عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 547

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زوئونوزها به عنوان بخشی قابل توجه از بیماریهای عفونی و مسری انسان ضمن تهدید سلامت و بهداشت عمومی ، نظام بهداشتی و در پی آن توان اقتصادی سازمانهای بیمه درمانی را به چالش می کشند . لزوم حفظ سلامت جامعه و کاستن هزینه های خدمات درمانی ، توجه هر چه بیشتر به طب پیشگیری و از جمله پیشگیری از بیماریهای عفونی و بیماریهای مشترک انسان و دام را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . بیماری جنون گاوی به عنوان یک بیماری مشترک نو ظهور و لاعلاج توانسته با جلب توجه عموم ، اهمیت طب پیشگیری را به سیا ...

باتوجه به اهمیت پیشگیری نسبت به درمان ووجود بعضی بیماریهای ریشه ای درخزانه های توتون وضرورت تهیه نشاسالم طرح حاضر بصورت آماری وبلوکهای تصادفی کامل باهشت تیمار درسال و 5 تیماردرسال دوم ودرچهارتکراراجراشده است بررسی نتایج حاصله نشان می دهدکه سم ویدومیل ،مکوزب درپیشگیری بیماریهای ریشه ای مفیدمی باشد. ...

تشخیص زودرس بیماریهای ارثی بوسیله مزل کیسه آب (مایع آمینوتیک ) و انجام کارهای زیر-1 : تعیین جنس جنین و پایان دادن به آبستنی درمواردی که سابقه وجود بیماری ارثی وابسته به جنس غیر قابل علاج بیماری هنتل و غیره در کار باشد-2. کشت مایع آمینوتیک و تعیین کاریوتیپ جنین و پایان دادن به آبستنی در مواردی که عیب ساختمان کروموزمی و یاترانس لوکاسیون و اختلالات دیگر در کار باشد-3. کشت مایع آمینون و تهیه کشت بافت وارسال به مراکز تعیین شده درموارد مشکوک به بیماریهای ارثی متابولیک برای تعیین کم ...

برای آشنائی بیشتر با (1) روابط میزبان و میکروب (2) اندازه گیری واکنش‌های ایمنی در جذام (3) استفاده ازاین نتایج درتشخیص و درمان این بیماری بررسی های زیرانجام خواهدشد.بررسی واکنش‌های ایمنی هومورال و سلولی و ایمنوگلبولین های ترشحی .بررسی رابطه ساختمان ژنتیکی افراد وعدم مقاومت در برابر این بیماری .بررسی وجودبیماری های ناشی ازفقدان تیموس و اثر تقویت تیموس در بیماری زائی درجذام .درمان بیماری با استفاده از داروهای نوین و همچنین درمان ایمنی .تطبیق یک روش حساس برای تشخیص مراحل اولیه ج ...

در حال حاضر بیش از 200میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند که این رقم در کشور ما نیز بیش از 3میلیون نفر برآورد شده است. شیوع بالای دیابت در جوامع مختلف، اندیشمندان و پزشکان جامعه را برآن داشته است تا مساعی لازم برای کاهش بروز بیماری بکارگیرند. در این مقاله سعی شده است تا با جدیدترین اطلاعات پزشکی نکات کاربردی در پیشگیری ثانویه از دیابت برای همکاران محترم پزشک گزینش شود. ...

دردسترس نبودن آمار صحیح ازتعداد مبتلایان به بیماری قند درگروههای سنی مختلف و عدم آگاهی مردم به این بیماری ودرنتیجه عدم مراجعه به پزشک وآشنانبودن خانواده هابه رعایت نکات صحیح رژیم غذائی دراین بیماری موجب گردید تابااجرای این طرح درمدارس تهران (از 17 ناحیه نمونه های موردآزمایش بطریق راندم انتخاب گردیده است ) میزان ابتلا به این بیماری درکودکان 6 تا 15 ساله راتعیین و بااستفاده ازیک پرسشنامه نیز ازوجود یاعدم وجود مبتلایان درخانواده کودک موردآزمایش وعادات غذائی مرسوم در خانواده اطلا ...

بررسی حفره دهانی ازنظر دندان های انکلوز یا نهفته ،ودندان هائی که بطور مادرزادی وجود نداشته اند ویا تعدادشان بیشتر ازحد طبیعی بوده است ،و بررسی رادیوگرافی از نظر وجود کیست های دندانی و یا بیماری های وابسته به دندان های عقل نهفته . تعریف دندان های انکلوزیا نهفته : دندانی است که بطور طبیعی رشد خود را به پایان نرسانده و کاملا یاقسمتی از آن در استخوان فک باقی مانده و یا در زیر مخاط قرار گرفته ،ولی درهر حال کیسه دورتاجی آن بسته است و رابطه ای با حفره دهانی ندارد. هدف : معاینه حفره ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی میزان بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 صورت گرفته است .پژوهش با هدف کلی "تعیین میزان بکارگیری پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380" انجام شده است .واحدهای مورد پژوهش متشکل از 336 زن یائسه میباشند که به روش نمونه‌گیری ...

-1 شناسائی بابیماری تب رماتیسمی ورماتیسم قلبی (علائم کلینیکی وپاراکلینیکی وسیر بیماری و غیره ) دراجتماع خودمان چه آنک ه اغلب این اطلاعات ازمنابع ومطالعات خارج ازایران گرفته شده است -2. شیوع ووقوع بیماری تب رماتیسمی ورماتیسم قلبی درگروهی ازجمعیت تهران مثلا تعداد 60 هزار کارگر وخانواده آنها درطی دوران سه سال تحت بررسی این برنامه بوده اند-3. تشخیص ودرمان وپیگیری بیماران مبتلا به تب رماتیسمی ورماتیسم قلبی عکس‌العمل آنها درمقابل برنامه ودرنتیجه عملی بودن این متد جهت پیشگیری تب رما ...