عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مدیران با خلاقیت و پیشرفت شغلی در بین مدیران مدارس ابتدایی شهرستان رودان می باشد نوع پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی (همبستگی )است. جامعه آماری شامل 152 مدیر ابتدایی بوده و نمونه آماری شامل109 که طبق جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شد . برای تعین ویژگی های شخصیتی از نظر درون گرایی و برون گرایی از پرسشنامه شخصیتی آیزنک ، (1965). و پرسشنامه خلاقیت که توسط رندسیپ (1979) وپرسشنامه ارتقاءکه ساخته شده توسط رادسیپ و همکاران ( ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان تحصیلات معلمان ابتدایی شهر تبریز با پیشرفت شغلی و شیوه تدریس آنها می باشد. پیشرفت شغلی معلمان با ابعاد رضایت شغلی، بهبود خدمت، استقلال کاری، تعیین هویت، صلاحیت مدیریتی، احساس امنیت و خلاقیت معلمان مورد سنجش قرار گرفت. شیوه تدریس معلمان نیز در دو بعد سنتی و نوین ارزیابی شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل : معلمان ابتدائی شهر تبریز می باشد که تعداد آنها 111 ...

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و راه های ارتباطی، ارتباط چهره به چهره بین افراد روز به روز کمتر می شود. این پدیده در سازمان ها نیز قابل مشاهده است، سیستم های اتوماسیون، اینترنت، اینترانت و ... در سازمان ها نیازهای ارتباطی را به خوبی فراهم می کنند. گرچه این پیشرفت ها باعث سرعت بخشیدن به کار و کاهش اشتباهات شده اند اما مضراتی نیز در پی داشته اند. یکی از این مضرات افزایش احساس تنهایی و در پی آن گوشه گیری در سازمان هااست.هدف این تحقیق پیدا کردن رابطه ای منطقی ...

این تحقیق بررسی ارتباط شیوه تصمیم‌گیری مدیران آموزشی در موفقیت شغلی آنان در مناطق آموزش و پرورش شهرستان سراب می‌پردازد. نتایج نشان داد که: بین شیوه تصمیم‌گیری مدیران آموزشی و موفقیت شغل و شیوه تصمیم‌گیری باز مدیران آموزشی و موفقیت شغلی و بین شیوه تصمیم‌گیری رفتاری مدیران آموزشی با موفقیت شغلی آنان همبستگی معنی‌داری وجود دارد. و همچنین بین نظرات مسئولان آموزش و پرورشی و معلمان مدارس در خصوص موفقیت شغلی مدیران آموزشی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. ...

چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل فردی (کانون کنترل و ماکیاولی) و موقعیتی (سبک رهبری و ابهام در وظیفه) بر بروز تملق، و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (به جز اعضای هیئت علمی) بود، که 218 نفر به از آنها با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه(با تأیید روایی و پایایی) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها، از روش معادلات ساختاری و آ ...

نیروی انسانی مهمترین، باارزش‌ترین و پرهزینه‌ترین منابع هر سازمان محسوب می‌شوند. رضایت شغلی، یکی از چالش‌برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت برای افزایش بهره‌وری و کارایی سازمان می‌باشد. بنابراین شناخت خصوصیات و ویژگی‌های نیروی انسانی و عوامل موثر بر کارایی آنان جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه‌ی سازمانی یکی از دل‌مشغولی‌های رهبران و مدیران تمامی سازمان‌ها بوده و می‌باشد. یکی از عوامل بسیار مهم که باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فرد ...
نمایه ها:
رضایت | 

زنان در محیط کار با مسائلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند. پیشداوریهایی که نسبت به زنان و کار آن‌ها وجود دارد از نگرشهای فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان در حرکت به سمت مشاغل مدیریتی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند، در حالی که این موانع برای مردان جامعه وجود ندارد. زنان یکی از سرمایه‌های پرارزش در کشورهای جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی در اقتصاد جهانی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در ...

وجدان کاری یک مفهوم چند بعدی است ،با موفقیت سازمان مرتبط است وبه رفاه اجتماعی منجر می گردد..هدف ازاین تحقیق بررسی وجدان کاری کارکنان بیمارستان مرکزی شیراز وشناخت رابطه آن باخصوصیات جمعیت شناختی ورضایت شغلی کارکنان این بیمارستان درجهت بالابردن وجدان کاری به منظور بهبود خدمت رسانی کارکنان این بیمارستان، به بیماران ومراجعین نیازمند درمان میباشد..جامعه آماری این تحقیق کل کارکنان بیمارستان مرکزی شیرازبه تعداد 700نفرو حجم نمونه ،طبق فرمول اصلاح شده کوکران ، 184 نفر تعیین گردید. این ...

مسیر ترقی شغلی الگوی سلسله مراتبی از مشاغلی است که یک فرد می تواند در طول زندگی کاری خود آنها را بدست آورد. بیشتر کارمندان در مسیر ترقی شغلی به نقطه ای می رسند که احتمال صعود از نردبان ترقی کاهش می یابد. در این ناحیه احتمال اندکی وجود دارد که شخص پس از آن ارتقای مقام یابد، این ناحیه سکون نام دارد. ناحیه سکون در مسیر ترقی شغلی هم برای کارکنان و هم برای سازمان قابل تامل است. این مسئله برای فرد موجب کاهش عملکرد شغلی و بی علاقگی نسبت به انجام وظایف شغلی است، و به جهت اینکه رضایت ...