عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى وتفکّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و شاهراه های هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با کمکقواى ادراکى، اندوخته های تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشکلات فرا روی بشر در زندگى را برطرف کرد.امور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص داده اند. جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از اینقضیه مستثنى نیست. بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى ن ...

وقتی به مالکیت خدا بر آسمان ها و زمین و روزی رسانی خدا معتقد شویم، باید همه ی نعمت ها را از او طلب کنیم،نعمات الهی را شاکر باشیم و دنبال هر نفع مادی نرویم و بدانیم که نعمت رسانی، قانون اولیه ی خداست که اگر ازنعمت های الهی آن گونه که صاحب نعمت فرموده است، بهره بگیریم و آن ها را در مصارف مشروع بکار گیریم و در راه خدا انفاق کنیم، مسلّماً مرحله ی دوم نعمت ها به سوی ما سرازیر خواهد شد.پیشرفت اقتصادی علاوه بر اینکه در گرو فعالیت های آدمی است )نابرده رنج، گنج میسر نمی شود(، برخی عوا ...

چکیده در قرآن مجید دو نوع پیشرفت اقتصادی تبیین شده؛ یکی در چارچوب جهان‌بینی توحیدی است؛ یعنی برای جامعه‌ی موحد و مومن محقق می‌شود، که خیر و برکت برای آنهاست و علاوه بر دنیا در آخرت نیز نصیب آنها می‌شود. نوع دوم از پیشرفت اقتصادی، در چارچوب جهان‌بینی الحادی، یعنی برای ملحدان ایجاد می‌شود که همان سنت استدراج است و عذابی در ظاهر نیکوست. «مبانی کلامی پیشرفت اقتصادی در چارچوب جهان‌بینی توحیدی و الحادی» بررسی آن دسته‌ از عقاید است که منجر به این دو پیشرفت اقتصادی شده و زمینه آنها ...

ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و هست و بر مدیران و رهبران جامعه لازم است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را برای دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفاییتمدنی مدیریت و راهنمایی کنند. دست یابی به الگوی مناسب توسعه و پیشرفت به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی بر اساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست اسلامی شناخته شوند. از این با به ...
نمایه ها:
اسلام | 

اقتصاددانان، در مطالعات نظری، همواره سودآوری سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از طریق آموزش، بهداشت و سلامت را خاطر‌نشان ساخته اند. فرضیه‌ی آنان، این بوده که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی تأثیر بیشتر و مهم تری، نسبت به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، بر رشد اقتصادی کشورها دارد. اما نتایج مطالعات تجربی انجام شده در کشورهایی با سطوح توسعه‌ی اقتصادی مختلف، در تمام موارد، ادعای فوق را تأیید نمی کند. لیکن در پژوهش حاضر، ضمن آزمون فرضیه‌ی فوق، به محاسبه‌ی نرخ بازدهی اقتصادی نظام آموزشی ...

کار و تلاش راه استفاده از استعدادها و توانمندیها و شیوهای برای کسب درآمد، بهزیستی، ارائه خدمات اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی فردی و اجتماعی است. کار و شغل برای تمامی افراد جامعه ضروری میباشد. جامعهای کهدر آن بیکاری و کمبود شغل نمود یابد در برنامه ریزیها، سیاستهای جمعیتی و سرمایه گذاریها راه صحیحی را طی نمیکند. کار و تلاش زمانی روند صحیح دارد که استقامت و پایداری و محکم کاری در آن به اوج خود برسد. چرا که خدای سبحان میفرماید ﴿وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى لازم است ...
نمایه ها:
حدیث | 
کار | 
توسعه | 

در اقتصاد دانش محور، شکوفایی اقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای جهانی فراهم گردد. لازمه ورود به بازارهای جهانی توسعه صنایع پیشرفته می باشد، و توسعه این صنایع که اصولا دانش محورند، نیازمند توسعه فرهنگ نوآوری است. در این مقاله سعی گردیده است تا پیش نیاز های توسعه صنعتی بخصوص صنایع پیشرفته و عوامل تاثیر گذار از قبیل عزم ملی، اهداف، تعیین استراتژی توسعه تکنولوژی، تدوین برنامه عملیاتی، متولی با اقتدار و تفکر توسعه ای، منابع و امکانات، تولید علم ...

این گزارش ، نتیجهء مطالعاتی است که در دفتر روشهای برنامه‌ریزی و تلفیق برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در زمینهء جنبه‌های انسانی پیشرفت ، صورت گرفته است . هدف از انتشار این گزارش ، تاکید بر این مطلب بود که پیشرفت ، تنها مساله‌ای اقتصادی از نظر کمیت و مقدار نیست ، بلکه بیش از هر چیز یک امر انسانی است که هر گونه غفلتی از آن پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت . موضوعاتی که در گزارش مزبور مورد توجه قرار گرفته‌اند، عبارتند از: سه باور و یک امید، ریشه‌های همگنی در جهان سوم، ری ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
توسعه |