عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به آلودگی زیست محیطی و کاهش منابع فسیلی کشور، در طول یک دهه‌ی اخیر توجه جدی به تولید سوخت-های زیستی و جایگزینی آن با سوخت‌های فسیلی شده است. با توجه به این مساله که تولید این سوخت‌ها توسط موجودات زنده میکروبی انجام می‌گیرد، بخشی مهمی از تحقیقات به انتخاب میکروارگانیسم‌های برتر جهت تولید و افزایش توان تولیدی آن‌ها اختصاص یافته است. در این تحقیق ابتدا ژن‌های پیروات دکربوکسیلاز (pdc) و الکل دهیدروژناز (adh) از باکتری Zymomonas mobilis به دلیل این که کلیدی‌ترین آنزیم‌ها د ...

افزایش چشم‌گیر جمعیت در کشورهای در حال توسعه و فقیر از نظر منابع چوبی و تقاضای گسترده برای انواع محصولات تولید شده از منابع سلولزی، به ناچار آینده روشنی را در راستای استفاده از منابع غیر‌چوبی و الیاف کشاورزی به تصویر می‌کشد. با این وصف موضوع مکان‌یابی واحدهای صنعتی در این کشورها، امروزه امری حیاتی و مهم محسوب می‌شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که از این قائده مستثنی نیست. استان گلستان به عنوان یکی از استانهای مستعد کشور به لحاظ دارا بودن مواد لیگنوسلولزی، با 1,822,696 تن ...

افزایش حجم ضایعات در نتیجه تشدید فعالیت‌های کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شده‌است. هدف کلی این تحقیق کیفی بررسی وضعیت مدیریت ضایعات آلی بخش کشاورزی توسط کشاورزان و ارائه الگویی مناسب برای مدیریت این ضایعات می‌باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب‌های کشاورزی این استان می‌باشد. از این شهرستان سه روستای حسن‌آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مه ...

قارچ گانودرما لوسیدوم Ganoderma lucidum (Fr.) Karst یک گونه از شاخهBasidiomycetes متعلق به راسته Aphyllophorales و از خانواده Ployporaceae می باشد. از 20 سال گذشته تحقیقات جدی روی خواص دارویی این قارچ دارویی در دنیا شروع شده است. این قارچ برای درمان سرطان معده، هپاتیتA ، B و C، آرتروز، دردهای عصبی، بیخوابی، برونشیت، آسم، زخم معده، فشار خون، کلسترول بالا استفاده می‌شود. این تحقیق در قالب 3 آزمایش مجزا شامل: 1- بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی و دما بر سرعت رشد، وزن خشک و می ...

هدف این تحقیق واکاوی رفتار مصرف‌کنندگان پیرامون ضایعات محصولات کشاورزی در شهر تهران بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و از لحاظ تحلیل داده‌ها توصیفی و همبستگی می‌باشد. مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی شهر تهران مانند میوه‌جات، سبزیجات و صیفی‌جات جامعه آماری مورد نظر بود. حجم نمونه‌ها با استفاده جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند (384n= خانوار). روش نمونه‌گیری هم تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای با انتساب متناسب بود بدین ترتیب که شهر تهران در پنج طبقه شم ...

راهکارهای نوینی برای کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفر ارایه شده است که یکی از آنها تثبیت کربن مواد آلی بوسیله‌ی تولید بیوچار است. بیوچار یک ترکیب کربنی است که از فرایند پیرولیز (حرارت دهی در غیاب و یا کمبود اکسیژن محیط) حاصل می‌گردد. با توجه به مشکلات سوزاندن بقایا در کشور و اهمیت ارایه یک راهکار مناسب جایگزین، این مطالعه با هدف تبدیل انواع مختلف ضایعات کشاورزی به بیوچار و بررسی پتانسیل آنها به عنوان جاذب فلزات سنگین در محیط‌های آبی انجام شد. ضایعات کشاورزی مورد استفاده در این مطا ...

امروزه با توجه به افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف فرآورده‌های چوب و کاغذ در کشور، محدودیت سطح جنگل‌های تجاری و رقابت کارخانجات صنایع چوب و کاغذ در تهیه مواد اولیه چوبی، مشکلاتی در تامین مواد اولیه صنعت خمیر و کاغذ کشور بوجود آمده که جهت رفع این مشکل لازم است از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی همچون پسماندهای کشاورزی استفاده شود. تعیین محل کارخانه یکی از موضوع‌های بسیار مهم در احداث واحدهای صنعتی است. مکان مناسب نقش مهمی در رقابت‌پذیری یک کارخانه در بازار داشته و باید به گونه‌ای ا ...

با توجه به توسعه روز افزون جمعیت و افزایش نیاز به مواد پروتئینی و از طرف دیگر کمبود مواد خوراکی مورد نیاز برای تغذیه دام ، استفاده ازمنابع جدید خوراکی همچون پسماندهای محصولات کشاورزی را ایجاب می کند. شاخ و برگ گیاه سیب زمینی یکی از پسماندهای محصولات کشاورزی می باشد ، که می توان از آن در تغذیه دام استفاده کرد. شاخ و برگ سیب زمینی دارای ماده سمی به نام سولانین است که استفاده از آنرا در تغذیه دام محدود میکند. میتوان با فرآوری هایی همچون خشک کردن وسیلو کردن این ماده خواکی از سمی ...

این مطالعه به منظور بررسی ترکیبات فنولیکی پسماندهای پسته و روش‌های کاهش اثرات منفی ترکیبات فنولیکی موجود در این خوراک صورت گرفته است. به منظور کاهش اثرات منفی ترکیبات فنولیکی(تانن‌ها) از ترکیبات سنتتیک مانند پلی‌اتیلن‌گلیکول(PEG) استفاده می‌شود و باکتری‌های مقاوم و یا مصرف کننده تانن جداسازی و ارزیابی می‌شوند. ترکیبات شیمیایی پسماند پسته اندازه‌گیری شده در این مطالعه شامل : ماده آلی(OM)، پروتئین خام(CP)، چربی خام(EE)، دیواره سلولی(NDF) و دیواره سلولی بدون همی سلولز(ADF) به ...