عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید چدن مالیبل از چدن سفید با انجام عملیات حرارتی عملی زمان بر و پر هزینه می باشد. این مساله موجب کاهش تمایل به استفاده از چدن مالیبل در صنعت گردیده است به گونه ای که چدن هایی همانند چدن نشکن جایگزین بسیار خوبی برای این نوع از چدن ها تلقی می شوند. محقق در این پژوهش با بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر روی سیکل عملیات حرارتی مالیبل کردن سعی در انتخاب بهترین پارامترها و در نتیجه کوتاه نمودن زمان عملیات حرارتی را داشته است. این پارامترها عبارت است از تغییر سرعت انجماد چدن سفید، ا ...

چدنهای سفید پر کرم از مقاومترین آلیاژهای صنعتی در برابر خوردگی سایشی هستند و از این رو کاربرد وسیعی در ساخت پمپها و قطعاتی که در معرض خوردگی سایشی هستند دارند. هدف از این تحقیق بررسی عملیات حرارتی مناسب جهت بهبود مقاومت چدن سفید پر کردم در شرایط خوردگی سایشی در لجن حاوی ذرات ساینده از جنس پودر سنگ آهن است . این آلیاژ در ساخت پمپهای لجن ناحیه مواد اولیه مجتمع فولاد مبارکه بکار رفته است . این پمپها در شرایط خوردگی سایشی کار می‌کنند. در این آزمایشات از لجن حاوی ذرات ...
نمایه ها:

در این تحقیق اثر افزودن بور و فرایند های عملیات های حرارتی نرماله در تمپر مختلف روی چودن های مقاوم به سایش کروم بالا بررسی شد. آزمایش مقاومت به سایش به روش پین روی دیسک و با اعمال بارهای مختلف انجام شد و ریز ساختار نمونه های آزمایش شده به وسیله میکروسکوپ نوری و و الکترونی بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که افزودن بور به ترکیب شیمیایی بر بهبود خواص مقاومت به سایش تاثیری به سزا دارد. با انجام عملیات حرارتی نرماله و تمپر سختی افزایش و مقاومت به ضربه کاهش می یابد. ...
نمایه ها:
سایش | 
بور | 

چکیده ندارد.

پمپ استفاده شده در شرایط خوردگی و سایش توسط دوغاب حاوی ذرات ساینده دراثر برخورد ذرات و خوردگی تخریب می شود . این چنین تخریبی خوردگی سایشی دوغابی ‏‎(slurry erosion Corrosion )‎‏ نامیده می شود و مسئله جدی در ارتباط با طول عمر قطعات پمپ می باشد . نرخ خوردگی بیشتر فلزات و آلیاژها در هرمحیط تر بستگی به مقاومت فیلم تشکیل شده روی سطح فلز یا آلیاژ و محافظت آن از تخریب بیشتر دارد .برداشته شدن فیلم محافظ توسط سایش فلز تازه را در معرض محیط خورنده قرار می دهد و بدین ترتیب انحلال فلز ادام ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فولاد |