عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله به بررسی تغییر شکل استاتیکی و فرکانس طبیعی ارتعاشات یک میکروتیر ویسکو الاستیک نانو کامپوزیتی دو سر گیردار تحت تحریک هم زمان لایه پیزوالکتریک و میدان الکتروستاتیک پرداخته می شود در استخراج معادلات، تئوری تیر اویلر - برنولی و مدل کلوین - ویت به علت ساختار ویسکو الاستیک میکروتیر در نظر گرفته شده است مدل غیرخطی برای میکروتیر با در نظر گرفتن کشیدگی لایه میانی، نیروی الکتروستاتیکی dc نیروهای هارمونیک aC و اثر لایه پیزوالکتریک، بدست آمده است تحریک پیزوالکتریک با ولتاز D ...

در این مقاله ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای پیزوالکتریک متناهی ناهمگن و پر از سیال تراکم پذیر، که خواص آن در راستای شعاعی متغیر می باشد. با استفاده از معادلات سه بعدی پیزوالکتریسیته و بهره گیری از روش فضا – حالت و روش لایه لایه کردن پوسته استوانه ای ، بدست آمده است. در محاسبه این فرکانسها، دو مدل مختلف در تغییرات خواص ماده با یکدیگر مقایسه شده اند که نتایج بدست آمده در هر دو حالت بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند. در ادامه با تعمیم این فرکانس طبیعی استوانه پیزوالکتریک نامتناهی ...

در مقاله حاضر ارتعاشات ورق مستطیلی ساخته شده از ماده همسانگرد عرضی با دو لایه پیزوالکتریک در بالا و پایین در حالت مدار بسته مورد بررسی قرار گرفته است . معادلات حاکم بر ورق برپایه تئوری برشی مرتبه اول بد ست آمده و با تبدیل معادلات وابسته حاکم به دو معادله مستقل ، حل دقیق ارائه شده است . در پایان، علاوه بر نتایج عددی برای شرایط مرزی، ابعاد و مدهای گوناگون، به بررسی اثرات لایه پیزوالکتریک بر فرکانس های طبیعی ورق پرداخته شده است. ...

دراین مقاله به کنترل ارتعاشات ورق چندلایه به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک پرداخته شده است معادلات حرکت ورق کامپوزیت به همراه لایه های پیزوالکتریک با استفاده ازتئوری برشی مرتبه اول اصل همیلتون و حساب تغییرات بدست آمده است برای حل معادلات ورق ازروش عددی بدون المان گلرکین استفاده شده است دراین روش ازکمترین مربعات متحرک برای ساخت توابع شکل براساس توزیع نقاط درمیدان مساله استفاده میشود پس ازگسسته سازی میدان کرنش و میدان الکتریکی و قرار دادن آنها دررابطه همیلتون معادلات دینامی ...

امروزه بررسی رفتار ارتعاشی سیستم‌هایی که دارای اجزای دوار مختلف هستند مانند پره‌های انواع توربین‌ها، پره‌های هلیکوپتر و بازوهای دوار روبات‌ها، به واسطه‌ی وجود ارتعاشات ناخواسته در این اجزای دوار، به‌طرز چشم‌گیری مورد توجه محققان قرار گرفته است. این ارتعاشات ناخواسته به‌خاطر عوامل اجتناب‌ناپذیری مانند وجود نامتوازنی‌های ناشی از ساخت قطعات مختلف و یا اغتشاشات دیگر اتفاق افتاده و در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند باعث تخریب این سیستم‌ها می‌شوند. بنابراین کاهش و یا از بین بردن نو ...

در این رساله به تجزیه و تحلیل الاستو پلاستیک پوسته کامپوزیتی کروی و پوسته کروی پیزوالکتریک کروی تحت بارگذاری دینامیکی یا انفجاری، با استفاده از روش چبیشف کالوکیشن پرداخته می شود. بنابراین استفاده از کلاهک ها ی کروی دارای رشد قابل توجهی در مکانیک و ساختار عمرانی در سال های اخیر داشته و چون این کلاهک ها از پوسته کروی تشکیل می دهند، تحقیق و تفحص پوسته‌های کروی مخصوصا کامپوزیت کروی از اهمیت بالایی برای طراحی بر خوردار هستند. این رساله بر اساس سختی ایزوترپیک و تئوری جریان می‌باشد ...

در این پایان نامه به بررسی ارتعاشات نانو لوله های پیزوالکتریک پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم پیش بینی اثر اندازه در مقیاس نانو برای نانو سازه ها توسط تئوری های محیط پیوسته کلاسیک و همچنین با توجه به پرهزینه بودن روش های مدلسازی نانو سازه ها همانند دینامیک ملکولی و ... در این تحقیق از تئوری های مرتبه بالاتر و بخصوص تئوری تنش- کوپل سازگار که توسط حاج اسفندیاری اخیراً ارائه شده است، استفاده می گردد تا اثر اندازه نیز در ارتعاشات نانولوله های پیزوالکتریک بررسی ...
نمایه ها:

اتصالات نقش مهمی در رفتار ارتعاشی واستهلاکی سیستم های دینامیکی دارند به طوریکه اگر اتصالات به در ستی مدل سازی نشوند و یا در نظر گرفته نشوند رفتار ارتعاشی سیستم به درستی نمی تواند مورد ارزیابی قرارگیرد. در این پژوهش برداشت انرژی الکتریکی از لایه پیزوالکتریک چسبیده بر روی قسمتی از تیر اصلی بال یک هواپیما در نزدیکی ریشه بال مورد بررسی قرار می گیرد. جهت مدل سازی صحیح رفتار ارتعاشی بال، خواص ارتجاعی اتصال بال به بدنه هواپیما بوسیله یک فنر پیچشی ویک فنر خطی در راستای قائم مدل سازی ...

در این پایان نامه برای آنالیز ورق از تئوری ورق میندلین رایسنر بهره گرفته شده که به نام تئوری تغییرات برشی درجه اول (FSDT) نیز شناخته می شود. در ابتدا اعتبار و صحت مدل سازی با بررسی پاسخ های مودال و گذرای سیستم تحت شرایط مرزی متفاوت ارزیابی می شود. سپس یک کنترلر یادگیری تکرار شونده (IL) از نوع P یا تناسبی همراه با کنترلر بازخوردی به مدل دینامیک اول اضافه می شود. برنامه نویسی این روش ها در نرم افزار MATLAB انجام شده است. اشکال مختلفی از نیروهای تصادفی در نقاط تحریک متفاوتی از ...