عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش پیش رو، یک پژوهش کاربردی در زمینه کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار انسانی است که بر مبنای مطالعات و پیشنهاد سان(2010) به منظور پیش‌بینی افکار و عقاید انسان‌ها صورت گرفته است. در این پژوهش برآنیم توانایی شبکه‌های عصبی را در پیش بینی رفتار مدیران و به طور خاص مدیران منابع انسانی بررسی کنیم. از آنجایی که رفتار هر مدیر، مجموعه ای از تصمیمات اتخاذ شده به وسیله اوست و در واقع، تصمیمات مدیر رفتار او را شکل می‌دهند، می توانیم رفتار مدیر را بر اساس دستورات صادره در ...

یکی از اساسی ترین و محوری ترین بحث‌های نظام مالیاتی، برآورد ظرفیت مالیاتی و پش بینی درآمدهای مالیاتی قابل وصول و همچنین محاسبه علمی ظرفیت بالقوه مالیاتی است. آگاهی از درآمد بالقوه مالیاتی کشور به ویژه مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند دولت‌ها را در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و تدوین بوجه سالیانه دقیق تر یاری رساند .گستردگی پایه مالیاتی و سایرویژگی‌های مالیات برارزش افزوده موجب شده که این مالیات مورد اقبال اکثر کشورهای جهان قرارگرفته است.در ایران نیز از مهر ماه سال1387اجرایی گ ...

پیش‌بینی تقاضا و بررسی رفتار مصرف کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مصرف فرآورده های نفتی سبک به ویژه بنزین، با درنظرگرفتن اهمیت آن در بخش حمل ونقل، نقش اساسی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بنزین در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف، به منظور برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. در این پژوهش با استفاده از شبکه‌های بیز مصرف بنزین در ایران پیش‌بینی شده است. مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده ا ...

در این پایان نامه ‎،‎ ضمن مطالعه روشهای آماری پیش بینی سریهای زمانی‎،‎ به توصیف فراکتال‎ها و سریهای ‎زمانی فراکتالی پرداخته شده است‎.‎ سپس کاربرد فراکتال در پیش بینی سریهای زمانی با توجه به رفتار نمای هارست مورد بررسی قرار گرفته است‎.‎ در ادامه به بعضی خواص پایای سیستم‎های دینامیکی آشوبی مانند‎ نمای لیاپانوف و خودتشابهی اشاره شده و سپس روشهای پیش بینی سریهای زمانی آشوبی با جاذب پیچیده‎در یک فضای فاز بازسازی شده بر اساس قضیه محاط تاکنز مورد مطالعه قرار گرفته است‎.‎ نهایتا‎ً‎ ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دقت پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 می‌باشد. در این تحقیق درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تغییرات اعضاء هیأت مدیره، رتبه تمرکز مالکیت و سابقه کار حسابرس داخلی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر متغیرهای وابسته دقت پیش بینی سود خالص و دقت پیش بینی سود عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی می‌باشد که حداقل از ا ...

با توجه به توسعه و پیشرفت روش‌های پیش‌بینی در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال روش‌هایی برای پیش‌بینی قیمت آتی سهام می‌باشند تا بتوانند سود سرمایه خود را افزایش دهند. بر همین اساس انتخاب روشی مناسب و صحیح برای پیش‌بینی قیمت اهمیت شگرفی پیدا می‌کند. هدف از انجام این مطالعه معرفی روش جدیدی برای پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش ترکیبی تجزیه حالت تجربی دسته‌ای (EEMD) و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) می‌باشد. در این تحقیق، از قیمت هفت ...

هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی است و این کار فقط با پیش‌بینی میسر می‌باشد. بنگاه‌های تولیدی برای انجام برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری جدید جهت توسعه و مواردی از این قبیل، همواره با ریسک‌ها و نوسانات ناشی از تغییر قیمت بازار مواجه هستند. این نوسانات و عدم اطمینان از وضعیت آینده باعث زیان‌های شدید و حتی خروج آنها از بازار و عدم رغبت سایرین برای ورود به این عرصه می‌شود. به این ترتیب فعالان بازار از دیرباز به دنبال ...

در تحقیق حاضر اقدام به تولید نرم‌افزار MAS گردید. این نرم‌افزار برای پیش‌بینی ارزش ارثی از تلفیق اطلاعات کمی و مولکولی استفاده می‌نماید. بعضی از ژن‌هایی که یک صفت را کنترل می‌کنند، می‌توانند نسبت به بقیه دارای اثرات بزرگی باشند. این قبیل ژن‌ها، ژن‌های با اثر بزرگ نامیده می‌شوند که در ‌-QTL‌ها (جایگاه صفت کمی) مکان‌یابی می‌شوند. دنبال کردن الگوی توارث این قبیل QTL ها می‌تواند برای کمک به انتخاب مورد استفاده قرار بگیرد. این موضوع مجالی برای افزایش برنامه‌های پیشرفت ژنتیکی حیوان ...

در این پایان نامه با تعیین میزان هزینه‌ی دسترسی به اینترنت با توجه به سطوح کاربری مختلف موجود (خدمات دسترسی به اینترنت)، و پیش‌بینی آن برای 10 سال آتی، و همچنین بررسی دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و پیش‌بینی این هزینه‌ها، مقایسه‌ای میان دهک‌های هزینه‌ای در خانوارهای شهری و روستایی صورت گرفته است و توانایی و تمکن مالی این دهک‌ها، برای دسترسی به برخی از سطوح کاربری اینترنت مورد تحلیل قرار گرفته است. از این رو تعیین میزان قدرت و تمکن مالی دهک‌های هزینه‌ای کشور، و برر ...
نمایه ها:
ایران | 
هزینه |