عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق از یک سیستم استخراج فاز جامد (SPE) در مقیاس نانو برای جداسازی و پیش تغلیظ سرب(II) و کادمیم(II) استفاده شده است. اساس این روش تشکیل کمپلکس بین یون‌های سرب و کادمیم ، با عامل اصلاح‌گر جاذب می باشد. در این مطالعه از mg 110 جاذب شامل mg 50 پودر گرافیت، mg 40 سیانوریک تیول‌دار و mg 20 نانولوله کربنی چند دیواره استفاده شد. تاثیر پارامترهای موثر بر جذب سرب از قبیل pH نمونه در محدوده (9/0 - 3/0)، سرعت جریان عبور نمونه (ml min-1 2- 0/5)، سرعت جریان عبور محلول شوینده (ml ...

بخش اول در این تحقیق یک روش LPME سه فازی قطره معلق (SD-TP-LPME) کوپل شده با اسپکتروفتومتر UV-Vis به طور موفقیت آمیزی برای جداسازی وپیش تغلیظ حساس و گزینش‌پذیر مقادیر اندک مولیبدن معرفی شده است. در این روش قطره آبی روی سطح فاز آلی بدون استفاده از میکروسرنگ، آزادانه معلق است و می‌تواند حول محور تقارن خود در حین استخراج بچرخد که باعث افزایش فرایند انتقال ماده و کاهش زمان تعادل می‌شود. بعد از اتمام فرایند استخراج قطره توسط میکروسرنگ برداشته شده و با اسپکتروفوتومتری UV-Vis، در طو ...

با توجه به اینکه تعداد کمی روش تجزیه ای برای تعیین مقدار داروی روپینیرول به فرم ماده اولیه و فرم داروئی در ماتریکس های مختلف ارائه شده است که اکثرا پر هزینه بوده ودرصد بالائی حلال آلی برای تهیه فاز متحرک ، محلول تست و محلول استاندارد بکار می رود در این رساله یک روش کروماتوگرافی مایع با کار آیی بالا که سریع ، ساده ، دقیق ، صحیح ، تکرارپذیر و حساس میباشد ارائه گردید تا بتوان مقدار روپینیرول را در فرم بالک و فرم قرص در محدوده غلظتی 100-0.1 µg/ml تعیین نمود . جداسازی بر روی ستو ...

پیش تغلیظ و استخراج فاز جامد تکنیکی جدید برای تعیین مقادیر جزئی آلومینیوم است. آلومینیوم با متیل تیمول بلو تشکیل کمپلکس و با جاذب نفتالین و متیل اکتیل آمونیم کلراید (aliquat) در ستون تشکیل زوج یون میدهد. تمام آلومینیم ابقا شده روی ستون دراستون حل و جذب آن با اسپکتروفتومتر در ناحیه مرئی 405 =max λتعیین گردید. تاثیر عواملی نظیر pH ،غلظت معرف، سرعت جریان آنالیت از ستون و حضور یونهای مزاحم بر روی کارائی آنالیت بررسی گردید. نمودار کالیبراسیون در محدوده ng ml -1 150 - 5 برای یون آ ...

جداسازی و پیش‌تغلیظ براساس استخراج مایع-مایع پراکندگی یک تکنیک میکرو‌استخراج نسبتاً جدید می‌باشد که در آن حلال استخراج کننده در حد میکرولیتر استفاده می‌شود. این روش ساده، سریع، ارزان و دارای کارآیی بازیابی استخراج بالا است که اولین بار در سال 2006 گزارش شده‌است. این روش می‌تواند به-عنوان یک مرحله پیش‌تغلیظ قبل از استفاده از روش‌های تجزیه‌ای معمول برای مقادیر ناچیز گونه‌های فلزی و ترکیبات آلی و دارویی در نمونه‌های گوناگون به‌کار رود. در این مطالعه روش میکرواستخراج مایع-مایع پ ...

در قسمت اول این پروژه، از کربن فعال اصلاح شده با لیگاند N،َN - بیس(5- برمو سالیسیلیدن)2،2-دی‏متیل-1،3-پروپان دی آمین به عنوان استخراج‏کننده‏ی فاز جامد، برای پیش تغلیظ همزمان عناصر مس، سرب و آهن با روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله‏ای استفاده شده است. شرایط آزمایشگاهی برای جذب کارا و موثر مقادیر کم یون‏های مس، سرب و آهن با استفاده از روش‏های ناپیوسته و ستونی بهینه شدند. مقدار pH بهینه برای جداسازی یون‏های فلزی بطور همزمان بر سطح جاذب برابر با 5 بود و یون‏های فلزی جذب شده بطور ...

در این پایان‏نامه امکان استفاده از روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی بر پایه مایعات یونی برای جداسازی و پیش‏تغلیظ مقادیر کم یون‏های کادمیوم، سرب، روی، کبالت، منگنز، مس، نقره و نیکل در نمونه‏های آبی و اندازه‏گیری آن‏ها بوسیله اسپکترومتر جذب اتمی شعله‏ای در قالب 3 پروژه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. در پروژه اول از روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی بر پایه مایعات یونی برای جداسازی و پیش‏تغلیظ مقادیر کم یون کادمیوم در نمونه‏های آبی استفاده شد. جهت امکان استخراج یون کادمیوم و ت ...

هدف تحقیق حاضر، توسعه ی روش های آماده سازی و پیش تغلیظ ترکیبات ونمونه های مختلف، بر اساس میکرواستخراج های سه فازی مایع، جهت جداسازی و اندازه گیری های بیشتر در سیستم HPLC می باشد. این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول، مروری اجمالی بر انواع روش های آماده سازی و پیش تغلیظ نمونه های مختلف انجام گرفته است. در فصل دوم، که فصل تجربی است و شامل شش بخش می باشد؛ از روش های مختلف و جدید میکرواستخراج سه فازی مایع با استفاده از قطره، فیبر توخالی و همچنین مایعات یونی برای آم ...

جداسازی و پیش‌تغلیظ بر اساس استخراج نقطه ابری یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های استفاده از سورفکتانت‌ها در شیمی تجزیه است. این روش بر اساس توانایی سورفکتانت‌های غیریونی در محلول های آبی برای تشکیل میسل‌ها می‌باشد. این محلول‌ها وقتی تا دمایی موسوم به دمای نقطه ابری گرم می‌شوند به یک فاز غنی از سورفکتانت با حجم کوچک و یک فاز آبی رقیق جدا می‌گردند. این روش اجازه طراحی الگوهای استخراجی را می‌دهد که ساده، ارزان، سریع، با کارایی بالا و سمیت کم‌تر نسبت به استخراج‌هایی که از حلا ...