عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکسری مشتقات بنزیله پیرولوایمیدازول به عنوان متضاد آنژیوتانسین II طراحی و طبق شمای زیر سنتز گردیدند. اثرات متضاد آنژیوتانسین II این ترکیبات روی آئورت خرگوش بررسی شد. ترکیبات مزبور فاقد اثر بودند. نتیجه در صفحه 58 رساله آمده است . یکسری مشتقات متیل سولفونیل پیرولوایمیدازول به عنوان ضدقارچ و ضد باکتری طبق شمای زیر سنتز گردیدند. اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی ترکیبات حاصل بررسی شد. ترکیبات مزبور فاقد اثر بودند. نتیجه در صفحه 93 رساله آمده است . یک سری مشتقات دی هیدروپیریدینی متیل ...

همانطوری که شرح داده شد در این بخش از پایان‌نامه مشتقات سدیم -2 آروئیل -1متیل پیرولو[2 و -3 d] ایمیدازول -5 کربوکسیلات طراحی و سنتز شدند. روشهای سنتز بر پایه تهیه مشتق -1متیل ایمیدازول -5کربوکسالدئید و واکنش بر داخل شدن نیترن (Nitrene insertion) بر روی این حلقه و تهیه مشتق پیرولوایمیدازول مربوطه بوده که ضمن بنزوئیلاسیون و ئیدرولیز بنیان استری مشتقات نهایی مورد نظر طی هفت مرحله سنتز گشتند. این اجسام گروههای فارماکوفور لازم برای بروز اثرات ضدالتهابی را دارا بوده بطوریکه از نظر ...

با توجه به کاربرد وسیع داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در درمان و نظر به اینکه داروهای موجود دارای عوارض گوارشی می‌باشند توجه به ترکیباتی با کفایت بیشتر و عوارض کمتر مورد توجه است . روی این اساس اقدام به طراحی و سنتز داورهای ضدالتهاب با ساختمان شیمیایی جدید گردید. ...