عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 277

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرسايش خندقي مشهودترين شکل فرسايش خاک است که منجر به کاهش توان توليد خاک و ايجاد محدوديت در کاربري اراضي مي‌گردد و مي‌تواند خطر جدي براي راه‌ها، حصارها و سازه‌هاي مختلف باشد و همچنين سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و توليد مقادير فراوان رسوب مي‌شود. جهت کنترل اين پديده، شناخت عوامل مؤثر و پهنه‌بندي اراضي نسبت به آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. بدين منظور حوضه آّبخيز قوري‌چاي در دشت مغان، جهت انجام تحقيق انتخاب گرديد. هدف اين پژوهش، تعيين و مشخص نمودن مهم‌ترين عوامل مؤثر در شک ...

ناپایداری‌های شیب‌های طبیعی و مصنوعی در اثر عوامل مختلف هر ساله موجب خسارتهای مالی و جانی قابل ملاحظه‌ای در کشورهای مختلف می‌شوند. در بسیاری از کشورها زیانهای اقتصادی ناشی از رانش در اثر توسعه و گسترش جوامع بشری به نقاط کوهستانی رو به افزایش است . علاوه بر کشتار انسانها و احشام، رانشها خسارات زیادی به مناطق مسکونی، صنایع کشاورزی و جنگلها وارد نموده و تاثیرات منفی بر کیفیت آب رودخانه‌ها و جویبارها داشته‌اند. بنابراین دانش قبلی در خصوص مناطق لغزشی و مستعد لغزشی برای دوایر دولتی ...

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه، از اولین و شاید مهمترین گامها در مدیریت کیفیت آب رودخانه به شمار می آید چرا که دید تحلیلگر را نسبت به روند و چگونگی تغییرات آلودگی نسبت به زمان، مکان و شرایط خاص روشن می سازد. در این راستا مسئله مهمی که وجود دارد تعیین معیاری منطقی و درست برای آلودگی است. در تعیین این معیار، پارامترهای مختلفی از کیفیت آب با توجه به نوع آلاینده ها و اهداف کنترل آن می توانند مشارکت داشته باشند. در نظرگرفتن توام همه این پارامترها برای تحلیل کیفیت آب یک رودخانه می توان ...

پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی استان سمنان با تاکید عمده بر اطلاعات و نتایج تحقیقات موجود و بر پایه نتایج حاصل از بررسی معماری سنتی شهرهای عمده استان، به بررسی شرایط آب و هوایی نقاط مختلف استان از نظر شکل‌گیری واحداث ساختمان مسکونی پرداخته، در این ارتباط تصمیمات اقلیمی پیشنهاد شده در "نقشه پهنه‌بندی اقلیمی ایران از دیدگاه مسکن و محیطهای مسکونی" برای استان سمنان را اصلاح و تکمیل نموده و راهنمای طراحی اقلیمی برای پهنه‌های اقلیمی را تدوین نموده است . ...
نمایه ها:
مسکن | 

پهنه بندی اگرواکولوژیکی بر اساس توان تولید محصول اولین گام در برنامه ریزی و توسعه کشاورزی هر منطقه است. برای تعیین پتانسیل عملکرد کلزا و همچنین آنالیز تفاوت عملکرد پتانسیل با عملکردهای زارعین در نرم افزار aquacrop و آزمایشهای مزرعه ای استفاده خواهد شد. بعد از پتانسیل سنجی پتانسیل عملکرد و ضریب عملکرد منطقه ایی به سیستم GIS منتقل و نقشه ی پهنه بندی برای استان و شهرستان آن تهیه خواهد شد. ...

پهنه بندی و شناخت مناطق همگن از نقطه نظر متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی بهینه منابع آب در جهت توسعه اطلاعات نقطه ای به اطلاعات ناحیه ای می باشد. تبخیر و تعرق مهم‌ترین عامل پایه جهت تعیین نیاز آبی محصولات و همینطور عامل مهمی در تعیین وضعیت اقلیمی مناطق در ارتباط با معادلات بیلان منطقه ای است. در این تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی 22 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی، تبخیر و تعرق میانگین برای هر ایستگاه با بکارگیری روش فائو پنمن مانتیث تعیی ...
نمایه ها:

استان گیلان و منطقه رودبار واقع در جنوب این استان، یکی از مستعدترین مناطق کشور نسبت به وقوع زمین لغزش، سنگ ریزش و سایر پدیده‌های مرتبط با لغزش دامنه ‏ها می‌باشد. زمین ‏لغزش موجب بروز فرسایش‏ های شدید و گاه خسارات مالی و جانی می‌شود؛ لذا بررسی علل موثر بر وقوع این پدیده و تعیین پهنه ‏های لغزشی حائز اهمیت است. در این پژوهش جهت تعیین خصوصیات خاک منطقه لغزشی اقدام به نمونه‌گیری از ترانشه‏ ها و مرز گسلیده دامنه‏ های لغزشی حوزه رودبار شد. نمونه‌های خاک از 10 زمین لغزش مکان‌یابی شد ...

شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی برای بستر سازی مناسب در بر نامه ریزی منطقه ای و بویژه بخش کشاورزی امری حیاتی و مهم می باشد. هدف از انجام پژوهش این بوده که توان و پتانسیل کشاورزی شهرستان ایذه برای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی و اقلیمی شناسایی و پهنه بندی شود و اثر گذاری هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد. 12 لایه مورد استفاده عبارتند از لایه های ارتفاع، شیب، فرسایش، زمین شناسی، خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین، تیپ اقلیمی، متوسط دمای سالانه، متوسط بارش سالانه، حداکثر دم ...

ریز پهنه بندی لرزه ای منطقه جنوب شرقی تهران در سال 1373 به عنوان یکی از طرحهای تحقیقاتی موسسیه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آغاز گردید.منطقه مورد مطالعه که قسمتی از مخروط افکنه ارتفاعات شمال تهران می باشد143 کیلومتر مربع وسعت دارد . ابتدا منطقه مطالعاتی به واحدهای مربع شکل به ابعاد یک کیلومتر در یک کیلومتر تقسیم گردید. برای تحلیل تاثیر شرایط ژئوتکنیکی آبرفت برای هر واحد بر اساس اطلاعات زمین شناسی ، گمانه ای و ژئوسیسمیک مقطع ژئوتکنیک لرزه ای تعیین شد.بعد از دسته بندی ...