عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از ابزارهای متدوال برای مدل سازی رفتار بنگاه های اقتصادی در مواجهه با تغییرات ریسک بازار، توابع مطلوبیت می باشد. ویژگی های بازار برق، محیط اقتصادی دینامیک پیچیده ای را پدید آورده است که یادگیری عامل ها در این محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور تطبیق الگوریتم QL با تغییرات بازار، به عنوان ایده اصلی، استفاده از مطلوبیت سود به جای سود به عنوان پسخور پاداش پیشنهاد شده است. به منظور پیاده سازی این تطبیق، پس از بررسی تأثیر تغییرات نقطه کار بازار بر استراتژی های عامل ...

در این پایان‌نامه، مدلی برای بررسی رفتار واحدهای تولیدکننده انرژی در یک بازار انحصارچندجانبه با ویژگی‌های خاص بازار برق ارائه شده است. در این مدل، رفتار بازیگران در وضعیت رقابت بین واحدها، با کمک نظریه بازی‌ها بررسی شده است و نقطه تعادل این بازی موسوم به نقطه تعادل نش محاسبه می‌گردد. نشان داده می‌شود که نقطه تعادل بدست آمده با نتایج حاصل از یک بازار رقابت کامل متفاوت است و این تفاوت به دلیل وجود قدرت بازار واحدها در مدل انحصار چندگانه می‌باشد. تحلیل از یک حالت ساده در بازار د ...

بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول محل تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی است. بورس اوراق بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می شود. رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه تنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشور بازار بورس را متاثر می سازد. برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام مع ...

موضوع منابع بازاریابی موضوعی مهم و اساسی در ادبیات بازاریابی می باشد ، با تاثیرپذیری از منابع بازاریابی، سازمان ها می توانند موفقیت در بازار را تجربه کنند. از جنبه های مهم منابع بازاریابی مفهوم بازارگرایی است که با ایجاد رویه ای فرهنگی تاثیرات زیادی بر سازمان ها در بهره گیری از منابع حادث می شود. در این پژوهش تلاش می شود با معرفی منابع مبتنی بر بازار و با استناد بر مدل مفهومی هولی و همکاران(2005) نقش بازارگرایی به عنوان منابع حمایتی بازارگرایی بررسی شود. تاکید دیگر این پژوهش ...

از آنجایی که توسعه تکنولوژی ارتباطات بازرگانی بین الملل را تغییر داده و فرایند جهانی شدن امکان داشتن مصرف کنندگانی در سرتاسر جهان را به شرکت ها می دهد لذا نیاز به حضور در بازارهای پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره گیری مناسب و صحیح از آن در تصمیم گیری های مرتبط با ورود، حضور و بقا محسوس است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تاثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم گیری صادراتی در صادرکنندگان خودرو صورت پذیرفته است.بر این اساس چهار فرضیه ...

يكي از مسائل اصلي هر سازمان توليدي ، مسأله رضايت سهامداران و چگونگي تحقق اين امر مي باشد. همچنين کشورها براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نياز به سرمايه گذاري دارند و شرط لازم براي سرمايه گذاري پس انداز است. در واقع فرض بر اين است که لازمه رشد اقتصادي پس انداز است که بايد به سرمايه گذاري تبديل شده و به دنبال خود افزايش توليد و رشد اقتصادي را به بارآورد. در شرايط کنوني افراد جهت سرمايه گذاري دو گزينه را پيش روي دارند: يکي سرمايه گذاري در بانکها و گزينه ديگر سرمايه گذاري در باز ...

پژوهش حاضر، ثبت و ضبط و مردم نگاری مجموعه تاریخی بازار کاشان و بررسی کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن پرداخته است. نیز بیان متغییرهایی که بر بازار کاشان و کارکردهای آن تاثیر گذاشته‌اند را پی جویی نموده‌ایم. بدین منظور علاوه بر مطالعات اسنادی از روش مردم شناختی ژرفانگر مبتنی بر مشاهده مستقیم و مصاحبه، سود برده و در حد بظاعت، جامعه‌ی مورد مطالعه، بررسی شده است. بازار تاریخی کاشان، گسترده‌ترین فضای اجتماعی در مراودات روزمره مردم منطقه است. مجموعه‌ای بی‌نظیر از راسته‌ها، سراها، تیمچ ...

از آنجـا که روند تغییرات حجم بازار از اهمیت فـوق العـاده ای در تـصمیم گیریهای معامیتی برخوردار اسـت، تـلاشهـای زیـادی در راسـتای بکـارگیری پیش بینی‌هاصـورت گرفتـه اسـت. این تحقیق سعی دارد تا با ارائه روشی دقیق تر نسبت به سایر روشهای تجربه شده در حوزه پیش بینی بازار لوازم خانگی، به پیش بینی حجم بازار بپردازد. هدف اصلی در این تحقیق تخمین میزان تقاضا و حجم بازار لوازم خانگی و نیز ارایه مدلی برای پیش بینی آتی بازار مذکور می باشد .روش کار به این صورت است که روش های مختلف پیش بینی ...

بررسی سیاست تقسیم سود و رابطه آن با بازده سهام، از دیرباز از جمله مشکل‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاددانان مالی بوده است. پژوهش حاضر نیز به منظور پی‌بردن به اهمیت سیاست توزیع سود نقدی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی-‌توصیفی بوده و روش جمع‌آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، آزمون‌های هبستگی اسپیرمن، U من-ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه به‌کار گرفته‌ شده‌اند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد ...