عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی اثر انواع پرایمینگ بذر در مدت زمان پرایمینگ و پتانسیل های اسمزی متفاوت بر گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum.L) در دو مرحله به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله اول شامل ارزیابی اثرات پرایمینگ بر جوانه زنی بذر در شرایط آزمایشگاه بود. در مرحله دوم بررسی اثرات روش های پرایمینگ بر رشد رویشی، عملکرد و میزان ماده موثره در شرایط مزرعه صورت گرفت. آزمایش جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 88 نوع ترکیب تیماری و در 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل اسموپرایمینگ ب ...

شته‌ی سبز هلو (Sulzer) Myzus persicae، یکی از مهم‌ترین آفات درختان میوه، گیاهان زراعی و زینتی در دنیا می‌باشد. این حشره همه‌جازی بوده و در اکثر نقاط دنیا از جمله در بسیاری از مناطق کشور ما انتشار دارد. شته‌ی سبز هلو طیف میزبانی وسیعی دارد و در بسیاری از مناطق می‌تواند به صورت آفت کلیدی در‌آید. روش‌های مختلفی برای کنترل این حشره وجود دارند که استفاده از آفت‌کش‌ها متداول‌ترین روش مهار آن است. در سال‌های گذشته استفاده‌ی بیش از حد مواد شیمیایی باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله آلود ...

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و زمان مصرف کود نیتروژن بر رقابت چند گونه ای علف هرز و ذرت در شرایط مزرعه‌ای وتعیین بهترین شاخص جهت برآورد کاهش عملکرد در سال زراعی 89-1388 آزمایشی در قالب طرح پیمایشی با 3 تیمار به ترتیب کود نیتروژن در 3 سطح (0،400و600کیلوگرم در هکتار)و زمان مصرف کود به صورت(1 T: 2/1 درمرحله کاشت و2/1 درمرحله 5-4برگی،2 :T 3/1 درمرحله کاشت ، 3/1 درمرحله 4 برگی و3/1 درمرحله 8 برگی و 3:T 3/1 درمرحله کاشت، 3/1درمرحله 8 برگی و3/1 درمرحله ظهور تاسل) وتیمار سوم مدیریت عل ...

هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر سطوح مختلف قارچ‌کش متالاکسیل و علف‌کش ارادیکان بر فعالیت‌های میکروبی و آنزیمی خاک در شرایط مزرعه‌ای بود. در این آزمایش سطوح 30 و 60 کیلوگرم در هکتار قارچ‌کش متالاکسیل و 6 و 9 لیتر در هکتار علف‌کش ارادیکان در خاک‌های تحت کشت ذرت و بدون کشت به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار به یک خاک آهکی اضافه شد. خصوصیات بیولوژیکی خاک شامل تنفس، آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن؛ کربن و نیتروژن توده زن ...

زمان لازم برای جوانه‌زنی بذرها وابسته به نوع بذر، دمای خاک و مقدار رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک می-باشد. اهداف این پژوهش شامل 1) اندازه‌گیری 80% جوانه‌زنی بذرهای گندم و ذرت، 2) برآورد 80% زمان جوانه‌زنی بذر بعنوان تابعی از دمای خاک و مقدار رطوبت، عمق کاشت بذر و بافت خاک با استفاده از یک معادله تجربي برای شرایط آزمایشگاه و 3) ارزیابی معادله پیشنهادی برای بذرهای کاشته شده در شرایط مزرعه‌ای بود. آزمایش‌هاي مختلفی در 9 دماهای ثابت خاک از ºC4‌ تا ºC37 برای گندم و از ºC10 تا ºC 40 ...

در سال زراعی 87-1386 دو آزمایش (مزرعه ای و گلخانه ای) با هدف ارزیابی رقابت در کشت درهم (مخلوط) ‏ارقام زودرس و دیررس گندم زمستانه و نیز بررسی مختصر سامانه ی ریشه ی آن ها، در مزرعه و گلخانه ی ‏تحقیقاتی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. آزمایش مزرعه ای با ‏رویکرد بررسی گزینه ی ایجاد ناهمگونی زمانی در مراحل رشد و نمو گیاهان سایه انداز به منظور کاهش رقابت ‏درون گونه ای در طول مدت تنش رطوبتی پس از گلدهی طراحی شد. تیمارهای این آزمایش، یک سری ‏جایگزین ...

سرانه منابع آبی جهان رو به کاهش است، بنابراین نیاز به ایجاد شیوه‌های نوین آبیاری احساس می‌شود. آبیاری ناقص ریشه یک شیوه جدید آبیاری است که روی بسیاری از گونه‌های زراعی آزمایش شده است. در پژوهش حاضر تاثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری سنتی(DI) و ‌آبیاری ناقص ریشه(PRD) روی محصول گیاه ذرت رقم 704 در شرایط مزرعه بررسی شد. این آزمایش در فصل زراعی 90-89 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل( ...

لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) یکی از حبوبات مهم در ایران و بسیاری از کشورها می-باشد. ویروس‌های زیادی موجب خسارت کمی و کیفی در مزارع لوبیا می‌شوند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ویروس موزاییک معمولی لوبیا و ویروس موزاییک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا اشاره کرد. این ویروس‌ها از خانواده‌ی پوتی‌ویریده و جنس پوتی‌ویروس می‌باشند. در این پژوهش تعداد 215 نمونه‌ی مشکوک به بیماری ویروسی از چهار منطقه‌ی استان زنجان شامل: ابهر، خیرآباد، نصیرآباد و قلعه‌حسینیه جمع‌آوری گردید. با استفاده از آزمو ...