عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1686

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرایند پژوهش یکی از راههایی ست که ازطریق آن کودکان می توانند کتابخانه مدرسه را به عنوان مکانی برای رشد و اکتشاف تجربه کنند. برای آنکه دانش آموزان این تجربه ها را از طریق فرایند پژوهش کسب کنند ، معلمان و کتابداران لازم است راهنمایی آموزشی فراهم آورند که از نظر عاطفی و شناختی روشن باشد. ضروری است کتابداران و معلمان درک عمیقی از اینکه فراگیران چگونه فرایند پژوهش را تجربه می کنند و چگونه یاد گیری از طریق پژوهش به آسانی صورت می پذیرد داشته باشند. طی دو دهه گذشته ، الگوها ی فرایند ...
نمایه ها:
پژوهش | 
آموزش | 

این گزارش ، در راستای هدف نهادی کردن برنامه‌ریزی در دانشگاهها که از سوی کمیتهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته و مسایل مختلف مربوط به آموزش عالی در 15 مقولهء اصلی پژوهشی که هر یک به موضوعات ریزپژوهشی تقسیم شده‌اند، تهیه گردید: 1 - مطالعهء رسالتها، اهداف و سیاستهای آموزش عالی. 2 - تحقیق دربارهء اعضای هیات علمی دانشگاهها. 3 - تحقیق دربارهء مدیریت نظام آموزشی عالی. 4 - تحقیق دربارهء نظام ارزیابی مناسب در آموزش عالی. 5 - تحقیق دربارهء رابطهء آموزش عالی با بازا ...
نمایه ها:
پژوهش | 

هدف از این پژوهش بررسی نظر پژوهشگران درباره پژوهش و عواملی بود که از نظر آنها برای توجه بیشتر به این موضوع اهمیت دارند. بررسی عوامل مختلف و موثر در توجه بیشتر به این پژوهش و همچنین بالا بردن کیفیت پژوهش‌ها و ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌های مفید به منظور توجه به پژوهش و حل مشکلات و موانع موجود، نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه مورد بررسی عبارت بود از 37 نفر از استادان دانشگاههای دولتی و غیردولتی اصفهان. از پرسشنامه‌ای شامل 24 سوال بسته پاسخ استفاده شد و تک‌تک سوالات ...

تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و توسعه ای مستقل از پژوهش به دشواری متصور است. در این میان نقش دانشگاه در پرورش نیروی پژوهشگر و در نهایت تحول جامعه بر کسی پوشیده نیست.پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که دانشگاه های کشور در ایفای نقش خطیر خود چندان موفق نبوده اند و کمبود شدید پژوهشگران متخصص، فضای پژوهشی، امکانات و تجهیزات، دسترسی به اطلاعات روز، اعتبارات مالی، عدم درک صحیح جایگاه و اهمیت پژوهش در میان مردم و حتی بعض ...

محققین به عنوان کاشفان و فاتحان قله های رفیع علم که دارای ارزش والایی می باشند معمولا به عنوان الگو برای سایر افراد هستند. به دلیل همین ارزشی که دارند می بایست بیش از دیگران به فضایل اخلاقی آراسته باشند. از طرف دیگر چون در محیط اطراف خود دخل و تصرف می کنند آشنایی آنها با اصول اخلاق در پژوهش چه موضوع تحقیق آن انسان، حیوان و یا هر موجود دیگری باشد بسیار ضروری است و اینکه محقق در راستای تحقیق خود و دخالتی که در محیط می کند چگونه باید باشد و چه محدودیتهایی را می بایست در نظر داشت ...

دیدگاهی را که درباره دانش و پژوهش داریم روشن می سازیم، نماهائی را از تلاشگری های دانش، پژوهش دانشی، پرسش های فرانگرانه دانش و ارزیابی پژوهش های دانشی، نشان می دهیم. آنها را با آنچه در طرح های پژوهشی دانشگاهی است برابر می نهیم و به بازاندیشی و پرسشگری در آنها می پردازیم : آیا طرح های پژوهشی دانشگاهی با دیدگاه روشنی از دانش ساخته شده است؟ طرح های پژوهش دانشی و طرح های پژوهش دانشگاهی چگونه همسازی یا ناهمسازی دارد؟ چرا و چگونه طرح های پژوهش دانشگاهی پژوهشگران را در تلاش های خود د ...

انجام یک پژوهش بطور منطقی نیاز به طی یک فرآیند دارد که به دو بخش مطالعاتی و اجرایی تقسیم می‌گردد. بخش اول شامل تکمیل پرسشنامه پژوهش و اجرای آن و در واقع ارائه و تعریف مسئله را نیز در برمی‌گیرد که جزء مراحل اولیه شکل‌گیری طرح تحقیق می‌باشد. مراحل مختلف طرح عبارتند از: -1 مستندسازی وضع موجود و امکان‌سنجی -2 جمع‌آوری اطلاعات ، طراحی مفهومی -3 تجزیه و تحلیل اطلاعات ، طراحی تفصیلی -4 آموزش ، اجرای آزمایش و اجرای کامل طرح ...
نمایه ها:
پژوهش | 

در این طرح سابقه نشریات ، پژوهش و آموزش در حوزه روانشناسی کار (سازمانی، صنعتی) در ایران مورد بررسی و جمع‌آوری قرار گرفته است . در بخش نشریات 600 مقاله توصیفی و تحلیلی از 24 مقاله علمی متبر و حدود 40 کتاب فیش برداری شده است . در بخش پژوهش 19 مقاله پژوهشی و 98 پایانامه تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تهران، اصفهان و اهواز مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفته است و در بخش آموزش دوره - کارشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاههای اصفهان و اهواز به لحا ...

قالی کاشمر در این پژوهش بررسی شده و مراحل بافت آن توضیح داده شده است . همچنین به معرفی کلی و نقوش قالی کاشمر با ذکر اسامی نقوش پرداخته شده است . بررسی سابقه تاریخی نقوش و رنگهای به کار رفته و ذکر نامهای بومی و محلی آنها و فهرست کارگاههای قالبافی و رنگرزی از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . ...
نمایه ها:
تصویر | 
رنگ | 
پژوهش | 
قالی | 
کاشمر |