عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات وقتی می تواند نقش واقعی خود را در توسعه کشورها ایفا نماید که کاربرد عملی در حال یا آینده بیابد. تحقیقات کاربردی اساس و پایه تولیدات صنعتی جدید محسوب می شوند. تحقیق و نوآوری در کنار اندیشه و تکنولوژی وتولید، اصلی ترین نقش را در توسعه کشورهای صنعتی ایفا می نماید. در این مقاله با مقایسه وضعیت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه ایران و کشورهای صنعتی سعی شده اهمیت موضوع برای خوانندگان مشخص گردد. در ادامه به مدیریت و سازوگار تولید صنعتی مبتنی بر تحقیق کاربردی اشاره شده و به ...