عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ابتدا چکیده‌ای از پول و موسسات پولی و بانکی (بطور نمونه بانک صادرات ) و موسسات پولی غیربانکی و اقتصاد پولی ایران تشریح شده است . سپس عملکرد پست مالی طی دوره فروردین 1369 تا بهمن 1373 بررسی شده، این بررسی به تفکیک تعداد، مبالغ جذب شده و درآمد حاصل از این خدمات صورت گرفته که به دو دسته: -1 حوالجات عادی -2 خدمات جنبی تقسیم شده‌اند. نتیجه کلی این بحث این است که بدنه اصلی پست مالی از نظر تعداد و درآمد را خدمات جنبی تشکیل می‌دهد. در قسمت دیگری از گزارش به منظور دانستن ...

سرعت گردش پول از مباحث مهم در اقتصاد ومورد توجه کلیه اقتصاد دانان می باشد این امر بدان علت است که هرتغییری درحجم پول برروی متغیرهای جون درامد قیمت اشتغال تراز پراختهاو ثبات ورشد اقتصادی تاثیر می گذارد وجهت این تاثیر وابسته به رفتار سرعت گردش پول می باشد. لذا ثبات سرعت گردش پول وشناخت علل نوسانات انان جهت اعمال موفق سیاستهای اقتصادی بویژه سیاستهای پولی امری مهم است هرقدر سرعت پول باثبات ترباشد. تاثیر سیاستهای پولی بیشتر بوده .باعکس هرقدرسرعت گردش پول بی ثبات تر بشد سیاستهای پو ...

برای اقتصاددانان، پول پدیده‌ی مهمی است و بحث‌های بسیاری در زمینه‌ی میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی انجام شده است. لذا بررسی دقیق نحوه‌ی ارتباط این ابزار سیاستی با متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد ایران بستری مناسب برای دستیابی به اهداف غایی سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی علّی بین پول، شبه پول و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران طی دوره 1393-1369 با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی و به کارگیری ا ...

در این رساله، رابطه علی بین عرضه پول و سطح قیمتها با استفاده از داده‌های ماهیانه دوره 1364-1371 مورد آزمون قرارگرفته است . بدین منظور از دو معیار تعریف محدود پول (M1) و تعریف گسترده پول (M2)، برای عرضه پول و دو معیار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری (CPI) و شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها (WPI)، برای سطح قیمتها استفاده شده است . ابتدا با استفاده از روشهای تشخیص ، تخمین پارامتر، بازرسی تشخیصی و انتخاب الگو، الگوهای میانگین متحرک تجمعی خود همبسته (ARIMA)، برای سریهای مذ ...
نمایه ها:
قیمت | 
شهر | 
کالا | 
علیت | 
1364-1371 | 
پول | 
تورم | 

در این رساله سعی شده که متغیرهای قابل بررسی در تابع تقاضای پول ارزیابی و برآورد شوند و همچنین الگوئی که برای عرضه پول در ایران قابل تجزیه و تحلیل است مورد نظر قرار گیرد. و همچنین این فرضیه که در ایران سیاستهای پولی مستقل نبوده و تابع سیاستهای مالی است و این مساله که از طریق منحنیهای IS و LM در ایران قابل تحلیل است . اطلاعات آماری که در این رساله مورد استفاده قرار میگیرد از سال 1338 تا سال 1367 یک دوره 30 ساله است که در آن تحول انقلاب و جنگ نیز از عوامل عمده تحت تاثیر قرار دهن ...

این پایان نامه شامل کلیاتی درباره ی پول، قدرت خرید، تورم و همچنین جبران کاهش ارزش پول می باشدکه در ضمن چند فصل مطالبی ارائه گردیده است. در مقدمه پایان نامه مطلبی تحت عنوان، نرخ تورّم و کاهش ارزش پول و وجود نرخ تورم دو رقمی در بعضی از کشورها مطرح گردیده است. در فصل اول،کلیاتی مربوط به موضوع طرح،روش و فرضیه های تحقیق و آراء و نظرات اقتصاددانان و فقها مطرح شده است. در فصل دوم،مسائلی مربوط به شناخت پول و ماهیت آن و معامله و معاوضه با پول و سیر تکامل پول در ج ...

اخیرا طرح جدیدی در مورد تلویزیون در هیئت دولت مورد بحث قرار گرفته است که در آن پیشنهاد شده بود ماهیانه مبلغ 300 تومان بابت استفاده در تلویزیون از مردم گرفته شود. بدین جهت به منظور آگاهی از نظرات مردم درباره طرح مذکور، روز یکشنبه 1373/10/4 نظرسنجی در سطح شهر تهران در همین خصوص صورت گرفت . در مجموع اکثریت با دریافت پول بابت استفاده از تلویزیون مخالف بودند و توضیحات اضافی پاسخگویان حاکی از عدم رضایت آنها بود و معتقد بودند که توجهی به مشکلات مردم ندارند و تیم آن د ...

از آنجا که دستگاه‌های پول‌شمار اکنون در بانک‌های کشور مورد نیازند و این دستگاه‌ها از خارج وارد می‌شوند، لذا این طرح به منظور تولید آزمایشی و بررسی کیفیت آن ارائه گردید. دستگاه پس از ساخته شدن دارای قابلیت ویژه‌ای است که آن را نسبت به ماشین‌های مشابه خارجی ممتاز می‌کند. ضمنا قطعات دستگاه، در داخل کشور طراحی و تولید می‌شوند و دستگاه به قطعات ساخته شده در خارج نیاز ندارد. قابلیت‌های دستگاه عبارتند از: -1 گسترده نمودن بسته پول و شمارش آن. -2 امکان دیدن هر اسکناس هنگام شم ...

مسئله‌ای که برای بررسی‌اش این رساله نوشته شده است ، این است که چگونه و بر چه اساسی می‌توان کاهش ارزش پول را جبران کرد؟. درجواب به این سئوال نظرات متفاوت و گاه متضادی ابراز شده است ، علت اصلی این تفاوت و تضاد از عدم شناخت کامل ماهیت پول نشات می‌گیرد. پول با اینکه چندین هزار سال از عمرش می‌گذرد و مردم به طور گسترده در امور مبادلاتی و اقتصادی از آن بهره می‌گیرند، همچنان ناشناخته و در پرده ابهام باقی مانده است . یکی از دلایل این ابهام شاید این باشد که افراد و مصادیقی که نقش پول ر ...
نمایه ها:
پول | 
ارزش | 
فقه |