عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسي چالش‌ها و مشکلات موجود در آموزش زبان انگليسي ايران مي‌باشد. پژوهش، يک مطالعه ترکيبي است و شامل دو مرحله مطالعه کمي و مطالعه کيفي مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان داد که اولويت اول فرصت‌هاي علمي- آموزشي از نظر اساتيد و از نظر دانشجويان "دسترسي به منابع دست اول و به روز علمي"، اولويت اول فرصت‌هاي اقتصادي از نظر اساتيد "توسعه صنعت توريسم" و از نظر دانشجويان "کاهش هزينه‌هاي مربوط به ترجمه کتبي و شفاهي"، اولويت اول فرصت‌هاي فرهنگي- اجتماعي از نظر اساتيد "نزديک شدن ...

امروزه به خوبی مدیران به اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمانها واقف شده اند ، بسیاره از آنان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان خود هستند ، درعین حال آنان نگران این هستند که نتوانند سیستم مذکور را در سازمان خود پیاده کرده و در نتیجه مدیریت دانش در سازمانها آنها با شکست مواجه شود،در مقاله حاضر ضمناشاره به منافع حاصل از پیاده سازهی مدیریت دانش ، چالش ها و موانع موجود از قبیل تکنولوژهی ، موانع فرهنگی، ساختار سازمانی ، کنترل و فرماندهی ، فقدان انگیزش و ...را بررسی کرد ...

بخش حمل و نقل به عنوان یکی از اساسیترین بخشهای کشورها در سالیان اخیر شناخته شده، که همواره چالشی پایان ناپذیر برای مدیران دولتی در کشور بوده است. آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم در مولفه های اساسی حمل و نقل در کنار مسایلی مانند: سیاست های متغیر دولت و جایگاه اساسی حمل و نقل در روند توسعه و ...، باعث گردیده تا مدیریت و توسعه زیرساخت های بخش حمل و نقل یکی از مهم ترین و پیچیده ترین حوزه های مدیریت لقب گیرد.با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری بخش دولتی در اقتصاد کشور؛ متاسفانه عدم آغا ...

کار از راه دور به نوع انعطاف پذیر کار گفته می شود که در آن _برای مدت کم یا زیاد _ کار بدور از صاحب کار و یا بدور از محل های مرسوم انجام کار انجام می شود و لزوما" و اکیدا" در آن از شیوه های ارتباطات مدرن برای تبادل اطلاعات استفاده می شود. بعضی از عوامل ترغیب کننده حرکت به سمت کار از راه دور عبارتند از تغییر نگرش نسبت به کار، مقوله جهانی شدن و نیاز به انعطاف پذیری ناشی از آن، پیشرفت های شگرف در ارتباطات و دسترسی آسان و ارزان به امکانات ارتباطی و افزایش نیاز خانواده امروز به ب ...

عصر ما، عصر شتاب، دگرگونی و تغییر است. در این میان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده و همه جنبه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از جنبه‌های متأثر از این تکنولوژی، حوزه اقتصاد و بازرگانی است که با ظهور «تجارت الکترونیک» متحول شده است. در این مقاله توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه کشاورزی، مزایا و چالشهای آن و کاربردهای اینترنت در تجارت محصولات و فعالیتهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و پذیرش «کشاورزی الکترو ...

با توجه به ضرورت حرکت به سمت «جامعه یادگیری» به عنوان اولین گام توسعه دانایی محور و نقش برنامه‌های درسی دانشگاه در تحقق این جامعه، تحقیق حاضر درصدد بررسی چالش‌های فرآیند برنامه‌ریزی درسی برای توسعه فرصت‌های یادگیری دانشگاه با رویکرد جامعه یادگیری است. برای این منظور، بر اساس رویکرد راهبردی در فرآیند برنامه ریزی درسی، قصد دارد ابتدا مفهوم جامعه یادگیری را تعریف نموده و مدل جامعه یادگیری متناسب با شرایط جامعه ایرانی را شناسایی کند. سپس، به این سوال پاسخ دهد آیا اقدام‌هایی که آم ...

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چالشهای توسعه گردشگری پایدار در کشورهای در حال توسعه در صنعت گردشگری است و به این منظور ابتدا رابطه گردشگری و محیط، سپس گردشگری پایدار و توسعه پایدار در عرصه گردشگری و سپس عواملی چون چالشهای توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه و راهکارهای غلبه بر این تنگناها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه اصول گردشگری پایدار خیرخواهانه است اما توجه بیش از حد به منافع اقتصادی و شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی حاکم بر کشورهای در حال توسعه موج ...

دروس عمومی معارف اسلامی از جمله دروسی هستند که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، در برنامه درسی دانشجویان قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی این دروس و چالش‌های موجود در راه تحقق اهداف آن در دانشگاه مازندران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران را شامل می‌گردد. روش پژوهش حاضر روش کمی و کیفی است. نمونه آماری در بخش کمی، 366 نفر از دانشجویان و 120 نفر از اساتید می‌باشد و در بخش کیفی 9 ن ...

کارورزی ابزاری است برای تبدیل زبان علم به تجربه و تلاشی است در جهت ایجاد حلقه هایی که مشکلات صنعت را به مراکز تحقیقاتی و آموزشی منتقل نماید. در واقع کارورزی خدمت متقابلی است که صنعت به خود می نماید چرا که دانشجوی امروز کارشناس فردای صنعت خواهد بود. از این رو هدف این پژوهش بررسی چالش های دانشجویان دختر در دوره های کارورزی بر اساس میزان برخورداری از مهارت های اشتغال زای بازار کار می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر؛ مقطع کارشناسی و ترم هفتم دانشگاه صنعتی ...