عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده ندارد.

اساس این گزارش مبتنی است بر تاریخچه و معرفی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و اهم محورهای اصلی فعالیت مرکز مطالعات که در 5 مورد به شرح ذیل طبقه‌بندی شده‌اند : -1 محور برنامه‌ریزی کلان -2 انجام تحقیقات کاربردی -3 اصلاح گردش کار اداری -4 تعریف و اصلاح نظام مدیریت اطلاعات در شهرداری تهران -5 بررسی سایر طرحها از ابعاد مختلف که در این رابطه طرحهای انتشار فصلنامه هدایت نگارخانه منطقه یک و اجرای مصوبات شورایعالی اداری به خصوص در زمینه ایجاد مجتمع‌های اداری و خدماتی مطرح می‌شوند ...
 
اجرای این طرح به منظور استقرار و یا احیاء پوشش درختی و درختچه‌ای در حوزه‌های آبخیز می‌باشد که در درجه اول برای حفظ و نگهداری خاک ، تنظیم جریان آبها، جلوگیری از سیل‌های مخرب ، تنظیم ویژگیهای آب روستائیان ساکن در حوزه‌های آبخیز با بوجودآوردن یک درآمد و علاقه از طریق بهره‌برداری و یا حتی فروش محصولات جانبی جنگلکاری‌های چندمنظوره با گونه‌هایی از قبیل گردو، بادام، فندق، بنه، زیتون انجیر، توت ، سنجد، انگور، سماق، عناب ، شاه‌بلوط و غیره که خوشبختانه با توجه به تنوع آب و هوای مناطق ک ...

تحقیقات وقتی می تواند نقش واقعی خود را در توسعه کشورها ایفا نماید که کاربرد عملی در حال یا آینده بیابد. تحقیقات کاربردی اساس و پایه تولیدات صنعتی جدید محسوب می شوند. تحقیق و نوآوری در کنار اندیشه و تکنولوژی وتولید، اصلی ترین نقش را در توسعه کشورهای صنعتی ایفا می نماید. در این مقاله با مقایسه وضعیت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه ایران و کشورهای صنعتی سعی شده اهمیت موضوع برای خوانندگان مشخص گردد. در ادامه به مدیریت و سازوگار تولید صنعتی مبتنی بر تحقیق کاربردی اشاره شده و به ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اجرای این طرح به منظور استقرار و یا احیاء پوشش درختی و درختچه‌ای در حوزه‌های آبخیز می‌باشد که در درجه اول برای حفظ و نگهداری خاک ، تنظیم جریان آبهای جلوگیری از سیلهای مخرب برای افراد جنگل‌نشین و روستائیان ساکن در حوزه‌های آبخیز با به وجودآوردن یک علاقه و درآمد از طریق عرنیه، انجیر، سنجد، توت ، انگور و غیره که خوشبختانه با توجه به تنوع آب و هوایی مناطق مختلف استان ایستگاهی با وسعت کافی انتخاب و برای مطالعات آینده کلکسیونهایی از گونه‌ها یا ارقام جمع‌آوری شده از هر گونه احداث می ...