عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5286

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، تاثیر تفرج بر بانک بذر خاک و پوشش گیاهی روزمینی متناظر بررسی شد. برای این منظور سه منطقه تفرج متمرکز، گسترده و شاهد که از شرایط محیطی و ترکیب پوشش گیاهی روزمینی اولیه نسبتا مشابه برخوردار بودند انتخاب شد. در هر یک از سه منطقه تعداد 10 قطعه نمونه 400 متر مربعی به روش تصادفی پیاده شده، فهرست و درصد تاج پوشش ترکیب گیاهی روزمینی ثبت شد. همچنین در قطعه نمونه، با استفاده از یک مته اوگر به قطر 7 سانتی‌متر یک نمونه خاک ترکیبی (با 3 تکرار) به عمق 10 سانتی‌متر برای انجام ...

نتایج این بررسی نشان داد ، حاشیه رودخانه ها و آبراهه ها دارای دو فرماسیون گیاهی چوبی آبدوست و گیاهان علفی آبدوست اند.فرماسیون های اصلی شامل پنج فرماسیون به قرار زیر می باشند: فرماسیون جنگلی بلوط، فرماسیون خلنگ زار شامل چهار فرماسیون فرعی بادان های خاردار، بادام، فرماسیون فرعی شن و فرماسیون فرعی موچسب و بالاخره فرماسیون گیاهان بوته ای علفی، فرماسیون گیاهان بوته ای خاردار و بالشتکی و فرماسیون گیاهان (کوهسری) است. ...

به منظور دستیابی به رابطه عوامل اکولوژی (بوم‌شناسی) با پوشش گیاهی مراتع دق‌فینو، توده‌های گیاهی در سطوح مختلف ارتفاعی انتخاب گردید. در هر توده معرف پارامتراهای مختلف پوشش گیاهی توپوگرافی و ادافیک برداشت شد. در بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با پوشش مشخص شد که ارتفاع از سطح دریا، شیب و درصد رطوبت اشباع خاک بیشترین تاثیر را بر پوشش گیاهی دارند. با مشخص شدن میزان تاثیر عوامل اکولوژیک بر پوشش گیاهی منطقه می‌توان پتانسیل تولید در شرایط مشابه اکولوژیک را به دست آورد. ...

بررسی پوشش گیاهی با استفاده از روش‌های مرسوم و پیشرفته اکولوژی و فیتوسوسیولوژی جهت تعیین فورماسیون‌های موجود و تشخیص جوامع گیاهی در ارتباط با عوامل بوم شناختی هدف طرح می‌باشد. با توجه به اهمیت منابع طبیعی هر کشور و غنا عرصه‌های منابع طبیعی تجدید شونده در استان آذربایجان غربی، لزوم شناخت و تعیین وضعیت پوشش گیاهی و چگونگی پراکنش آن به منظور تهیه منبعی موثق و مستند جهت برنامه‌ریزی کلی و جزئی آشکار می‌گردد. ...

امروزه وجود تخریب در اکوسیستم های مرتعی موجب شده تا اجرای عملیات‌های احیای در اولویت قرار گیرد. درک فرآیند‌های اکولوژیکی ناشی از این عملیات‌ها و بررسی میزان موفقیت احیایی آنها بسیار اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی اثر عملیات احیای بیولوژیک اجرا شده در منطقه ملرد زیر حوزه رودخانه کبیر سوادکوه پس از گذشت هفت سال از اجرای آن بر پوشش گیاهی و خاک پرداخته است. بدین منظور نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک در تیپ‌های مختلف در مناطق تحت عملیات احیا و شاهد انجام گردید. داده‌های خاک و پو ...

چکیده مطالعه و شناخت رستنیهای یک ناحیه و بررسی شرایط اکولوژیک رویشگاه و تفکیک جوامع‌گیاهی اطلاعات مفیدی در زمینه مدیریت اکوسیستم‌ها به‌دست می‌دهد. این مطالعات پایه بسیاری از مطالعات اکولوژیک در جهت دستیابی به توسعه مستمر و محیط زیست پایدار می‌باشد. محدوده این مطالعه، اطراف کارخانه ذوب مس خاتون آباد و مساحت بالغ بر 52000 هکتار می‌باشد. این کارخانه در غرب استان کرمان و در فاصله 26 کیلومتری شرق شهر شهربابک در میان دشت خاتون آباد، در ارتفاع 1834 متری از سطح دریا واقع شده‌است و ...

پوشش گیاهی بخش مهمی از ساختار اکوسیستم طبیعی را تشکیل می دهد. منطقه مرتعی یحیی آباد واقع در شیب های جنوبی کوه های کرکس با مساحتی حدود 6000 هکتار، در 35 کیلومتری جنوب غربی نطنز قرار گرفته است. ارتفاع این منطقه حداقل 2000 متر و حداکثر 2720 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالانه 22/147 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 15/41 درجه سانتی گراد است. هدف از این تحقیق بررسی پوشش گیاهی منطقه و شناسایی فلور آن است. بدین منظور، گیاهان منطقه با روش نمونه برداری سیستماتیک-تصادفی ...

سالیان متمادی، بوم شناسان سعی داشته اند عواملی را که ترکیب گونه ای وضعیت خاک و تغییرات پوشش گیاهی را کنترل می کنند مشخص سازند. اهمیت مراتع، لزوم ارزیابی های سالانه و میان مدت این اکوسیستم های طبیعی را جهت تعیین روند تغییرات ضروری می نماید. پایش مراتع از اساسی ترین اقدامات مورد نیاز در جهت شناخت و مدیریت مناسب در این عرصه ها می باشد. مناطق دشت مسیله و حوض سلطان در استان قم از جمله مناطقی هستند که دستخوش تغییرات طبیعی و مدیریتی زیادی شده اند. پوشش گیاهی و خاک این منطقه طی طرح ...

مطالعات این طرح با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس های 50000 : 1 و 250000 : 1 سازمان جغرافیایی ایران، تصاویر ماهواره ای ‏‎Landsart‎‏ از نوع سنجیده ‏‎T.M‎‏ با مقیاس تقریبی 100000 :1 و انجام مشاهدات مستمر صحرایی انجام شده است. با تفسیر اطلاعات موجود و انجام بازدیدهای میدانی مکرر محدوده عالی تیپ های گیاهی همراه با سایر پدیده های مورد نظر برروی نقشه ها جدا شده و بالاخده نقشه تیپ های گیاهی با مقیاس 250000 : 1 تهیه و تدوین شده است روش طبقه بندی تیپ های گیاهی به روش آمیخته از ...