عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش با استفاده از روش نوار محدود به تحلیل رفتار پس از کمانش صفحات جدار نازک ویسکوالاستیک ایزوتروپ پرداخته شده است. در بیان رفتار ویسکوالاستیک مواد ایزوتروپ مورد بررسی فرض شده است که رفتار ویسکوالاستیک این مواد خطی باشد، یعنی ثابت‌های مادی به سطح بارگذاری بستگی ندارند و تنها تابعی از زمان می‌باشند. همچنین تغییرات مدول الاستیک بر حسب زمان به صورت تابع سری پرونی ارائه می‌شود و فرض بر این است که مدول بالک با گذشت زمان ثابت می‌ماند. جهت بررسی رفتار پس از کمانش صفحه و ...

کاربرد میکروسازه ها در بسیاری از سیستم ها، ضرورت مطالعه ی رفتار مکانیکی آنها را ایجاب می کند. بررسی مشخصه های پس کمانش یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در این راستا می باشد. نتایج تجربی نشان داده است که تئوری کلاسیک محیط پیوسته، تنها در ابعاد ماکرو قابل اعتماد است و برای پیش‌بینی رفتار مواد در مقیاس‌های میکرو و نانو، پاسخ مناسبی ارائه نمی کند. بنابراین، برای توجیه رفتار‌ سازه ها با ابعاد بسیار کوچک، لازم است از تئوری‌های تعمیم یافته محیط پیوسته استفاده شود. نشان داده شده است که ...

در این پژوهش به بررسی ارتعاشات پس‏کمانش پوسته‏های استوانه‏ای جدارنازک تحت بار محوری فشاری پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثرات مختلف ناشی از پدیده‏ی کمانش در پوسته‏های استوانه‏ای جدار نازک بوده که ویژگی‏های ارتعاشی پوسته‏ها را دستخوش تغییر می‏نماید. برای رسیدن به این هدف یک پوسته‏ی استوانه‏ای جدار نازک با مقطع دایره‏ای انتخاب شده است. پوسته دارای تکیه‏گاه ساده بوده و بر دو انتهای آن، بار محوری فشاری به‏صورت استاتیکی قرار دارد. از حل معادلات پایداری دانل با استفاده ...

در این رساله بر اساس تئوری غیرمحلی ارینگن و با استفاده از تئوری الاستیسیته سه‌بعدی و تئوری‌های ورق به تحلیل کمانش نانوورق‌های مستطیلی ارتوتروپیک پرداخته می‌شود. قبل از تحلیل غیرمحلی، فرم دقیقی برای معادلات دیفرانسیل پایداری سه‌بعدی بر اساس تئوری محلی استخراج می‌شود. از این معادلات برای تحلیل کمانش ورق‌های مستطیلی ارتوتروپیک استفاده شده و نشان داده می‌شود که معادلات پایداری متداول به نتایجی نادرستی به لحاظ فیزیکی منجر می‌شوند. سپس به نقد و بررسی معادلات مشخصه غیرمحلی ارینگن پر ...

همگام با پیشرفت های سریع نانو مکانیک، نیاز به روشی جامع، کارآمد و قابل اعتماد برای پیش بینی رفتار نانوسازه های غیر خطی وجود دارد. در حالیکه تعداد بسیار زیادی تکنیک عددی برای تحلیل نانو سازه ها در رژیم غیر خطی در دبیره وجود دارد، این تحقیق سعی دارد که مفاهیم بنیادی ریاضیات کاربردی را به نانو مکانیک پیوند دهد. روش های عددی ارائه شده در این رساله دو ویژگی اساسی دارند: اولا تمامی روش های عددی ارائه شده باید بتواند برای هر سازه ای حتی در فضای چند بعدی قابل اعمال باشد؛ و ثانیاً ران ...

هدف از انجام این پایان نامه تحلیل کمانش و فراکمانش مقاطع فولادی سرد نورد شده است. مقاطع سرد نورد شده، نازک و دارای نسبت‌های عرض به ضخامت بزرگ هستند و به علت هندسه‌ی دو بعدی در تنش کمانشی گسیخته نمی‌شوند. بنابراین بررسی رفتار این مقاطع در محدوده‌ی پس از کمانش باید مورد توجه قرار گیرد. حل دقیق معادلات حاکم بر رفتار فراکمانش ورق بسیار پیچیده و در بسیاری موارد غیر ممکن است. به این منظور از روش نوار محدود که از جمله روش‌های عددی در حل مسائل مکانیک جامدات است و مخصوصاً برای ورق‌ه ...

در این تحقیق، با توجه به اهمیت بالای نانوکامپوزیت ها، ارتعاشات آزاد و اجباری و رفتار پس از کمانش تیرهای هدفمند تقویت شده با نانولوله های کربنی مورد مطالعه قرار گرفت. مهم ترین مسأله در تحلیل نانوکامپوزیت ها لحاظ کردن اثر بعد نانو در رفتار ماده ی مورد نظر است. در اینجا، ضریبی به عنوان ضریب کارآیی نانولوله ی کربنی در معادله ی مدول الاستیسیته ی معادل تیر در نظر گرفته شد که مقدار آن از مقایسه ی نتایج به دست آمده از شبیه سازی دینامیک مولکولی با مقادیر حاصل از قانون ترکیب به دست می ...

در زمینه‌های مهندسی ترکیب خواص ناسازگاری همچون مقاومت در برابر حرارت ، سایش و مقاومت در برابر خوردگی بهعلاوه چقرمگی، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت جوشکاری و ... کاربردهای بسیاری میتواند داشته باشد ، که این خواص ناسازگار در مواد با رفتار تابعی وجود دارد. در این مواد حجم دو ماده ترکیبشونده از یکی به دیگری به صورت تدریجی تغییر پیدا می کند. به این دلیل خواص آنها از جمله مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی، ضریب پواسون، و ... دچار تغییرات تدریجی در درون جسم میشوند. ...

تحلیل غیر خطی پوسته های استوانه ای FGM جدار نازک با سطح مقطع مدور و نقص اولیه تحت بارگذاری یکنواخت محوری و شرایط مرزی مختلف ارائه گردیده است. بدین منظور تئوری کلاسیک پوسته جدار نازک (Kirchhoff-Love) با روابط سینماتیکی Donnell (Donnell-type) و با در نظرگیری رفتار الاستیک مواد بکاد گرفته می شود. به علاوه روش حل مبتنی بر رهیافت نیمه تحلیلی در پیوند با روش تفاضل محدود (FDM) شرح داده می شود و نتایج برای پوسته استوانه ای FGM ساخته شده از ترکیب های مختلف فلز و سرامیک با نقص اولیه ب ...