عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش«تحلیل نظام آموزش از دور از دو دیدگاه تربیتی مدرنیسم و پست مدرنیسم» می‌باشد. این مسئله در فرایند پژوهش با طرح این فرض کلی که بین دیدگاه‌های تربیتی مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت‌های تربیتی آن در نظام آموزش از دور تفاوت‌هایی وجود دارد، فرضیاتی را به شرح زیر مورد مطالعه و مقایسه تطبیقی قرار داده است؛ 1- هر یک از دیدگاه‌های تربیتی مدرنیسم و پست مدرنیسم نسبت به روش تدریس و راهبردهای یاددهی یادگیری در نظام آموزش از دور رویکردهای متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. 2- ...

در این پژوهش سعی بر آن است تا با شناخت بهتر سبک اکسپرسیونیسم و تفکرات شکل‌دهندة آن، به مقایسه هنرمندن این سبک در طی قرن بیستم پرداخته شود و روشن گردد که شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل‌دهنده اکسپرسیونیسم در دوره‌های مختلف چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند و علت بازگشت دوباره به اکسپرسیونیسم در پایان قرن بیستم مورد بررسی قرار گیرد. فوویست‌ها که ازپیشگامان ‌اکسپرسیونیسم ‌بودند،کمابیش از ون‌گوگ،گوگن و سزان تأثیر گرفته و از رنگ‌های تند برای تجسم کیفیتهای عاطفی و تزئینی بهره ...

در فرهنگ اصطلاحات هنری، هنر چند رسانه‌ای به هنری اطلاق می‌شود که از ترکیب دو یا چند رسانه‌ی هنری حاصل شده باشد. استفاده از چندین رسانه‌ی هنری در یک اثر واحد، خاص دوره‌ی پست مدرنیسم نبوده، بلکه در هر دوره‌ی تاریخی، هنرمندان با توجه به رسانه‌های موجود در آن دوره به خلق آثار چند رسانه‌ای پرداخته‌اند. رقص‌های آیینی در تمدن‌های بدوی از این دسته از آثار است که در آن، هنرهایی چون نقاشی‌های شنی، رنگ آمیزی روی بدن، موسیقی و رقص با یکدیگر ترکیب شده و یک اثر چند رسانه‌ای را به وجود می‌آ ...

اصول، مبانی و آموزه های پست مدرنیستی موضوع قابل تامل و بررسی می باشد. آن گونه که در عرصه های مختلف علمی چونسیاست، هنر، ادبیات و از جمله تعلیم و تربیت، مسائل تازه ای را باعث شده است. در عرصه تعلیم و تربیت، پست مدرنیسم بیشتربه تبیین بحران زدگی تعلیم و تربیت مدرن می پردازد و در واقع منتقد وضع کلی تربیت در دوره مدرن است. تعلیم و تربیت موردنظر پست مدرنیستها بنیان های ثابت و جهانی ندارد و تکثر گرایانه، مبتنی بر گفتمان با تأکید بر تفاوتها، غیریت و مطالعاتفرهنگی، ضداقتدارگرا و انتقاد ...

محتوای کلی این رساله آنچنان که از نامش بر می آید ، تاثیر فمینیسم پست مدرن بر دموکراسی است . یعنی ابتدا بررسی مساله ی فمینیسم پست مدرن ، سپس تاثیر آن بر دموکراسی . این رساله شامل 5 فصل به اضافه نتیجه گیری می باشد که در ابتدای فصل اول ، کلیات رساله شرح داده شده است. سپس در فصل دوم، مبانی نظری رساله که شامل اصول و مبانی پست مدرنیسم و تعامل فمینیسم و پست مدرنیسم می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت تاثیر گذاری مقوله ی پست مدرنیسم و فمینیسم بر تحول مفهوم دموکراسی را در فصل ...

بسیاری از منتقدان، هارولد پینتر را نمایش نامه نویسی "متمرد" می دانند که با باز آفرینی خود از طریق سبک های نوشتاری متفاوت و بعضاً متضاد در برابر کلی گویی های معمول در حوزه نقد ادبی مقاومت کرده است. این منتقدان در تلاش خود جهت تمسک به تکیه گاهی محکم برای بررسی آثار پینتر، به چارچوب بندی این آثار به سه دوره ی زمانی متفاوت اما متوالی شامل نمایشنامه های نخستین یا "کمدی های تهدید"، نمایشنامه های میانه یا "حافظه- محور"، و نمایشنامه های متأخر یا "سیاسی" پرداخته اند. با این حال، تقسیم ...

در جهان معاصر اصول، مبانی وآموزه‌های پست‌مدرنیستی در حال گسترش است و بیش از یک دهه است که تفکر پست‌ مدرنیسم در عرصه های مختلف مسایل تازه‌ای را باعث شده؛ در عرصه‌ی تعلیم و تربیت نیز پرسشها و نگرشهای جدیدی را به میان آورده است. با وجود آنکه پست‌مدرنیست‌ها درباره‌ی تربیت دینی اخلاقی، به طور خاص و صریح به بحث نپرداخته‌اند؛ ولی با توجه به ویژگیهای پست مدرنیسم، می‌توان دلالتهای ضمنی در زمینه‌ی تربیت دینی اخلاقی‌، و جنبه‌های مختلف آن استنتاج کرد. تکثّرگرایی، چندگانگی، ساختارشکنی ...

در چند دهه اخیر، دیدگاه فلسفی و اجتماعی نوینی در آثار متفکران فرانسوی چون دریدا، فوکو و لیوتار مطرح گردیده است که از آن به "پست مدرنیسم" یادشده است. این دیدگاه همچنان در قلمروهای مختلفی چون فلسفه، سیاست، فرهنگ و علوم اجتماعی مباحث جدیدی را برانگیخته، در عرصه تعلیم و تربیت نیز پرسشها و نگرشهای جدیدی را باعث شده است که در آثار اندیشمندان پست مدرنی چون ریچارد رورتی و هنری ژیرو دیده می شوند. از طرف دیگر، در دهه های اخیر توسعه دانش به معنای توسعه اطلاعات عمومی، اجتماعی، فرهنگی ...

پست مدرنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده از اندیشه ها ، آرا و نظراتی است که در هنر معاصر گفتمان های فراوانی را در پی داشته است . یکی از مهمترین ویژگی های اغلب آثار پست مدرنیستی طنز آیرونیک یا کنایه دار است ، که در این رساله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . برای دستیابی به بررسی عمیق ، نیاز به درک و شناخت دقیقی از این مقوله آرمانی به شدت احساس می شود . از این رو در فصل اول این پایان نامه ابتدا سعی شده تعریفی از پست مدرنیسم آیرونیک ارائه شود و زمینه های پیدایش این وضعیت بررسی و شارح ...