عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 846

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصلی ترین سوال این پژوهش در زمینه وجوه اشتراک و افتراق فضای معماری و مجسمه سازی خصوصا در آثار نیمه دوم قرن بیستم و تأثیرات دگرگونی مفاهیم هنری بر تعریف فضا می باشد. یافته های این رساله مشتمل بر ویژگی و خصلت های عنصر فضا و مشابهات و تفاوت های تعریف فضا در معماری و مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم است که ایران نیز از تغییرات مفاهیم در دنیای کنونی بی تأثیر نمانده است. نتیجه این پژوهش باز تعریف معماری و مجسمه سازی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان هنر جدید با تأکید بر عنصر فضا می باشد ک ...

حکمت اُنسی، نوعی تفکر در ساحت حکمت می‌باشد؛ که به علم اعیان و حقایق اشیاء، در پرتو اُنس با حقیقت هستی می‌پردازد. در ساحت حکمت اُنسی، عالم و آدم محل تجلی ظهور حضرت حق می‌باشد و تجلی حق در قالب اسماء و صفات در موجودات این عالم تعین می‌یابد. در میان موجودات عالم، تنها انسان به صورت خدا خلق گردیده است، از این رو مظهر جامع همه‌ی اسماء و صفات الهی می‌باشد. جریان هستی در نظر حکمای اُنسی به گونه‌ای است که، از نقطه‌ای آغاز می‌شود و دوباره به همان نقطه شروع بازمی‌گردد. بنابراین نگ ...

تحولات اجتماعی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی معاصر است که در راستای تحقق آن، برخی عوامل انسانی به واسطه عملکرد‌های پرنفوذ یا پرتأثیر خود در جامعه، نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال یافتن ظرفیت‌های ویژه‌ در آثار هنری است که هنرمند را به عنوان یک عامل انسانی تأثیرگذار بر تحولات اجتماعی معرفی نماید. این پژوهش از طریق مطالعه کتب جامعه‌شناختی برای یافتن تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های مرتبط با مبحث تحولات اجتماعی؛ و نیز مطالعه کتب تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر ...

تأکید اصلی پژوهش حاضر معرفی آثار نقاشی خیالی‌نگاری موجود در موزۀ آستان قدس رضوی مشهد مقدس می باشد. این پایان نامه بر آن است تا به بررسی جایگاه و اهمیت این آثار در میان نمونه‌های برتر نقاشی خیالی‌نگاری بپردازد. از آنجا که تاکنون بر روی این آثار -که اغلب در گنجینه و خزانۀ موزه نگهداری می‌شوند- پژوهش‌های صورت نگرفته است ، معرفی و ارائۀ شناسنامۀ صحیح از این میراث هنری و بررسی مسایل ساختاری و محتوایی مربوط جهت تبیین جایگاه و اهمیت این آثار را باید از انگیزه‌های اصلی پژوهش حاضر دان ...

به فراخور موضوع که « لزوم هماهنگی و تاثیر موسیقی در مفهوم تصویر» می باشد در این رساله به دلایل لزوم ارتباط و همراهی موسیقی و تصویر برای بالا بردن کیفیت و سرعت در انتقال مفهوم به مخاطب پرداخته شده؛ زیرا نقش ِموسیقی و هماهنگیِ آن با تصویر بر سرعت بخشیدن در انتقال پیام به مخاطب و ارتقا کیفیت این ارتباط ضروری مینماید، و سبب دریافت همزمان نشانه‌های تصویری و تخیلی(از شنیدن موسیقی) و با تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب می‌گردد به طوری که پدیدآورنده‌ی اثر هنری می‌تواند با اطمینان بیشتری اند ...

هنر امپراتوری هخامنشی را هنری فرانژادی خوانده اند، اما ارتباط آن با هنر اقوام تشکیل دهنده امپراتوری هنوز نیازمند واکاوی است. این پژوهش تلاش دارد با بررسی ریشه برخی از نقشمایه های رایج در هنر هخامنشیان (درخت زندگی، گاو، شیر، گوپت، شیردال، یورش شیر به گاو) مسیری که این کهن الگوها برای پذیرش و پایدار شدن در هنر امپراتوری گذرانده اند از خاستگاه ابتداییشان در محدوده تمدنهای کهن فلات ایران و سرزمینهای همجوار (میانرودان، مصر، آناتولی، اورارتو، دره سند و...) پیگیری کند و تغییرات آنها ...

شناخت هرحوزه هنری وابسته به شناخت جامعه هنرمند ، جامعه اثرهنری و جامعه مخاطبان و ارتباط ایشان با یکدیگراست، لذا صنایع دستی که در پیوندی بلاتردید با جامعه و قومیت وفرهنگ هرملت می باشد، بیش از سایر هنرها با رویکرد «جامعه شناسانه» قابل بررسی است. براین مبنا، این پژوهش، آسیب شناسی صنایع دستی که هنر مهجور شده ای را با بررسی موردی موقعیت رو به افول«زیورآلات کرمانج خراسان شمالی» با نگرشی جامعه شناسانه جویا شده است. و با این پیش فرض که عوامل آسیب رسان به صنایع دستی از رونق افتاده ...

فولاد در ایران زمین همچون تمام جوامع عصر باستان (به دلیل استحکام و قابلیت های بالای آن) فلزی بسیار مهم بود. این اهمیت تا بدانجا ادامه یافت که پیوندی عمیق با افکاری همچون جاودانگی، استحکام و همچنین اعتقادات دینی یافت. در سیر تطور فولاد و ساخت عناصر پولادین( بازوبندهای پهلوانی، استفاده از شمشیرهای آبدیده و بران، ساخت ضریح، علم سازی و حتی مجسمه های فولادی معاصر)، همه و همه رد پای این افکار معنوی مشهود می باشد. با ورود به عصر قاجار (و با توجه به زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ...

این پژوهش به بررسی "نقش هنرپروران در حمایت از خلق آثار نگارگری عهد صفوی" می پردازد، که در گستره‌ی پژوهش‌های تاریخی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این راستا دو فرضیه مطرح است؛ اول، هنرپروری و حمایت از نگارگری در اوایل دوره صفویه بیشتر از دربار سرچشمه می‌گرفت، اما در میانه دوره صفوی این حمایت به درون جامعه ایران نیز کشیده شد. دوم، انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی، مهمترین دلایل حمایت هنرپروران از هنرمندان نگارگر این عصر بوده است. برای رسیدن به نتیجه با روش استقرایی، از جزئیات به کلیات و با تو ...