عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در استان آذربایجان شرقی پیاز قرمز آذرشهر دارای موفوتیپهائی است که هر یک دارای مشخصات ویژه‌ای از نظر صفات کمی و کیفی می‌باشد. بعد از جمع‌آوری این مورفوتیپها بررسی لازم انجام و مورفوتیپهائی که دارای رنگ پوست قرمز، درصد ماده خشک بالا، پیازهای هم شکل و یکنواخت ، درصد بولتینگ پائین و کیفیت مطلوب نسج داخلی، امور انباری مطلوب و پابوته‌های تک ساقه باشند انتخاب خواهند شد. در طول چهار سال مطالعه تعداد 5000 عدد پیاز به وزن تقریبی 500 گرم انتخاب شده و برای مطالعات بعدی در سال پنجم کشت گر ...

بمنظور تولید هسته اولیه بذری پیاز قرمز آذرشهر، سفید کاشان، سفید قم، تعداد 560، 432، 65 تک‌بوته از مزارع تولید بذر این سه رقم براساس صفات اصلاحی انتخاب و بذرگیری گردید. بذور در سال 77 در خطوطی بطول 2 متر کاشته شد و پس از هر 5 خط یک خط شاهد از توده مربوطه کشت می‌گردید تا خطوط برتر نسبت به شاهد انتخاب گردد و با توجه به عملکرد تعداد 225، 214، 25 لاین برتر از توده‌های قرمز آذرشهر و سفید کاشان و سفید قم انتخاب گردید که از عملکرد و کیفیت خوبی نسبت به شاهد برخوردار بودند. ...

در استان آذربایجانشرقی پیاز قرمز آذرشهر دارای مورفوتیپهائی است که هر یک دارای مشخصات ویژه‌ای از نظر صفات کمی و کیفی است بعد از جمع‌آوری این مورفوتیپهای موجود در منطقه بررسیهای لازم انجام و مورفوتیپهائی که دارای رنگ ، پوست قرمز تند، درصد ماده خشک بالا، پیازهائی هم شکل و یکنواخت ، درصد بولتینگ پائین، کیفیت مطلوب نسج داخلی امور انباری مطلوب و پایه‌های تک ساقه باشند انتخاب شدند در سال سوم اجرای طرح حدود 2000 سیستم گل دارای خصوصیات فوق بوده است و بذرگیری انجام گردید که برای سال چه ...
نمایه ها:

در این طرح موفوتیپ‌های ارقام قرمز آذرشهر، سعید تربت حیدریه و قرمز نیشابور و قرمز ری در استانهای آذربایجان‌شرقی، خراسان و تهران شناسایی، نمونه‌گیری و بذرگیری می‌شوند سپس با کاشت بذور موفوتیپ‌های جمع‌آوری شده صفات مورد مطالعه قرار می‌گیرند. و همبستگی بین صفات به روش رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌گردد. تعداد 9 موفوتیپ پیاز استان تهران (ری کرج) و تعداد 14 موفوتیپ از استان خراسان (تربت حیدریه و نیشابور) و تعداد 8 موفوتیپ از آذربایجان شرقی (آذرشهر) جمع‌آوری و بعد از ثبت مشخصات اولیه ...

مرفوتیپهای پیاز قرمز آذرشهر که از مناطق مختلف استان جمع‌آوری شدند براساس رنگ پوست قرمز تند و صفات کیفی و کمی مطلوب دیگر مورد بررسی قرار گرفته و 6 مرفوتیپ اختلاف معنی‌دار از تظر عملکرد نشان ندادند که پیاز این مرفوتیپ‌ها جهت کاشت و تولید بذر سال بعد در انبار نگهداری شدند. ...

در استان آذربایجان شرقی پیاز قرمز آذرشهر دارای مرفوتیپ‌هائی است که هریک دارای مشخصات ویژه‌ای از نظر صفات کمی و کیفی‌است بعداز جمع‌آوری این مورفوتیپ‌های موجود در منطقه بررسی‌های لازم انجام و مرفوتیپ‌هائی که دارای رنگ پوست قرمز تند ، درصد ماده خشک بالا ، پیازهائی هم شکل و یکنواخت درصد بولتینگ پائین کیفیت مطلوب نسخ داخلی امور انباری مطلوب و پایرهای تک ساقه باشد انتخاب خواهد شد. ...
نمایه ها:
بولت | 

آنتوسیانین ها پیگمان های طبیعی هستند که به طور گسترده ای در طبیعت توزیع شده اند. ملکول های رنگی آنتوسیانین زیرکلاسی از فلاونوئیدها می باشند که مسئول رنگ قرمز، ارغوانی و آبی در بسیاری از گل ها، میوه ها وسبزیجات می باشند. کوپیگمانت ها مواد بی رنگی هستند که قادر هستند مجموعه رنگی را با فرم های بی رنگ آنتوسیانین تشکیل دهند. کوپیگمانتاسیون اصلی ترین مکانیسم پایداری رنگ آنتوسیانین است. در این مطالعه کوپیگمانتاسیون پیاز قرمز با چهار کوپیگمانت (تانیک اسید، ، کوماریک اسید، کافئیک اسید ...

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمده کشت پیاز و به خصوص در استان آذربایجان‌شرقی گسترش زیادی پیدا کرده است و در حال حاضر مهمترین بیماری پیاز در ایران می‏باشد. بنابراین به منظور شناسایی و مطالعه بیماریزایی قارچ‌های فوزاریوم (Fusarium spp.) عامل این بیماری در مناطق عمده کشت این محصول در دو استان آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی در تابستان 1391 از مزارع متعددی از این استان‌ها نمونه‏برداری به‏ عمل آمد. پس از انجام مراحل جد ...