عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بیشتر صنایع کاغذ و مقواسازی برای دفع پسماندهای تولیدی خود، صرف نظر از هزینه های گزاف، از دو روش متداول سوزاندن و دفن در خاک چال استفاده می کنند. ترکیبات خطرناک موجود در این نوع پسماندها، تهدیدی برای آبهای زیرزمینی و هوا محسوب میشوند. هدف اصلی در این تحقیق حل مشکل دفع پسماند کارخانه تهیه رول مقوا از کارتنهای بازیافتی و استفاده از آن در تولید بتن سبک پوششهای غیرباربر ساختمانی میباشد. در این تحقیق استفاده از پسماند شامل مقوا و ماسه کارخانه به عنوان 75 درصد بخش سنگدانه در ...

برای حفاری لایه های شیلی، حفاری در مخزن هیدروکربوری،حفاری سخت وانحرافی از سیال پایه روغن دیزلی استفاده میشود ولی به دلیل مسائل زیست محیطی متعدد این سیالات، باید ازسیالات حفاری پایه سنتزی سازگار بامحیط زیست برای کاهش هزینه ها دفع پسماندو اثرات زیست محیطی که پایداری عالی دیواره چاه را نیز میسر می سازند استفاده کرد .در این مقاله با انجام ازمایشهای پایداری شیلها طبق ازمایش استاندارد API 13-I درسیالات سنتزی ودیزلی به ارزیابی میزان بازیافت شیل در این سیالات پرداخته ودر ادامه با ازم ...

طرح هاي جامع مديريت پسماند، راهنماي علمي و عملي مديران، جهت اجراي عمليات جمع آوري، حمل، بازيابي و دفع نهايي پسماندها منطبق بر اصول فني، مهندسي و زيست محيطي مي باشد. تهيه طرحهاي جامع مديريت پسماند، مزاياي فراواني به همراه دارد از جمله مشخص بودن شرح وظايف تمامي افرادي كه وارد سازمان مديريت پسماند مي شوند، مشخص بودن برنامه ساليانه و حتي روزانه تمامي پرسنل، الزام پرسنل به پيروي از دستورالعمل و برنامه اي كه صرف نظر از تفاوت سلايق مديران و توسط گروهي از مشاوران خبره تهيه شده، عدم ا ...
نمایه ها:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و در پی آن تولید مواد زائد بیشتر، ایجاد سیستم های صحیح مدیریت جهت دفاع آنها اجتناب ناپذیر می باشد پسماندهای بیمارستانی بخش قابل توجهی از مجموع پسماندهای تولیدی را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه ماهیت این پسماندها غالبا از نوع عفونی می باشد لذا دستیابی به الگویی ثابت جهت مدیریت این پسماندها بسیار ضروری به نظرظ می رسد. هدف از این مطالعه بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای بیمارستانی شهرستان آبدان (امام خمینی، شهید بهشتی، طالقانی و 17 شهریور) و ارائه ر ...

یکی از مشکلات پالایشگاه های گاز ترش در ایران از جمله پالایشگاه های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مدیریت تولید، نگهداری و فروش و یا دفع ایمن پسماند روغنی (Oily waste) واحدهای مرکاپتان زدایی (شیرین سازی) پروپان و بوتان است. این پسماند که با نام عمومی دی سولفید اویل (DSO) نامیده می شود، عمدتا شامل ترکیبات شیمیایی دی متیل دی سولفید، دی اتیل دی سولفید، دی پروپیل دی سولفید، متیل اتیل دی سولفید، متیل پروپیل دی سولفید، اتیل پروپیل دی سولفید و مقادیر جزئی از سایر ترکیبات سولفوره و مقداری ...

سابقه و هدف : یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی اکثر شهرکهای صنعتی، نحوه مدیریت مواد زائد جامد آنها می باشد. هدف از این مطالعه ، ارائه یک الگوی مناسب برای مدیریت پسماندهای شهرکهای صنعتی به صورت متمرکز و یک پارچه می باشد. مبنای طرح جامع مدیریت پسماند شهرک صنعتی شاهرود، رابطه scavengers and decomposers و هرم مدیریت مواد زاید جامد یعنی کاهش تولید ، بازیافت و استفاده مجدد ، زباله سوزی و دفن در زمین می باشد. روی تحقیق : نوع مطالعه، توصیفی - تحلیلی و جامعه هدف ، شهرک صنعتی شاهرود م ...

کلمه پسماند به تمام مواردی که بجز فراورده های اصلی در یک فرایند تولیدمی شوند اتلاق می گردد بنابراین موادمختلف اعم از گاز، مایع ، و جامد دراین تعریف می گنجند مدیریت مطلوب انبوه انواع زباله های شهری و صنعتی که روز به روز به مقدار آن افزوده می گردد به خصوص از منظر زیست محیطی و بهداشتی در تمامی کشورها از جایگاه ویژه ای برخوردار است افزایش روزافزون جمعیت نیز عاملی است که اهمیت این مساله را دوچندان نموده است دراین میان روشهای بازیافت و راههای کاهش پسماند تولید شده دو مولفه اصلی هست ...
نمایه ها:

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای شهری می‏باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی، اکولوژی لندفیل‏ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت گیرد. مکا‏‏ن‏های دفن پسماند شهری دارای پتانسیل بالایی در آلوده کردن محیط و اثر بر سلامت انسان به واسطه تجزیه مواد زاید و تولید شیرابه و گازهای دی‏اکسید‏کربن و متان هستند. هدف از این تحقیق، تعیین مناسب‏ترین مکان جهت دفن پسماند و پیشنهاد رویه مدیریت مطلوب دفن پسماندهای شهر دره‏شهر می‏باشد ...
نمایه ها:
OLECKNO | 

در چارچوب طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سمنان، مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری سمنان با هدف لحاظ معیارهای زیست محیطی در فرآیند مکان یابی مورد بررسی قرار گرفت . از آنجا که در مکانیابی مکان های دفن پسماند، معیارهای مکانی موثر می باشند لذا کاربرد ابزارهایی که قادر باشند تجزیه تحلیل های فصایی را انجام دهند حائز اهمیت می باشد . که در این بررسی از نرم افزار GIS استفاده شده است . در تجزیه تحلیل های مکانی وزن لایه ها درترکیب آن ها جهت تفکیک پهن هبندی بسیار مهم می باشد که در این راست ...
نمایه ها:
Gis | 
ahp | 
سمنان |