عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف 1-‌ آلفا هیدروکسی‌کوله‌کلسیفرول بر عملکرد مرغ‌ مادر گوشتی انجام شد. تعداد 288 مرغ مادر گوشتی از سویه تجاری راس 308 از سن 57 هفتگی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در6 تیمار و4 تکرار(12 قطعه مرغ و 1 قطعه خروس) اختصاص یافت. جیره‌های آزمایشی شامل IU/kg3500ویتامین3D(کنترل)، 3IU/kg D3340 +10گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kgD3300 +12/5گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kg D3260 + 15 گرم در تن 3D(α(OH1، 3IU/kg D3180 + 20 گرم در تن 3D(α(OH1 و کنترل منفی (بدون ...

سامانه‌ای به‌منظور تشخیص ترک پوسته تخم‌مرغ طراحی شد. این سامانه، پردازشگری مناسب به‌منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل سیگنال‌های پاسخ آکوستیکی از پوسته تخم‌مرغ می‌باشد. این تحقیق به بررسی تفاوت بین سیگنال‌های پاسخ بین تخم‌مرغ سالم و ترک‌خورده در حرکت یکنواخت پرداخته است. اما در آزمایش‌های قبلی با تحریک تخم‌مرغ، ایجاد ضربه روی آن، سرعت سیستم انتقال و ...، تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این کار با نرم‌افزار LabVIEW از صداهای ضبط شده، داده برداری شد و با استفاده از روش تحلیل مو ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از شکل فیزیکی کربنات کلسیم (آردی ،گرانول ومخلوط هردو) به همراه پروبیوتیک بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخمگذار در اواخر تولید انجام شد. تعداد 144 قطعه مرغ تخمگذار سویه (های- لاین) W36در سن 58 تا 68 هفته به طور تصادفی انتخاب شدند . آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 شامل سه شکل فیزیکی کربنات کلسیم و دو سطح پروبیوتیک (صفر و 04/0 درصد) با 6 تیمار،6 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار انجام گردید. تمام جیره ه ...

محصولات تخم‌مرغ به طور وسیعی در صنعت غذا و کارخانه‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. تخم‌مرغ کامل مایع مهم‌ترین محصول تخم‌مرغ می‌باشد که توسط هموژنیزه و پاستوریزه کردن تخم‌مرغ‌‌های شکسته، تولید می‌شود. جمعیت میکروبی اولیه تخم‌مرغ کامل مایع، شامل مخلوطی از باکتری‌‌های گرم منفی و گرم مثبت و بیش‌تر تحت تأثیر فلور میکروبی طبیعی پوسته تخم‌مرغ است. ناپایداری دمایی پروتئین‌‌های تخم‌مرغ، دمای پاستوریزه کردن آن را محدود می‌کند. گرچه اعمال فرآیند حرارتی مورد استفاده برای پاستوریزاسیون تخ ...

این آزمایش باهدف ارزیابی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه‌های خونی مرغان تخم‌گذار با استفاده از 180 قطعه مرغ تخم‌گذار تجاری سویه های- لاین در سن 52 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 30 واحد آزمایشی شامل 6 تیمار و 5 تکرار و در هر تکرار 6 قطعه مرغ به مدت 90 روز انجام شد. دمای سالن در طول دوره آزمایشی در محدوده 31 تا 40 درجه سانتی‌گراد بود. تیمارهای مورداستفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده‌ها شامل: 1- گروه محروم از خوراک 2- گروه ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی و منگنز بر عملکرد، پاسخ ایمنی، ساختار میکروسکوپی پوسته تخم‌مرغ و مورفولوژی رحم مرغان تخم‌گذار به انجام رسیده است. بدین منظور از سه سطح صفر، 40 و 80 میلیگرم بر کیلوگرم مکمل روی-متیونین و سه سطح صفر، 50 و 100 میلیگرم بر کیلوگرم مکمل منگنز-متیونین در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×3 استفاده شد. تعداد 180 مرغ تخم‌گذار سویه LSL-Brown (در 5 تکرار با 4 مرغ به ازای هر تکرار) به مدت 70 روز با تیمارهای آزمایش مورد تغذیه ...

در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف خلر خام و عمل آوری شده (حرارت داده شده) بر عملکرد تولید و برخی متابولیت های خونی مرغ تخمگذار مورد بررسی قرار گرفت. دانه خلر در سطوح (0، 10، 20 و 30 درصد) و به دو فرم خام و حرارت داده شده (120 درجه سانتی گراد و به مدت 30 دقیقه در داخل آون حرارت داده شده) جایگزین کنجاله سویا شد. از 168 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سويه 36W- كه در سن 32 هفتگي قرار داشتند، استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی به 7 تیمار و 3 تکرار (8 قطعه مرغ در هر واحد آز ...

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف و اندازه ذرات منابع کلسیم بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ، محتوی کلسیم و فسفر سرم خون، خصوصیات استخوان درشت نی، وزن سنگدان و طول قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مرغان تخم گذار تجارتی لگهورن سویه های لاین w-36 آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه منبع کلسیم (سنگ آهک نرم، سنگ آهک درشت و پودر صدف) و دو سطح کلسیم ( 4 و 4/5 % ) به مدت 12 هفته در محدوده سنی (56-44 هفتگی ) انجام شد. تعداد 108 قطعه مرغ تخم گذار به طور تصادفی به 6 گروه آزمایشی ه ...

آزمایش حاضر جهت بررسی اثرات زیره سیاه بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، میزان کلسترول زرده تخم‌مرغ، فراسنجه-های بیوشیمیایی خون، شمار اشرشیا‌کلی، بافت‌شناسی روده، و فعالیت سیستم ایمنی مرغ‌های تخمگذار انجام گردید. در این مطالعه، 100 قطعه مرغ تخمگذار (سویه های-لاینW36) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار استفاده گردید، که در هر قفس 5 قطعه مرغ تخمگذار 49 هفته‌ای وجود داشت. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل 0 (شاهد) ، 1، 2 و 3 درصد زیره سیاه بودند. پرندگان در یک رژیم نور ...