عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از پی های عمیق یکی از راهکارهای طراحان، جهت انتقال بار سازه به اعماق مقاوم تر زمین می باشد. این نوع پی ها به دلیل ساختار فیزیکی خود ، در بین انواع پی‌ها بیشترین سطح تماس جانبی را با لایه های خاک را دارند. خاک اطراف پی های عمیق نقش بسیار مهمی را در رفتار این نوع پی ها دارد. یکی از مشکلات محتمل برای خاک اطراف شمع ، وقوع روانگرایی در آن می باشد و سوابق تاریخی نشان داده است که این پدیده می تواند صدمات شدیدی را به سازه های ساخت بشر از جمله این نوع پی ها وارد کند. ارزیابی پ ...

محتوای عمق بحرانی توسط برخی پژوهشگران در دهه های گذشته به عنوان عمقی که مقادیر مقاومتهای شمع پس از آن ثابت باقی می ماند، پیشنهاد شده است. گرچه بسیاری از تحقیقات اخیر اشاره کرده این مفهوم به دلیل تفسیر اشتباه داده های آزمایش می باشد. در این پژوهش، پنج روش مختلف شامل روش آنالیز استاتیکی، روشهای توصیه شده آیین نامه ای متحد و انستیتو نفت آمریکا و روشهای تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از نتایج آزمایشات درجای SPT و CPT ، جهت تعیین توان باربری شمع ها بر اساس نتایج آزمایشات بارگذا ...

در این تحقیق قبل از انجام تحلیل سه بعدی و مدلسازی گروه شمع در خاک روانگرا، تحلیل یک بعدی راجع به بهسازی سطحی به ضخامت های10،20،30و40 متری در زمین هایی به ارتفاع 60،120و200 متری، با استفاده از نرم افزار DeepSoil‌ صورت گرفته است تا به نتیجه اولیه در مورد تاثیر بهسازی بر طیف پاسخ شتاب و همچنین طیف بزرگ نمایی دست پیدا کرد. نتایج حاصل از این تحلیل یک بعدی نشان می دهد که با افزایش ضخامت بهسازی سطحی، بزرگ نمایی کاهش پیدا می کند. سپس با استفاده از تحلیل سه بعدی همبسته دینامیکی در حوز ...

تعیین ظرفیت باربری شمع ها از جمله مسائلی است که همواره ذهن مهندسین ژئوتکنیک را به خود معطوف داشته است. این مقادیر ابتدا بر اساس مشخصات اولیه خاک و توسط آنالیز استاتیکی پیش بینی می شوند. سپس با انجام آزمایش های استاتیکی و یا دینامیکی، مقادیر واقعی ظرفیت باربری بدست خواهند آمد. اما عواملی نظیر عدم انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیک و در نتیجه ریسک پذیری پایین مهندسین طراح، عدم استفاده از روابط مناسب استاتیکی جهت پیش بینی ظرفیت باربری شمع ها، گذشت زمان، نحوه اجرای شمع، نحوه ایجاد ارتبا ...

امروزه با افزایش جمعیت و کمبود زمین‌های شهری، به طور معمول در ساخت و سازها از فضاهای زیرزمین برای پارکینگ، انبارها و غیره استفاده می‌شود. برای این منظور نیاز به اجرای گودبرداری‌های ژرف می‌باشد. بیشتر این گودبرداری‌ها در مناطق با تراکم ساخت و ساز بالا و در نزدیکی سازه‌های حساس انجام می‌گیرد. تاکنون پژوهش‌های زیادی در زمینه پیش‌بینی رفتار دیواره گودبرداری‌های ژرف و خاک اطراف آن انجام شده است، اما همچنان اطلاعات کمی از رفتار پی‌های ژرف در مجاورت این گودبرداری‌ها در دست است. ...