عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آرنوو Art Nouvau واژه فرانسوی به معنای هنر نو معرف نهضت هنری است که در تقابل با تاریخ گرایی و نوکلاسیسیزم قرن نوزدهم در اواخر این قرن تکوین یافت. آرنوو که ریشه در نهضت هنرها و صنایع Arts and Crafts انگلیس دارد در اوایل دهه هشتاد قرن نوزدهم میلادی در مراکز هنری اروپا به خصوص در مجامع هنرمندان پیشرو ظهور یافت و تحت تاثیر فضای اجتماعی فرهنگی دوران زیبا و دوره انحطاط آخر قرن رشد کرد. آرنوو در کشورهای مختلف با پس زمینه های فرهنگی و هنری و شرایط سیاسی و اجتماعی مختلف تجلیات و نموده ...
نمایه ها:
تکوین | 

هنر منبت کاری ایران همچنان که طول تاریخ و سلسله ها را می پیماید، ویژگی هایی را به خود می پذیرد تا بیانگر خصوصیات زیباشناسی یک سبک و مفاهیم رایج آن باشد. اگرچه ویژگیهای کامل مربوط به منبت‌کاری صفوی در زمان اوج و تکامل آن در حدود اوایل قرن یازدهم قابل مشاهده است، لیکن می‌توان ریشه های اعتقادی آن را در امتداد رشد و توسعه طریقت صفوی دنبال نمود.اصول زیبا شناسی منبت کاری صفوی از لحاظ تجسمی توانسته با ایجاد تحولات و ابداعاتی ، بر وحدت و جاذبه بصری این هنر بیافزاید. این ویژگی نه تنها ...
نمایه ها:

هنر هخامنشی با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی ملل تابعه هنری تلفیقی بومی است. و بیشترین تاثیر را از آشور و تمدن های فلات ایران پذیرفته است. اما یک نکته حایز اهمیت است که هنر هخامنشی ضمن اقتباس از هنر این تمدنها به وحدت و هنر خاص رسیده است. ضمن اینکه بر هنر کشورهای دیگر هم تاثیر گذاشته است. مشخصه هنر هخامنشی ذهنیت گرایی و ایده آلیسم است. هرچند استخوان بندی واقعگرایی دارد. مهمترین هنر هخامنشی نقش برجسته با زاویه دید نیم رخی است. و پیکره های آن ایستا و خشک هستند. هنر سا ...
نمایه ها:
مجسمه | 

ایران و هنر ایرانی به ویژه معماری و تزیینات وابسته به آن به صورت جداناپذیری با هنر و معماری اسلامی آمیخته شده است . به گونه ای که به نام هنر و معماری و تزیینات اسلامی سناخته می شود . اما متاسفانه تاکنون تاثیر آن در مرزهای غربی سرزمین های مسلمان شده مورد بررسی قرار نگرفته است . از سوی دیگر در کتاب های بررسی شده تمامی تزیینات مرزهای غربی اسلام را به شمال آفریقا و درنهایت به عراق نسبت می دهند و تاکنون ریشه اصلی این تزیینات و نشانه ها و آرایه ها مورد بررسی قرار نگرفته است با برر ...

دراین پژوهش در آغاز به تاریخچه تولید فرش از زمان قاجاریه پرداخته شده و پس از آن پیشینه صادرات فرش مورد بررسی قرار گرفته و زمینه بحث منحصر به صادرات می شود تابه زمانی می رسد که شرکتهای چندملیتی وارد بازار تولید و صادرات فرش ایران می شوند دراین زمان است که سفارشات و در واقع سلایق عمده مشتریان موثر می شود . هرچند تا بیش از آن هم به صورت جسته و گریخته سفارشات وجود داشته ودراین قسمت به مسئله ارزش اقتصادی فرش درایران وکلا در بازارهای جهانی پرداخته شده و در ادامه به بررسی بازارهای ف ...
 
این پژوهش در واقع کندوکاوی در ساختار بیانی فیلم است روشها و شیوه هایی که سازنده فیلم به وسیله آن پیام خود را منتقل می کند در واقع با کشف اجزای ساختارهای اصلی شکل واقعیت نهفته در فیلم آشکار می شود . اریک بارنو با توجه به ساختار فیلم آنها را به چهار دسته :1-مستندخبری-گزارشی 2-مستندآرشیوی 3-مستند توصیفی 4-مستندبازسازی تقسیم می کند زیرا تقسیم بندی فیلم های مستند با توجه به موضوع مشکلاتی را پدید می آورد .از جمله اینکه این تقسیم بندی حدناپذیر است و از حیث موضوع وسعت ناپذیر بنابراین ...

یکی از عظیمترین بناهای معماری جهان در سلطانیه پا به عرصه وجود گذاشت . برای ساخت این بنا صنعتگران و هنرمندان کارآزموده از سراسر ایران فراخوانده شدند و نهایت استعداد و هنر خود را در ساخت و تزئین آن به کار انداختند . در این میان بررسی نقوش کتیبه ای در خور توجه ویژه ای است . جدا از گستردگی استعمال انواع مختلف خطوط رایج و اهمیت آن د رپیگیری تحولات خط در طول دوران اسلامی کتیبه عامل موثقی است که در شناساندن زوایای تاریک تحولات اجتماعی و تاریخی آن دوره و نیز مضامین پویای اسلامی نقش ب ...

کاشیکاری هنری است که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی ازاعتبار و اهمیت بالا و والابرخوردار است . در این میان کاشیهای هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بربناهای ایرانی نصب شده باعث پیدایش جنبش و نضهت هنری جدیدی می شود که با نقاشی ایرانی خصوصا نقاشی قهوه خانه پیوند ناگسستنی دارد . نقاشان این کاشیها که برخاسته از میان مردم هستند با ایجاد تحول در نقوش داستانهای مذهبی ، افسانه های نظم و نثر فارسی ، گل و مرغ و طبیعت و اسطوره ها را برکاشی تصویر می کنند . آنها از مضامین متنوع ...