عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر تاکید روز افزون متخصصین تغذیه بر استفاده از مواد غذایی سلامتی بخش باعث افزایش تقاضا برای مصرف نوشیدنی‌های پروبیوتیک شده است. در این مطالعه به منظور تولید نوشیدنی پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ابتدا تاثیر شرایط گرمخانه‌گذاری از نظر دما و زمان گرمخانه‌گذاری و میزان پودر شیر پس چرخ به ترتیب در محدوده‌های 42 – 38 درجه سانتیگراد، 5 – 5/2 ساعت و 12 – 8 درصد وزنی\حجمی بر شمارش میکروبی، اسیدیته و pH بررسی شد. در ادامه تاثیر عصاره مالت و پودر آب پنیر به ترتیب ...

بازارپسندی پنیر لیقوان با وجود وضعیت نه چندان مطلوب بهداشتی و گاه بافت نامناسب و متخلخل آن، تنها به دلیل عطر و طعم ایده‌آل و مطابق ذائقه ایرانی این نوع پنیر است . چنانچه بتوانیم نظیر چنین عطر و طعمی را در سایر پنیرهای سفید آبنمکی تولیدی داخل کشور ایجاد کنیم، باعث استقبال و رضایت مصرف‌کنندگان داخلی و توفیق در امر صادرات اینگونه پنیرهای صنعتی به سایر کشورهای منطقه و نهایتا افزایش تولید و بهره‌وری خواهد بود. با اینکه به نظر می‌رسد پروتئولیز با ایجاد ترکیبات ویژه نقش اساسی در برو ...

طرح تولید "پنیر سویا" مطابق با ذائقه ایرانی در چهار مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول تاثیر "واریته سویا" (ویلیامز و هابیت)، روش تهیه (سنتی و پیشنهادی) و فرمولاسیون (صفر، 10 و 20 درصد آب پنیر لبنی به جای آب اضافه شده در تولید شیر سویا) بر روی صفات کمی و کیفی "پنیر سویا" مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله دوم "پنیر سویا"ی تازه، درون آب نمک و آب پنیر لبنی حاوی نمک قرار داده شد و تاثیر این دو محیط و همچنین غلظت‌های مختلف نمک (2، 4 و 6 درصد) بر روی صفات کیفی پنیر سویا بررسی گردید. د ...
نمایه ها:
سویا | 
تولید | 

در این تحقیق تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، جدایه پروتئین آب پنیر و زمان رسیدگی بر ویژگی‌های شیمیایی، بافتی و ریزساختاری پنیر سفید ایرانی بدون چربی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تیمارها در دو گروه آزمایشی (الف و ب) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه الف شامل چهار تیمار بود که عبارتند از: پنیر شاهد بدون چربی، پنیر بدون چربی تهیه شده از راه تیمار با ترانس گلوتامیناز همزمان با رنین، پنیر بدون چربی تهیه شده از راه تیمار با جدایه پروتئین آب پنیر بکر و پنیر بدون چرب ...

از جمله کارخانجاتی که دفع پساب آنها به محیط زیست بدون تصفیه و یا بازیافت مواد مفید زیانبخش است صنایع لبنیات و مهمترین آنها صنایع تولید پنیر می‌باشد. منشا آلودگی زیست محیطی کارخانجات پنیر، آب پنیر تخلیه شده به پساب بوده که لازم است با شناسایی مقدار کمی و کیفی آن از آلودگیهای ناشی جلوگیری نمائیم. براساس اندازه‌گیریهای به عمل آمده میزان BOD5 آب پنیر حدود 40000mg/lit برآورد شده است . این پروژه نیز با هدف بررسی میزان تصفیه‌پذیری آب پنیر توسط عمل انعقاد شیمیایی انجام پذیرفته. به عب ...

پنیر به لحاظ ارزش اقتصادی و نقش آن در تغذیه‌ی انسان یکی از مهمترین فراورده‌های لبنی به شمار می‌آید. در این بین پنیر سفید UF عمده‌ترین پنیر صنعتی تولیدی در داخل کشور می‌باشد. مرحله‌ی رسیدگی پنیر یکی از مراحل مهم از نظر کیفی در تولید پنیر است، زیرا توسعه‌ی خواص ارگانولپتیکی ویژه از نظر بافت، طعم و آروما در محصول در طی این دوره به وقوع میپیوندد. بررسی منابع نشان می‌دهد که مطالعه‌ی جامع منتشر شده ای بر روی تغییرات ایجاد شده در طی رسیدگی پنیر سفید تولید شده به روش فراپالایش در کشو ...

پنیر لیقوان پنیر نیمه سختی است که در منطقه لیقوان از شیر گوسفند تولید می‌شود. پنیر لیقوان محبوبت بالایی در بازار به خاطر خصوصیات حسی عالی خود دارد. از آنجائی که این پنیر از شیر خام گوسفندی تهیه می‌شود، همیشه دغدغه‌های در مورد سلامت این پنیرها از نظر میکروبهای بیماری‌زا همچون بروسلا، لیستریا مونوسیتوژنز و سایر بیماری‌زا ها وجود داشته است. بنابراین موضوع این تحقیق بررسی تولید پنیر از شیر گوسفندی پاستوریزه و افزودن سویه‌های میکروبی شامل لاکتوباسیلوس کازئی و پلانتاروم جدا شده از ...

در طی سال‌های اخیر تمایل به استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی ضدمیکروبی باعث افزایش کیفیت، ایمنی و زمان ماندگاری موادغذایی از جمله پنیر شده است. ترکیبات مغذی، میزان رطوبت بالا، pH مناسب در سطح و همچنین شرایط محیطی مناسب در طی حمل و نقل و نگهداری، اغلب باعث شروع وگسترش آلودگی پنیر با میکروارگانیسم‌ها به ویژه کپک و مخمر در سطح می‌گردد و زمان ماندگاری محصول را محدود می‌نماید. لذا هدف از پژوهش حاضر ارائه سیستم بسته‌بندی خوراکی مناسب برای پنیر سفید فراپالایشی می‌باشد که نه تنه ...

این طرح به منظور بررسی کاربرد آب پنیر در تهیه ماست لبنی در چهار مرحله صورت پذیرفت . در مرحله اول، تاثیر نحوه فرآیند حرارتی جداگانه و توام شیر و آب پنیر (معمولی) در سه سطح 10، 20، 30 درصد (براساس جایگزینی 1/25، 2/5 و 3/75 گرم ماده خشک شیر یا آب پنیر) در دمای 90 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه بررسی گردید. در مرحله دوم، نسبت‌های معینی از درصد ماده جامد خشک شیر با آب پنیر معمولی (10، 15، 20 و 25 درصد معادل 1/25، 2/5، 3/75 و 5 گرم ماده خشک) جایگزین گردید تا با توجه به نتایج آزمایش ...