عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله موضوع چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی‌سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش‌های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی‌سازی ‌ پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی‌های موجود در قوانین خصوصی ‌سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش‌های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ذکر گردیده ...