عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با پیدایش چاپ‌سنگی در ایران، روند چاپ و نشر کتاب بیش از گذشته مورد توجّه و عنایت همگان قرار می‌گیرد و مروجّان فرهنگ و هنر ایرانی به تولید و عرضه‌ی کتاب، و تصویرسازان ایرانی به مایش تصاویر مرتبط با متن همت گماردند. کتاب صدپند یکی از آن جمله کتاب‌های تصویرسازی شده در زمانه‌ی قاجار است که در عین حال تا کنون مغفول مانده و کمتر توجّهی به آن شده است؛ لذا هدف از نگارش این پایان‌نامه بررسی و مطالعه بر روی تصاویر کتاب صدپند و فضای تصویری حاکم در بکارگیری اصول و قواعد سنّت والای نگارگر ...

این پژوهش که به شیوه توصیفی انجام شده وجمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه‌ای بوده است، این هدف را داشته است که آثار تصویرسازی ایران از ورود چاپ سنگی تا پایان دهه چهل شمسی از نظر جنبه‌های بصری در آن مورد بررسی قرار گیرد. در سالهای میانی حکومت قاجار، زمانی که بسیاری از هنرهای ایرانی به غروب خود نزدیک شده بودند، با ورود دستگاه‌های چاپ سنگی به کشور،-گر چه با تأخیر همراه بود- هنر تصویرسازی ایرانی در شکل تازه‌ای، جان گرفت. هنرمندان ایرانی با استفاده به جا وزیبا از این فن توانستن ...

هنر معاصر در فعالیت‌های متنوع در صدد بیان اندیشه و ارزش‌هایی بیانی از شرایط اجتماعی و فرهنگی بوده است. هنرمند اندیشه‌ورز به توصیف و روایت واکنش‌های ذهنی پرداخته است تا بدین وسیله دقدغه های زمانه را به تصویر بکشد. هرچند هنر معاصر در شناخت و فرآیند تولید آثار هنری تنوع‌طلب و از زبان‌های گوناگون بهره برده است، اما هنر چاپ اچینگ در حیطه ارزشمندش قابل توجه و بررسی می‌باشد. بداهه پردازی و ارزش طراحی در هنر چاپ، اثر هنری را از هر نوع قواعد پیش‌ورز و تعیین شده مبرا می‌نماید گویا، ا ...

کتاب آرایی دوره قاجار دوران گذر کتاب آرایی ایران از سنت به دوران مدرنِ چاپ ماشینی است. سنت کتاب آرایی ایران در بستر چاپ سنگی تا اوایل دوران چاپ مدرن -حدود 1300 ش.- به حیات خود ادامه داد و دوران چاپ سنگی آخرین دوران شکوفایی سنت کتاب آرایی ایران است. کتاب آرایی نسخه های چاپ سنگی در ابتدا میراث دار بزرگ سنت کتاب آرایی است و تا سرحد تقلید از آن الگو برداری می کند ، اما به مرور زمان و نزدیکتر شدن به دوران جدید ارزش های زیبایی شناسانه حاکم برچاپ سنگی افول می کند و پاسخ به تقاضای رو ...

در این پژوهش در پی بررسی رابطه متقابل فرهنگ عامیانه و تصاویر چاپ سنگی در ایجاد نگاه نو به زن در عهد ناصری هستیم. پیدایش تصاویر برهنه یا نیمه برهنه از زنان در عهد ناصری، گواه بر شکل گیری نگاهی نو به زن است. پیش از این در نگارگری ایرانی همواره نگاهی محجوبانه از ورای عالم محسوس به زن وجود داشته است که او را در موقعیتی فرا زمینی و غیر جنسی قرار می داد، لیکن همزمان با رواج چاپ سنگی مصور در عهد ناصری به عنوان یکی از مظاهر ورود تمدن غرب به ایران، تصویر زن نسبت به نگاره های ریز نقش پ ...

سنت دیوارنگاری بقاع متبرک گیلان به مثابه هویت فرهنگی و مذهبی توسط هنرمندان برخاسته از متن مردم در برهه‌ای از تاریخ بر کالبد دیوارهای آن نقش بسته که مقارن با انتشار کتب مصور چاپ سنگی بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به بررسی ویژگی‌های فرمالیستی و محتوایی مشترک نگاره‌های کتب چاپ سنگی و دیوارنگاره‌های بقاع متبرک گیلان و چگونگی تأثیرگذاری تصاویر چاپ سنگی بر دیوارنگاره‌های بقاع پراخته است. در این پژوهش تدوین و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات میدانی و کتا ...

این رساله در نظر دارد که به چگونگی پیدایش تکنیک چاپ سنگی، معرفی هنرمندان فعال این عرصه درطول تاریخ هنر و مراحل اجرای آن در کارگاه بپردازد. در همین راستا برای اولین قدم این مسیرشناخت تکنیک و ملزومات چاپ سنگی مورد توجه قرار گرفت.بررسی تاریخی چاپ سنگی تا بدانجا پیش می رود که ورود چاپ سنگی به ایران در دوران قاجار و نتایج این ورود بازگو می‌شود. در ادامه‌ی همین مطلب هنرمندان سر‌شناس این عرصه در ایران معرفی می‌شوند و میرزا علیقلی خویی به عنوان پرکارترین و درخشان ترین هنرمند این عرص ...

طراحان گرافیک همواره از منابع گوناگونی برای خلق آثارشان بهره می‌گیرند. تصویرسازی های تک رنگ اواخر قاجار(تصاویر چاپ سنگی) نیز که ریشه در سنتهای نقاشی ایرانی دارد. در هنر گرافیک معاصر ایران حیاتی دوباره یافت و امروزه به یکی از منابع استفاده برای طراحان معاصر ایران تبدیل شده است و طراحان مختلفی از این تصاویر استفاده می‌کنند. تاثیر این تصاویر را می‌توان بر آثار گرافیک ایران به خوبی مشاهده کرد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه بر روی تصویرسازی های تک رنگ اواخر قاجار(تصاویر چاپ سنگی)، ...

در دوره ی قاجار و پس از ورود چاپ سنگی به ایران شاهنامه از جمله آثاری بوده است که هنر و خوشنویسی در آن متجلی شده است. تصویرسازی شاهنامه، شامل مجالس و صحنه های نبرد، توسط نقاشان و مصوران طراحی می شده و در کتاب به چاپ می رسیده است. بنا به مستندات، نخستین شاهنامه ی چاپ سنگی در سال 1262 ه.ق در بمبئی چاپ شده است. تصویرساز این نسخه که به خط رضا حسینی شیرازی است مشخص نیست. اما نخستین شاهنامه ی چاپ سنگی ایران در تهران و با تصویرسازی میرزا علی قلی خویی منتشر شد. شاهنامه های مصور چاپ سن ...