عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چاقی و اضافه وزن در کودکان و روند صعودی آن در دهه های اخیر و نیز کاهش سطح فعالیت جسمانی شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. با توجه به این که چاقی در این سنین زمینه ساز چاقی در بزرگسالی و عوارض مربوط به آن است و شناسایی عوامل موثر بر آن نقش مهمی در پیشگیری از این عارضه دارد، در این مطالعه به بررسی شیوع چاقی در کودکان و عوامل مرتبط با آن پرداختیم. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1390 بر روی 1300 نفر از دانش آموزان سالم 7 تا 12 ساله مدارس ابتدا ...

مقدمه: بر اساس منابع موجود اغلب مداخلات صورت گرفته در زمینه ی پیشگیری از چاقی نوجوانان توفیق مورد انتظار را در دستیابی به اهداف خود نداشته اند. از این رو شناخت فرآیند ابتلاء به چاقی و طراحی مداخلات مبتنی بر آن امری ضروری است. با توجه به محدودیت مطالعات صورت گرفته در کشور پژوهش حاضر با اهداف تبیین فرآیند چاقی در نوجوانان و طراحی و آزمون پیش بینی کنندگی الگوی پیشگیری از چاقی طراحی و اجرا شد. مواد وروش انجام پژوهش: این مطالعه به روش تلفیقی و در دو مرحله ی متوالی کیفی و کمی انج ...

پژوهش حاضر به مقایسه نیمرخ ساختاری دانش آموزان چاق سیبی و گلابی شکل پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه شهر سنندج، که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مشغول به تحصیل بودند(۳۵۰۰نفر) تشکیل دادند. ابتدا به صورت خوشه ای از چهار منطقه شمال، جنوب، غرب و شرق شهر سنندج ۸ مدرسه انتخاب شدند و از این مدارس تعداد ۷۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. در نهایت با استفاده از شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن، از میان ۷۰۰ نفر انتخاب شده، تع ...

هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه در مردان و زنان بزرگسال شهر رشت و تعیین رابطه آن با چاقی عمومی و موضعی بود. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200 نفر از مردان و 200 زنان 18 تا 70 سال شهر رشت با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای – تصادفی و با مراجعه به باشگاه‌ها و اماکن ورزشی، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات فردی در مورد نمونه‌ها با پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی(IPAQ) و پرسشنامه وضعیت تغذیه آدامی و کودرا (2003) جمع‌آوری شد. برای تعیین چاقی عمومی، شاخص توده بدنی (B ...

چکیده فارسی در دهه گذشته، تحقیقات چاقی در ایران رویکرد جدیدی در زمینه جمع آوری جامع تر متغیرهای مرتبط با وزن بدن داشته است. نگاهی دقیق تر به این اپیدمی بزرگ نشان می دهد که فراوانی چاقی در ایران توزیع یکنواختی در جامعه شهری ندارد و توزیع آن تا حد زیادی تابع مولفه هایی مثل جنس، سن و عوامل اقتصادی- اجتماعی است. علاوه بر این، سن، فعالیت بدنی روزانه، نوع تغذیه، وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، میزان وزن والدین و نوع رژیم غذایی از اصلی ترین متغیرهایی هستند که با چاقی در کشور ما ارتباط ...
نمایه ها:
چاقی | 
سن | 

این مطالعه در سال 1389 و 1390 روی 650 نفر از نوجوانان پسر 14-12 ساله ( مقطع راهنمایی ) شهرستان ماکو با ستفاده از نمونه گیری تصادفی انجام گردید . وضعیت لاغری ،‌چاقی و اضافه وزن بر اساس شاخص توده بدنی برای سن و جنس در مقایسه با صدکهای استاندارد CDC2000 ارزیابی گردید . الگوی ریم غذایی شامل کالای دریافتی و مصرف درشت مغذی ها با استفاده از پرسشنامه ی بسامد خوراک و فعالیت بدنی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه PAC-Q که یک معیار پنج نمره ای است ارزیابی گردید . شیوع لاغری ، اضافه وزن ...

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی چاقی کودکان بر اساس سطح بازداری،اضطراب کودک و رابطه مادر –کودک در کودکان پیش دبستان و دبستان می باشد . جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع پیش دبستان و دبستان در کل 124 نفرنمونه آماری می باشند. کلیه آزمودنی ها با آزمون استروپ و گودیناف مورد آزمون قرار گرفتند،قد و وزن کودکان(BMI) اندازه گیری شد و آزمون نقاشی گودیناف توسط کودکان ترسیم شد ومشاهدات و مصاحبه ها یادداشت گردیدند و پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) توسط مادران تکمیل گردید. ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی انحناهای پشتی و کمری و ناهنجاری‌های کایفوزیس و لوردوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل بوده و در نهایت به بررسی آن‌ها در ارتباط با نوع چاقی (نحوه‌ی توزیع چربی اضافی در بدن) می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پس ـ رویدادی بوده و طرح آن علّی ـ مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری آن را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی ششم ابتدایی ناحیه‌ی دو شهر اراک، تشکیل دادند؛ ابتدا تعداد 122 نفر چاق، به شیوه‌ی غیرتصادفی و هدف‌دار و بر اساس شاخص توده‌ی بدنی غربال شدند که تعدا ...

به منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز استراتژی‌های پیشگیرانه در راستای کاهش بررسی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش ارتباط بین سطح دانش تغذیه‌ای و فعالیت بدنی با شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش‌آموزان نوجوان مدارس دولتی و غیر انتفاعی بود. بدین منظور ۲۰۰ نفر از ۲۵۰۰ نفر دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی ۱۳-۹ سال دوره اول دبیرستان در تحقیق حاضر شرکت کردند. نمونه‌گیری در دو مرحله ...