عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشارکت در اجرای اولین کنگره متالورژی پودر کاربرد در اتومبیل. ...

تولید کنسانتره و پودر آب انار بوسیله خشک کن پاششی و آنالیز کاملی از آب انار استفاده شده ...

در این پژوهش فرایند اکستروژن پودر فلزات مورد بررسی قرار گرفته است . از آنجائی که این روش شاخه‌ای از متالورژی پودر محسوب می‌شود، در مورد بعضی از جنبه‌های مربوط به آن نظیر تف‌جوشی، روانکاری پودر، تف‌جوشی سریع و جوش حالت جامد نیز مطالبی آورده شده است . از سوی دیگر این فرآیند نوعی اکستروژن می‌باشد و بنابراین د ر زمینه مباحث فشار مورد تحقیق قرار گرفته است . روش اکستروژن مداوم قابل تراکم یا به عبارت دیگر رفتار پودر تحت فشار مورد تحقیق قرار گرفته است . روش اکستروژن مداوم پودر فلزات ...
نمایه ها:
پودر | 
فلز | 

یکی از مشکلترین روشهای خشک کردن آبمیوه ها می باشد. حساس بودن آبمیوه ها به گرما باعث شده تا از روش خشک کردن پاششی برای خشک کردن آنها استفاده شود. با تغییر عوامل کاری خشک کردن پاششی می توان خصوصیات پودر آبمیوه را کنترل نمود. تحقیق حاضر به منظور بررسی و ارزیابی اثر عوامل کاری نرخ تغذیه سرعت دورانی پاشنده و دمای هوای ورودی خشک کن پاششی بر خصوصیات پودر آب پرتقال شامل چگالی توده ای، اندازه ذرات ، رطوبت باقیمانده ، جامد غیر محلول و عملکرد خشک کن انجام شده است. با خشک کن پاششی ساخته ...

کاهش عملیات ماشینکاری در این روش مشهود است . در نتیجه در هزینه تولید صرفه‌جویی به عمل می‌آید. روش اجرای پروژه به شرح زیر است : -1 نخست قطعه خام به صورت زیر تهیه می‌شود. در قالب پودر ریخته شده و طی عمل پرس به هم فشرده می‌شود قطعه حاصله استحکام کافی نداشته و جهت زینترینگ به کوره هدایت می‌شود اکنون استحکام اولیه بدست می‌آید. -2 قطعه بدست آمده از زینترینگ فورج می‌شود، طی فورج قطعه به چگالی معمولی فولاد می‌رسد. -3 قطعه حاصله ماشینکاری می‌گردد. -4 سپس دو کپه شکسته شد ...
نمایه ها:
خودرو | 
فورج | 
پودر | 
شاتون | 

گال به انواع مختلف در روی درختان بلوط دیده می‌شود، بصورت تجربی از سالیان قبل از گال که دارای مواد مختلف و به مقدار زیاد تانن می‌باشد در دباغی و نیز در ترمیم زخمهای سطحی به کار می‌رفته، لذا لازم است اشکال مختلف (پودر و بصورت آزمایشگاهی بر روی زخمهای ایجاد شده در حیوانات آزمایش شد. . .) ...

در این طرح مراحل انجام فرآیند تولید پودر و عصاره شیرین بیان بطور کامل بررسی شده و یک واحد صنعتی جهت کار فرمای خصوصی واقع در کرمان ساخته شده است . ...

گال به انواع مختلف در روی درختان بلوط دیده می شود، بصورت تجربی از سالیان قبل از گال که دارای مواد مختلف و به مقدار زیاد تانن می باشد در دباغی و نیز در ترمیم زخمهای سطحی به کار می رفته، لذا لازم است اشکال مختلف (پودر) و بصورت آزمایشگاهی بر روی زخمهای ایجاد شده در حیوانات آزمایش شد.... ...

وقتی پودرها و مواد آلی جهت شکل دهی پلاستیکی ، از قبیل تزریق در قالب و اکستروژن گرم ، مخلوط می شوند ، مقدار بهینه مواد آلی برای ساخت قطعات سرامیکی بایستی محاسبه شود . این مقدار بعینه از تعادل بین حفظ خواص رئولوجی برای شکل دهی پلاستیکی و حداقل مقدار مواد آلی در مخلوط ، به طوری که انقباض در مرحله زدودن مواد آلی حداقل شود ، بدست می آید . رفتار رئولوجی MoSi2 جهت تزریق در قالب المنتهای حرارتی بررسی شده است . تولید MoSi2 از روش کلوئیدی نیازمند تقریب خوبی از مقدار بحرانی حجم پودر است ...