عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از معایب استفاده از تکنیک طیف‌سنجی مرئی- ماوراء بنفش برای اندازه‌گیری کمی نمونه‌های چند جزئی، امکان همپوشانی طیفی اجزای تشکیل‌دهندهء نمونه می‌باشد . در نتیجه یک شیمی تجزیه‌دان ناچار به جداسازی اجزاء از یکدیگر و اندازه‌گیری هر یک از آنها به صورت جداگانه با استفاده از روش‌های کالیبراسیون تک متغیره است . اما به کمک روش‌های کالیبراسیون چند متغیره می‌توان چندین جزء موجود در نمونه را به صورت همزمان اندازه‌گیری نمود. یکی از جدیدترین این روش‌ها، روش "حداقل مربعات جزئی" (PLS) می‌ب ...

امروزه بیشتر سازمان ها دریافته اند که مانند گذشته نمی توان یک محصول و بخصوص یک تکنولوژی را عرضه نمود و انتظار داشت که بیشتر افراد جامعه از آن استفاده نمایند، یکی از این مفاهیم خدمات و ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک می باشد که کارایی های آنها، برای بسیاری از افراد به طور کامل شناخته شده نیست و به همین دلیل هم، گاهی اوقات بهره برداری بهینه ای از سرمایه گذاری های انجام شده برای توسعه صورت نمی گیرد. لذا نکته ای که در خور اهمیت است مسئله ی پذیرش مشتریان و انطباق آنان با این فناوری ...