مشخص می‌گردد. حال با توجه به اینکه میزان نمک طعم و یا سدیم موجود در برخی از مواد غذائی از قبیل نان و پنیر و ... بصورت دقیق روشن نیست و نیز نان حدود 70 درصد انرژی و پنیریکی از غذاهای اصلی مورد نیاز افراد جامعه ما را تامین می‌نماید، ...
نمایه ها:
نمک | 
چربی | 
نان | 
پنیر |