عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتقال تجاری دانش از دانشگاه به صنعت، به معنای عام، یکی از کارکردهای نوین دانشگاه محسوب می شود که با توجه به کاه بودجه های عمومی پژوهشی در کشورهای مختلف جهان و روند رو به افزایش این پدیده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در اقتصاد دانش محور دانشگاهها در کنار تولید، انتقال و ترویج علم، دست به تجاری سازی علم نیز می زنند. تجاری سازی اغلب با فروش، بازاریابی یا توسعه کسب و کار اشتباه گرفته می شود. فرایند تجاری سازی دارای سه جنبه کلیدی است. با ورود به عصر اطلاعات و تبدیل شدن جوامع ...
 
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.