عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 204

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پل سیدنی لانیر در ایالت جورجیا آمریکا جدیدترین پروژه پل سازی سازمان حمل و نقل جورجیا است. این پل که به نام اولین شاعر ملی آمریکا از ایالت جورجیا - سیدنی کلاپتون لانیر- نامگذاری شده است، با استفاده از جدیدترین روش های طراحی و ساخت هم امنیت رفت و آمد دریایی بر روی رودخانه برنزویک را تامین می کند و هم سازه ای با شکوه است که از محیط زیست جانوران وحشی منطقه حفاظت می کند. ...
نمایه ها:
پل | 

دراین پایان نامه با توجه به مفاهیم پایه آنالیز ریسک و تئوری هایی که برای بررسی و آنالیز قابلیت اعتماد سازه ها موجود می باشد یک پل موجوددر شبکه راه آهن کشور بعد از آنالیز اولیه با بررسی تاثیر تغییرات بارها و ابعاد مقطع در ضرایب جزئی برای طراحی مقطع ، ضرایب جدید وشاخص ایمنی بتا برای تیرهای این پل راه آهن بدست آمده است که بعداز بررسی ها مشخص می شود که به کاربردن روش اعمال شاخص ایمنی در طراحی باعث کاهش مقدار فولاد در مقابل تغییرات ممان ناشی از بارزنده به بار مرده می باشد و همچنین ...
نمایه ها:
سازه | 
بتن | 
فولاد | 
پل | 

زلزله، سیل و طوفانهای بسیار شدید می‌تواند باعث قطع ارتباطات نقاط مسکونی گردد. نجات و یاری رساندن به این مناطق معمولا" توسط هلیکوپتر انجام می‌گردد که از این نظر معمولا" محدودیتهایی وجود دارد. تامین سریع معبر از شکافهای بوجودآمده در اثر سیل یا زلزله و یا رودخانه‌های جاری و دره‌ها برای کوتاه کردن مسیر می‌تواند تاثیر بسزایی در کمک‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده داشته باشد. برای این منظور اقدام به طراحی پل نسبتا" سبکی با دهانه مفید 12 متر که بتواند عبور وسایط نقلیه سنگین را تحمل نماید گ ...

چکیده ندارد.

در ابتدا برای ورود به موضوع رساله ؛ با تشریح ویژگی های سرزمینی (جغرافیایی و تاریخی) و اجتماعی دالکی بخصوص در دوره ایی که اثر مورد نظر ساخته شده است؛زمینه را برای ورود به فصل های آتی رساله فراهم می کنیم.نحوه‌ی قرارگیری پل در محیط و ارتباط کالبدی و کارکردی با فضاهای مجاورش و همچنین ارتباط منظری پل با محیط اطراف در دو سوی دره از موضوعاتی است که مورد بررسی قرار می گیرد .ایجاد رونق اقتصادی در دوره‌ی ساسانی باعث رونق ساخت پل ها شد که با ورود اعراب به ایران بسیاری از آنها تخریب یا ر ...
نمایه ها:
پل | 

سلامتی يک پل در هنگام وقوع زلزله داراي اهميت زيادي میباشد و لازم است، هنگام طراحی پل به پايداري لرزهاي آن توجه ويژه شود. شكست احتمالی يک پل، تمامی سرمايهگذاري انجام شده، براي احداث آن را نابود کرده و خسارات مالی و جانی فوقالعادهاي را سبب میشود. بنابراين توجه به پاسخ لرزهاي پلها در مناطق زلزله خيزي مانند ايران از اهميّت ويژه برخوردار بوده و لازم است در هنگام طرّاحی آن، تاثير عوامل مختلف در تحليل لرزهاي مورد توجه قرارگيرد. يكی از راهكارهاي مناسب، ايمن نمودن سازه در برابر زلزله، ...

تعدادپلهایی که درکشورنیازبه نگهداری ویژه دارند روزبه روزافزایش می یابدو به دلیل اینکه هزینه مستقیم کارهای مهندسی موردنیازبالااست،استفاده ازروشهای منطقیتردرتصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه های موجودباحصول اطمینان ازاقتصادی بودن آنها ضروری میباشد .سیستمی که برای بهینه سازی استفاده ازمنابع موجودجهت بازرسی، نگهداری،بازسازی وتعویض پلهاطراحی شده است،سیستم مدیریت پل (Bridge Management System) نامیده میشود. با استفاده از این سیستم میتوان اولویت بندی پلها، تخصیص بودجه آنها و همچنین ...

پلها با هر شکل سازه ای که طراحی شوند و با هر نوع مصالحی که ساخته شوند دیر یا زود آثار فرسودگی در آنها ظاهر می شود لیکن در نوع و میزان این فرسودگی‌ها و روند گسترش آنها عوامل متعددی مانند شرایط جوی،وقوع سیل یا زلزله،افزایش بار بیش از میزان طراحی،کیفیت طراخی و اجراو نوع مصالح تاثیرگذار می‌باشند که تمامی این عوامل چنانجه مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرند منجر به کاهش عمر مفید سازه خواهند شد.بنابراین رسیدگی به پلها و تعمیر و نگهداری به موقع آنها موجب افزایش عمر مفید پل‌ها می‌گردد. ...

اهمیت بررسی موضوع آب شستگی پایه‌های پل با ذکر این مطلب روشن می شود که بدانیم میلیون‌ها پل در سطح جهان و بیش از هزاران پل در کشور ما وجود دارد. به دلیل سیلاب‌های سالانه، آب شستگی در اطراف پایه‌های این پل‌ها، اجتناب ناپذیر است و احتمال تخریب آنها در صورتی که بریا محافظت از آنها طراحی اندیشیده نشده باشد، حتمی است . این مطلب وقتی بحرانی‌تر می‌شود که دبانیم پل‌ها درست زمانی تخریب می شوند (به عنوان مثال در مواقع سیلابی) که ما بیشترین احتیاج را به راه‌های دسترسی جهت کمک به آسیب دیدگ ...
نمایه ها:
پل | 
سیلاب |