عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بزرگترین منبع صنعتی پلی وینیل الکل، پلی وینیل استات می باشد. منابع دیگر تنها برای کارهای تحقیقاتی و ویژه موجود می باشند. با توجه به منابع عظیم نفت و گاز و واحد های تولید کننده مونومر وینیل استات، پتانسیل مناسبی برای تولید پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل و مواد حاصله از این محصولات (مانند پلی وینیل بوتیرال و ...) در کشور وجود دارد. علی رغم حجم بالای پژوهش ها در رابطه با پلی وینیل استات و رسیدن به جرم مولکولی مشخص در این ماده تحقیقات بر روی عوامل فرآیندی تولید پلی وینیل الکل ...

آمیخته سازی پلیمرها یکی از مهمترین راه حل های جاری برای توسعه مواد پلیمری جدید می‌باشد. آمیخته های پلیمری اغلب ترکیبی از خواص پلیمرها نمایش می‌دهند که بهتر از خواص هر یک از اجزای پلیمری خالص می‌باشد. این روش خیلی مقرون به صرفه تر از اصلاح شیمیایی برای بهینه ساختن خواص پلیمرها می‌باشد. برخی از ویژگیهای آمیخته مانند خواص مکانیکی و رفتار تخریبی را می‌توان با انتخاب مناسب جزء دوم اصلاح کرد. به این معنی که خواص نهایی آمیخته تنها به ترکیب شیمیایی آن بستگی ندارد بلکه وابسته به ویژگی ...

در این پروژه ابتدا محلول پلی وینیل الکل تهیه و نانو‌ذرات سولفید روی با مواد اولیه سنتز شد. سپس درصد‌های مختلف نانوذرات (سولفید روی و سولفید قلع) و ذرات معدنی بر روی خواص اپتیکی، مکانیکی، رسانندگی الکتریکی، جذب رطوبت و بلورینگی پلی وینیل الکل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های به عمل آمده مشخص کرد که با افزایش درصد وزنی نانوذرات سولفید روی، گاف انرژی پلی وینیل الکل کاهش و ضریب شکست و ضریب خاموشی، رسانندگی الکتریکی و سایز ذرات آن افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش درصد وزنی سولفید ق ...

در این تحقیق عبورپذیری گازهای اکسیژن، نیتروژن، متان و دی اکسید کربن در دو نمونه غشای پلی یورتان و نیز غشاهای پلی وینیل الکل مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بهبود خواص جداسازی گازها، α، β و γ- سیکلودکسترین، روتاکسین های سنتز شده از پلی اتیلن گلیکول و α-سیکلودکسترین ، کمپلکس تهیه شده از پلی اتیلن سولفید و α-سیکلودکسترین و نشاسته به عنوان یک مولکول گلوکزی خطی به این پلیمرها اضافه شد و اثر این ذرات بر عبورپذیری وانتخاب پذیری گازها مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار پلی یورتان سنتز شده ...

در پروژه حاضر، آبزدايي مخلوط آب-اتانول به روش نفوذ تبخيري (Pervaporation) با استفاده از غشاي پلي وينيل الکل خالص، غشاي پلي وينيل الکل پيوند عرضي دار شده توسط گلوترآلدئيد، غشا با ماتريکس مخلوط پلي وينيل الکل/کلينوپتيلوليت و غشاي هيبريدي پلي وينيل الکل با نانو کامپوزيت پلي آنيلين/کلينوپتيلوليت انجام گرفت. غشاهاي تهيه شده توسط FT-IR، XRD و SEM مورد شناسايي قرار گرفت. براي بهينه کردن شرايط آبزدايي مخلوط آب-اتانول توسط غشاهاي پلي وينيل الکل از طراحي آزمايش به روش رويه پاسخ استفاد ...

در پروژه تحقیقاتی اول، برای جلوگیری از تجمع نانوذرات آلومینا (α-Al2O3)، افزایش سازگاری بیشتر این نانوذرات با بسترهای پلیمری و در نهایت بهبود خواص و ویژگی نانوکامپوزیت ها، سطح این نانوذرات به وسیله سیتریک اسید اصلاح گردید. در این فرآیند از تابش فراصوت به عنوان یک روش سریع، کم هزینه و دوستدار محیط زیست استفاده شده است. سپس پلی(آمید-ایمید) فعال نوری مشتق شده از 5،1-نفتالن دی آمین و دی اسید N-تری ملیتیل ایمیدو-L-فنیل آلانین سنتز شد. در ادامه نانوکامپوزیت های پلی(آمید-ایمید)/ آلوم ...

هیدروژل نانوکامپوزیت‌ مغناطیسی درهم تنیده(IPN) ، متشکل از پلی وینیل الکل، کاپا-کاراگینان و نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی سنتز شد. نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی از طریق رسوب در محل نمک‌های آهن در حضور مخلوط پلی وینیل الکل و کاپا-کاراگینان تحت شرایط قلیایی سنتز شدند. ساختار و خواص هیدروژل نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی توسط اسپکتروسکوپی XRD، TEM، SEMو VSM بررسی شدند. هردوی مطالعات SEM و TEM مشخص کردند که مورفولوژی و سطح هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی تحت تأثیر ترکیب شیمیایی پلیمر قرار می‌گیرد. ...

در سال‌های اخیر، مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگی منابع آب توسط مواد رنگزا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. فرایندهای جذب، یکی از روش‌های موثر در حذف آلاینده‌ها از فاضلاب‌ها می‌باشند. کیتوسان به‌عنوان یک بیوجاذب پلیمری، کارایی بالایی را در حذف مواد رنگزا از خود نشان می‌دهد. در کار پژوهشی حاضر به منظور بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی کیتوسان در محیط‌های اسیدی از پلی وینیل الکل استفاده شد. در بهینه‌سازی فرایند جذب و بررسی عوامل موثر مانند pH، زمان تماس، مقدار مصرفی جاذب و غلظت م ...

کیتوسان دومین پلی‌ساکارید طبیعی بعد از سلولز است که از پوسته خرچنگها، میگو و قارچها قابل استخراج است. این پلیمر بواسطه سایت مثبت گروههای آمینی خود از قابلیت واکنش‌پذیری و جذب بسیار بالایی برخوردار است که آن را تبدیل به گزینه-ای مطرح در تصفیه پسابهای صنعتی و فیلتراسیون آلودگیها و دیگر کاربردها به خصوص در حیطه علم پزشکی می‌نماید. بنابراین تولید الیاف از این پلیمر طبیعی بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه نانوالیاف کامپوزیتی دارای مزیت بیشتری نسبت به نانوالیاف الکتروریسی شده کیتوسا ...