عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش ضمن بیان خصوصیات خدمات پستی در ایران و نقش و وظایف آن، شبکه غیراقتصادی پست را مدنظر قرار داده و نقش موثر دولت را در تداوم خدمات اجتماعی پست یادآور شده است . پیامدهای نامطلوب شیوه کنونی قیمت‌گذاری که در مقاله تشریح شده بیانگر آن نکته است که اگر دلیل اجتماعی واضحی برای افزایش قیمت خدمات پستی ارائه نشود نرخهای خدمات پستی باید هزینه واقعی خدمت را منعکس نماید. در پایان برخی از شیوه‌های بهبود عملکرد بخش پست به این صورت ذکر شده است : -1 کاهش بار مسئولیت اجتماعی پست -2 کمک ...

شبکه پستی استان کهگیلویه و بویراحمد در نقاط شهری و روستایی از طریق اداره‌ها دفاتر باجه‌ها و نمایندگیها فعالیت می‌کند. این فعالیتها در نقاط شهری بوسیله اداره‌ها دفاتر و باجه‌های پستی و در نقاط روستایی از طریق دفاتر و نمایندگی‌های پستی انجام می‌گیرد. تعداد مراکز پست شهری و روستایی اداره کل پست استان در سال 1365، رویهمرفته 55 مرکز شامل اداره پست ، دفتر پست شهری، باجه‌های شهری، دفتر پست روستایی و نمایندگی‌ها بوده که در سال 1370 با افزایشی برابر با 34/5 درصد به 74 مرکز رسیده. این ...

عنوان این کتاب اصلاحات در بخش پست : "هدایت مرسولات پستی" می‌باشد که در مرکز تحقیقات پست ترجمه شده است . این کتاب براساس چکیده‌ای از مطالعات مفصل در ارتباط با اصلاحات در بخش پست که توسط بانک جهانی و به سفارش و همکاری اتحادیه جهانی پست تنظیم شده در سال 1997 منتشر شده است . مطالب این جلد در ارتباط با دستور کار برای اصلاحات اختصاص یافته و مراحل و روشهای اصلاحات در قالب اصلاح قوانین نظارتی، اصلاح تشکیلات و انقلاب تکنولوژی می‌باشد. ...

این گزارش فعالیت شرکتها و موسسات دولتی یا خصوصی و یا افرادی که به طریقی فعالیت آنها مشابه با پست می‌باشد را مورد بررسی قرار داده است . به عبارت دیگر هر نوع فعالیتی که از سوی افراد، سازمانها صورت گیرد و این فعالیت‌ها قابلیت انجام در شبکه پستی باشد را "پست موازی" می‌نامند. این گزارش به بررسی علل مراجعه مردم به شرکت‌های موازی نیز می‌پردازد. ...

از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی، صنعت ، نفت ) سبب رشد و توسعه فعالیت بخشهای مذکور می‌گردد و به دنبال آن نیاز به ارتباطات گسترش می‌یابد و پست پاسخگوی بخشی از این نیاز است ، در نتیجه ترافیک پستی و هزینه‌های عمرانی پست جهت گسترش فعالیت شبکه پستی از این کانال تاثیر می‌پذیرد. خودپستی‌گری جامعه دست‌کم هزینه‌های بسیار کمرشکنی را بر دوش اقتصاد ایران بار می‌کند. از این زاویه پست شاخص بسیار خوبی برای توسعه‌یافتگی استانها و مناطق داخل کشور و حتی توسعه‌ی ...

این گزارش ، اولین گزارش از سری گزارشات قیمت تمام‌شده خدمات پستی می‌باشد که سعی شده تا از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها بتوان تحلیل نسبتا مناسبی از هزینه‌های شرکت پست ارائه کرد و مراحل اصلاحات و تعدیل در ساختار پست نشان داده شود. محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات پستی تنها گام اول در مسیر اصلاحات ساختار پست محسوب می‌شود. ...

شرح حال وزراء پست از دوره قاجار تا وزرای جمهوری اسلامی ایران- تاریخ تولد- وفات- میزان تحصیلات مشاغل و سیستمهای که عهده دار آن بوده اند. ...

این گزارش از سری بررسیهای اقتصادی در مرکز تحقیقات و جلد دوم از پروژه "شاخصهای پستی" است . که به منظور بررسی دقیق‌تری از متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر مجموعه شبکه پستی بویژه ترافیک و درآمد پستی در طی سالهای 1353 تا 1370 صورت گرفته است . هدف اصلی گزارش آشناسازی مدیریت پست از تاثیرپذیری شبکه پستی و ارتباط تنگاتنگ پست با اجزاء اقتصاد ملی همسو با برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و برنامه‌های عمرانی پنج ساله و عکس‌العمل شبکه پستی نسبت به فعالیتهای اقتصادی می‌باشد تا برنامه‌ریزی مشخص و دق ...

در این گزارش ابتدا به بررسی شبکه غیراقتصادی پست ایران پرداخته شده تا ذهنیتی از وضعیت کنونی پست ایران ایجاد شود، سپس ضرورت اصلاح ساختاری در این شبکه نمایان گشته و در ادامه عملکرد کشورهای مختلف و تجربیات شرکتی شدن آنها بررسی شده است . ...